Schemalagd laddning och schemalagd avresa

Växla mellan Schemalagd avresa och Schemalagd laddning genom att trycka på Reglage > Laddning > Växla till Schemalagd laddning/schemalagd avresa när Model S är i parkeringsläget.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Inställningarna för Schemalagd laddning/schemalagd avresa är även åtkomliga på klimatanläggningsskärmen och i Tesla-mobilappen.

Tänk på Schemalagd laddning som ”När vill jag att laddningen ska starta?” och tänk på Schemalagd avresa, laddning vid låglast som ”När vill jag att laddningen ska vara klar?”.

Schemalagd laddning kan användas med Schemalagd avresa, förkonditionering men inte med Schemalagd avresa, laddning vid låglast.

Inställningarna för Schemalagd laddning/schemalagd avresa sparas automatiskt för varje plats.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du ansluter Model S med både Laddning vid låglast och Schemalagd laddning avmarkerat laddas fordonet omedelbart.

Använda Schemalagd laddning

Använd Schemalagd laddning för att ange en tidpunkt varje dag när du vill att Model S ska påbörja laddningen.

När Schemalagd laddning är valt aktiverar du funktionen och anger en tidpunkt varje dag när laddningen ska påbörjas.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Schemalagd laddning börjar omedelbart om Model S ansluts upp till sex timmar efter den schemalagda starttiden. Men om Model S ansluts senare än sex timmar efter den schemalagda laddningstiden kan det hända att laddningen inte påbörjas förrän vid den schemalagda tidpunkten nästa dag.

Använda Schemalagd avresa

Använd Schemalagd avresa för att ange en tidpunkt varje dag när du vill att Model S ska vara körklar. Model S beräknar automatiskt när det behöver påbörja förkonditionering och/eller laddning. Detta säkerställer att laddningen är klar och/eller att kupéns klimat och batteriet är förkonditionerade vid avresetiden.

När Schemalagd avresa visas trycker du på Schemalägg för att ange en tidpunkt varje dag när du vill att Model S ska vara körklar. Ange en tid och tryck sedan på Inställningar för att aktivera en av eller båda följande avresefunktioner. När fordonet är anslutet med Laddning vid låglast aktiverat drar fordonet ström en kort stund (du kan höra ett klick) för att beräkna nödvändig starttid för laddningen.

Tryck på Ställ in när du har angett önskade inställningar. Den schemalagda avresetiden visas på pekskärmen.

 • Förkonditionering värmer upp batteriet för bättre prestanda och ställer in ett behagligt kupéklimat till den angivna avresetiden.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om Model S inte är ansluten fungerar förkonditionering men endast om batteriets laddningsnivå är högre än 20 %.
 • Med Laddning vid låglast fördröjs laddningen och påbörjas automatiskt så att laddningen slutförs innan den schemalagda avresetiden. Batteriet laddas under låglastperioder, vilket minskar energikostnaderna. Tryck på Ändra låglastperiod för att anpassa tiden när eltaxan vid låglast upphör.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Genom att välja Laddning vid låglast kan du minska energikostnaderna även i elområden som saknar låglastteriffer. Om laddningen exempelvis påbörjas direkt när du ansluter, kan laddningen bli klar mycket snabbare. Det leder till att batteriet svalnar av till den omgivande temperaturen och energi åtgår för att värma upp det igen när det är dags att åka. Även om låglasttariffer inte gäller dig så rekommenderas att du minskar energiförbrukningen genom att ställa in låglasttimmarna på din avresetid.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om det inte finns tillräckligt mycket tid för att nå laddningsnivån påbörjas laddningen omedelbart för att ladda så mycket som möjligt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  När laddningen har påbörjats och det inte finns tillräckligt mycket tid för att slutföra laddningen under låglastperioder fortsätter laddningen tills laddningsnivån nåtts.

Du kan begränsa Förkonditionering och Laddning vid låglast till endast vardagar.