Parkeringsassistans

Model S har konstruerats för att upptäcka förekomst av föremål. Om du kör sakta (t.ex. vid parkering) varnar fordonet dig om ett föremål upptäcks i närheten av Model S. Fordonet varnar dig om ett föremål upptäcks framför Model S när körläget är ilagt och bakom Model S när backläget är ilagt.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Du kanske inte får en varning om Model S rullar fritt i motsatt riktning (parkeringsassistans visar till exempel ingen varning om Model S rullar bakåt nedför en lutning om du har valt körläge framåt).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Förlita dig aldrig på parkeringsassistansen för att kontrollera om ett område som du närmar dig är fritt från föremål och/eller människor. Flera externa faktorer kan minska prestandan för parkeringsassistansen vilket kan leda till falska värden eller inga värden alls (se Begränsningar och falska varningar). Om du därför förlitar dig enbart på parkeringsassistansen för att bedöma om Model S närmar sig ett hinder kan det kan leda till skador på fordonet och/eller föremålet samt allvarliga personskador. Kontrollera alltid området själv. När du backar ska du titta över axeln och använda alla speglar. Parkeringsassistansen känner inte av barn, fotgängare, cyklister, djur eller föremål som rör sig, sticker ut, är placerade för högt över eller under kamerorna, eller för nära eller för långt från kamerorna. Parkeringsassistansen är endast en vägledning och är inte avsedd att ersätta dina egna visuella kontroller. Den är inte en ersättning för försiktig körning.

Tesla Vision parkeringsassistans

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har eventuellt inte ditt fordon Tesla Vision parkeringsassistans.

Fordonet använder de kameror som är monterade framtill, baktill och på sidorna av Model S för att skapa en högupplöst reproduktion av omgivande objekt på instrumentpanel.

Färgerna på visualiseringen motsvarar avståndet mellan Model S och objektet som visas. Rött är närmare Model S, och gult är längre bort från Model S.

Visuell återmatning och ljudåtermatning

När du lägger i backen visas parkeringsassistansvyn på instrumentpanelens vänstra sida och föremål som finns i närheten av den främre eller bakre delen av Model S visas. Såvida inga föremål har upptäckts framför Model S stängs parkeringsassistansvyn automatiskt när du börjar köra fortare än tröskelvärdet för hastighet vid vilket parkeringsassistansen aktiveras. När du backar visas även visuell återkoppling på pekskärmen (se Bakåtriktad(e) kamera/kameror). Parkeringsassistansvyn kan stängas manuellt via pekskärmen genom att trycka på X.

När kameraappen finns tillgänglig på pekskärmen medan du kör i låga hastigheter kan du växla till parkeringsassistansvyn genom att trycka på knappen i det övre vänstra hörnet i kameraappens skärm. Detta kan vara till hjälp vid fickparkering.

Om ljudsignaler är aktiverade (se Styra ljudåtermatningen), avges en tonsignal när du närmar dig ett föremål. Du kan tillfälligt stänga av ljudsignalerna genom att trycka på högtalarikonen längst ned i hörnet av parkeringsassistansvyn.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om parkeringsassistansen inte kan ge feedback visar instrumentpanelen ett varningsmeddelande.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Se till att kamerorna är fria från smuts, skräp, snö och is. Undvik att använda en högtryckstvätt på kamerorna och rengör inte en kamera med ett vasst eller slipande föremål som kan repa eller skada ytan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Fäst inte tillbehör eller dekaler på eller nära kamerorna.

Styra ljudåtermatningen

Du kan använda parkeringsassistansen med eller utan ljudåtermatning. Tryck på Reglage > Säkerhet > Ljudsignaler för parkeringsassistans för att aktivera eller inaktivera ljudsignalerna.

Du kan också tillfälligt stänga av ljudsignalerna genom att trycka på högtalarikonen längst ned i hörnet av parkeringsassistansvyn. Ljudsignalerna är tysta tills du växlar eller kör med högre hastighet än tröskelvärdet för hastighet vid vilket parkeringsassistansen aktiveras.

Begränsningar och falska varningar

Parkeringsassistansen kanske inte fungerar korrekt i följande situationer:

 • En eller flera av sensorerna (i förekommande fall) eller kamerorna är skadade, smutsiga eller blockerade (av exempelvis lera, is eller snö eller av frontskydd, lackrinningar eller självhäftande produkter som omsvep, dekaler, gummibeläggning eller liknande).
 • Objekt är placerade lägre än cirka 8 tum (20 cm) (exempelvis en trottoarkant eller en låg barriär).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Låga objekt som upptäcks (t.ex. trottoarkanter eller låga barriärer) kan flyttas till döda vinkeln. Model S kan inte informera dig om ett objekt när det befinner sig i döda vinkeln.
 • Väderförhållanden (kraftigt regn, snö eller dimma).
 • Objektet är tunt (t.ex. en skylt).
 • Parkeringsassistansens räckvidd har överskridits.
 • Objektet är ljudabsorberande eller mjukt (t.ex. pudersnö).
 • Objektet har en lutande kant (t.ex. en sluttande vall).
 • Model S har parkerats i eller körts i extremt varma eller kalla temperaturer.
 • Objektet är för nära stötfångaren.
 • En stötfångare är felriktad eller skadad.
 • Ett objekt som är monterat på Model S stör och/eller hindrar parkeringsassistansen (t.ex. en cykelhållare eller en dekal på stötfångaren).
 • Model S rullar fritt i motsatt riktning jämfört med den valda (parkeringsassistansen visar till exempel ingen varning om Model S rullar bakåt nedför en lutning om du har valt körläge framåt).

Övriga parkeringshjälpmedel

Förutom parkeringsassistans visar backkameran en bild över området bakom Model S när backväxeln ligger i (se Bakåtriktad(e) kamera/kameror).