Media

Översikt

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Mediaappar varierar beroende på marknadsregion, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion. Vissa av de beskrivna apparna kanske inte är tillgängliga i din marknadsregion eller så är de ersatta av andra appar.

Mediaspelaren visas på pekskärmen och används för att spela upp olika typer av media. Du kan dra mediaspelaren uppåt för att expandera den (vilket gör att du kan bläddra) och nedåt för att minimera den så att endast minispelaren visas. Den behändiga Minispelaren tar upp minst plats på pekskärmen. Den visar vad som spelas just nu och har bara grundläggande funktioner, som gäller vad som spelas upp. Du kan även dra mediaspelaren så att den visas till höger eller vänster på pekskärmen.

Strömningstjänster är endast tillgängliga när det finns en dataanslutning (till exempel Wi-Fi eller premiumanslutning). Du kan använda ett Tesla-standardkonto för vissa medietjänster. För andra medietjänster kan du behöva ange inloggningsuppgifter den första gången du använder dem.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I stället för att starta en annan medieapp kan du ändra källan i mediespelarfönstret genom att välja en källa i listrutan.
Radio: Välj från en lista med tillgängliga radiostationer eller tryck på det numeriska tangentbordet för att ställa in radion på en specifik frekvens. Tryck på någon av pilarna för att växla frekvens.
Bluetooth: Spela upp ljud från en Bluetooth-ansluten telefon eller USB-enhet (se Spela medier från enheter).
Strömning: Använd den strömningstjänst för ljud som är tillgänglig i din marknadsregion (t.ex. Slacker Radio), i förekommande fall.
Spotify: Spela upp tillgängligt ljud på Spotify.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Ett Spotify Premium-konto krävs för detta.
Apple Music: Spela upp tillgängligt ljud på Apple Music.
Mikrofonikon
Caraoke (i förekommande fal): Sjung med tillsammans med olika låtar (se Caraoke).
TuneIn: Spela upp tillgängligt ljud på TuneIn.
Tidal: Spela upp tillgängligt ljud på Tidal.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan visa eller dölja valfri medieapp/källa. Se Mediainställningar.

När du lyssnar på internetradio eller strömmande musiktjänster varierar de tillgängliga alternativen i mediaspelarfönstret beroende på vad du lyssnar på. Tryck på pilen för att gå vidare (eller bakåt) för att spela nästa (och i vissa fall föregående) station, avsnitt eller låt. Du kan även spela nästa/föregående med vänster rullningsknapp på fyrkantig ratt (eller ratt).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan använda röstkommandon för att justera inställningar för media och önskemål, som volymkontroll, spela vissa låtar eller växla mediekälla (se Röstkommandon).

Volymkontroll

Volymen kan regleras genom att:
 • Rulla på rullningsknappen på vänstra sidan av fyrkantig ratt (eller ratt) uppåt eller nedåt för att höja respektive sänka volymen. Detta justerar volymen för media, röstkommandon och telefonsamtal.
 • Volymen kan justeras baserat på körhastighet och klimatinställningar.
 • Tryck på pilarna <> som hör till högtalarikonen längst ned i hörnet på pekskärmen.
 • Stäng av ljudet genom att trycka på den vänstra rullningsknappen. Tryck en gång till för att sätta på ljudet igen.
 • Om du trycker på den vänstra rullningsknappen under ett telefonsamtal stängs både ljudet och mikrofonen av.

Mediainställningar

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
De tillgängliga inställningarna kan variera beroende på marknadsregion. En inställning kanske inte går att tillämpa på alla ljudkällor.
Mediainställningsikon
Tryck på inställningsikonen i mediaspelarens sökfält för att öppna ljudinställningarna.

Du kan justera dessa inställningar:

 • Ton: Dra skjutreglagen för att justera baslådan och något av de fem frekvensbanden (bas, bas/mellanregister, mellanregister, mellanregister/diskant och diskant). Om du har premiumljud kan du få en mer engagerande ljudupplevelse genom att anpassa nivån av ljudimmersion med skjutreglaget enligt dina egna önskemål.
 • Balans: Dra mittcirkeln till den plats i Model S där du vill fokusera ljudet.
 • Alternativ: Ställ in extra funktioner. Du kan till exempel aktivera eller inaktivera Dj-kommentarer, Barnförbjudet innehåll och Tillåt mobilstyrning.
 • Källor: Visar alla tillgängliga mediekällor och låter dig välja om du vill visa eller dölja varje källa. Du kan dölja mediekällor som du aldrig använder. När du dolt en mediekälla visas den varken i listrutan in mediaspelaren eller i appfältet när du trycker på appstartaren. Du kan återställa visningen av en mediekälla som dolts genom att gå tillbaka till den här inställningsskärmen.

Söka ljudinnehåll

Sökikon
Peka på förstoringsglasikonen i Media Player för att söka efter en speciell låt, skiva, artist, poddsändning eller station. Du kan även använda röstkommandon för att söka handsfree (se Röstkommandon).

SiriusXM-satellitradio (i förekommande fall)

I förekommande fall kan du lyssna på SiriusXM vilket är en prenumerationsbaserad satellitradiotjänst. Om du vill lyssna på satellitradiokanalerna måste du ge radiotjänstleverantören det radio-ID som är kopplat till pekskärmen.

Så här visar du radio-ID:

 1. Tryck på ikonen för radiokälla och välj SiriusXM i listan.
 2. Flytta kanalväljaren till kanal 0.
 3. I stationens informationsruta visas radio-ID.

Välj en SiriusXM-kanal genom att antingen söka manuellt efter kanalnummer eller bläddra bland kanalerna efter kategori.

Caraoke

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på fordonets konfiguration och marknadsregion kan det hända att Caraoke inte finns tillgängligt i ditt fordon. För Caraoke krävs premiumanslutning.

Gå till mediaspelaren och välj listmenyn för att ändra mediekällan till Caraoke. Eller lägg till Caraoke som en app i appstartaren. Bläddra i urvalet av låtar och välj den som du vill sjunga med till. Tryck på mikrofonikonen för att aktivera eller avaktivera låtens huvudsångare. När mikrofonikonen är avaktiverad hörs endast låtens instrument och bakgrundssångare. Tryck på sångtextikonen (bredvid mikrofonikonen) för att aktivera eller avaktivera låtens sångtext.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Läs aldrig sångtexter i Caraoke under körning. Du måste alltid ha god uppsikt över vägen och trafiken när du kör. Sångtexterna i Caraoke är endast avsedda för passagerare när fordonet körs.

Senaste och Favoriter

För det mesta källmaterialet visas Senaste och Favoriter längst upp för enkel åtkomst.

Ikon Favoriter, avmarkerad
Tryck på ikonen Favoriter i mediaspelaren för att lägga till stationen, poddsändningen eller ljudfilen som spelas i din favoritlista.
Ikon Favoriter, markerad
Tryck på den markerade Favoriter-ikonen för att ta bort en favorit. Du kan även ta bort flera favoriter på en gång genom att utöka mediaspelaren en nivå och visa alla favoriter för det aktuella källmaterialet. Sedan trycker du och håller kvar på någon favorit. Ett X visas för alla favoriter och du kan trycka på X-ikonen för de favoriter du vill ta bort från favoritlistan.
Ikonen Senaste
Listan med senast spelade låtar uppdateras ständigt, så du behöver inte ta bort dem.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Låtar som spelas upp på FM-radiostationer (i förekommande fall) visas inte i senast spelade låtar.

Spela medier från enheter

USB-enheter

Anslut en flashenhet till en främre USB-port (se USB-portar). Tryck på Mediaspelare > USB, sedan trycker du på namnet på den önskade mappen. Model S känner endast igen flash-enheter vid medieuppspelning via USB-anslutning. För att spela upp medier från andra enhetstyper (till exempel en iPod) måste du ansluta enheten via Bluetooth (se Bluetooth-enheter).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Mediaspelaren kan ta emot USB-enheter med exFAT-formatering (NTFS stöds inte för närvarande).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Använd en USB-port på framsidan av mittkonsolen. USB-anslutningarna på konsolens baksida är endast avsedda för laddning.

Bluetooth-enheter

Parkoppla din Bluetooth-enhet till Model S (se Bluetooth) för att spela upp lagrade ljudfiler. Välj Telefon-läget i mediaspelaren, tryck på namnet för din Bluetooth-anslutna enhet och tryck sedan på ANSLUT.