Track Mode

Track Mode, som endast är tillgängligt på Plaid Model S-fordon, är utformat för att modifiera stabilitetskontroll, antispinnsystem, regenerativ bromsning och kylsystem för att öka prestandan och manövreringen vid körning på inhägnade banor. Track Mode förbättrar kurvtagningsförmågan genom att använda motorerna och regenerativa och traditionella bromssystem på ett intelligent sätt. När det är aktiverat körs kylsystemet på en högre nivå under och efter aggressiv körning för att fordonets system ska klara extravärmen.

I Track Mode är den adaptiva fjädringsdämpningen optimerad för manövrering och fordonets karosstyrenhet, för att få föraren att känna sig säker i dynamiska manövrar. Markfrigången ställs automatiskt in på Låg och fjädringen ökas inte längre automatiskt för komfort på ojämna underlag.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Track Mode är endast avsett för användning på inhägnade övningsbanor. Föraren ansvarar för att köra på ett säkert sätt och se till att andra inte utsätts för fara.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Track Mode är avsett för erfarna banförare som är bekanta med banan. Använd inte på allmänna vägar. Föraren måste alltid ha kontroll över bilen, även på banan. När Track Mode används uppför sig fordonet annorlunda (inklusive stabilitetskontrollen och antispinnsystemet) och de bör därför användas med försiktighet.

Använda Track Mode

Track Mode är alltid inaktiverat när du startar Model S. Aktivera Track Mode för den aktuella färden genom att lägga i parkeringsläget och följa stegen nedan:

 1. Tryck på Reglage > Pedaler och styrning > Track Mode.

  När det är aktiverat visas TRACK på pekskärmen ovanför körhastigheten och popup-skärmen Track Mode visas på kartan. Instrumentpanelen visar en färgkodad bild av din Model S som ger dig viktig och översiktlig statusinformation om batteriet, motorerna och bromsarna. Se Övervaka fordonets skick.

 2. Om du vill kan du anpassa Track Mode-inställningarna genom att trycka på Inställningar för Track Mode i Track Mode-popup-skärmen (se Anpassa Track Mode). Du kan även komma åt Track Mode-inställningarna genom att trycka på Pedaler och styrning > Körning och sedan på Anpassa bredvid Track Mode-inställningarna.
 3. Om du vill använda varvtidtagaren följer du instruktionerna på skärmen för att fästa en nål på kartan som markerar varvets start-/målplats. Tryck sedan på START på varvtidtagaren för att börja körtillfället. Varvtidtagaren börjar räkna från det att du kör Model S förbi varvets start-/målplats där du fäste kartnålen. Se Använda varvtidtagaren.
 4. Lägg i en växel och KÖR!

  Om du startar varvtidtagaren varje gång du passerar start-/målplatsen återställs tidtagaren inför nästa varv. Se Använda varvtidtagaren.

  A realtidsaccelerometer (G-mätare) visas på instrumentpanelen. Se G-mätare.

  När Track Mode är aktiverat:

  • Autopilotens funktioner är inte tillgängliga.
  • Inställningen Slirstart åsidosätts.
  • Energiförbrukningen ökar.
  • underhållningsfunktioner är inte tillgängliga.

  Använd pekskärmsinställningen för att inaktivera Track Mode när du vill. Om du stänger av Model S inaktiveras Track Mode (även om det fortfarande kan visas på pekskärmen vid kylning efter körning). När Track Mode är inaktiverat återgår alla inställningar och funktioner till det normala.

Anpassa Track Mode

Om du vill anpassa Track Mode trycker du på Inställningar för Track Mode på Track Mode-popup-skärmen som visas när du aktiverar Track Mode. Du kan även komma åt Track Mode-inställningarna genom att trycka på Reglage > Pedaler och styrning och sedan på Anpassa bredvid Track Mode-inställningarna. Välj en befintlig Track Mode-inställning från listan med fördefinerade profiler som tillhandahålls av Tesla. Alternativt kan du skapa en ny inställningsprofil genom att trycka på Lägg till nya inställningar, ange ett namn på den nya inställningsprofilen och anpassa inställningarna efter dina önskemål, körförhållandena eller en specifik bana:

 • Kraftfördelning – Dra skjutreglaget för att anpassa fördelningen för Model S i en sväng. Om Model S är för mjuk kan du välja en framprioriterad, understyrd inställning. Är det svårt att köra fordonet genom kurvan? Prova en bakprioriterad inställning för att öka rotationen. Välj ett valfritt värde, i steg om 5 %, mellan 100/0 (för 100 % framprioritering som används för understyrning) och 0/100 (för 100 % bakprioritering som används för överstyrning).
 • Stabilitetshjälp – Dra skjutreglaget för att välja vilken nivå stabilitetskontrollsystemen ska använda för att hjälpa till att styra fordonet. Du kan välja en nivå från -10 till +10. Om du väljer +10 aktiveras alla stabilitetshjälpsystem för kontrollerad körning och stabilitetssystemen fortsätter att vara aktiva. Om du väljer -10 inaktiveras alla stabilitetssystem och körningens stabilitet är helt och hållet beroende av föraren. Standardinställningen 0 ger en stabilitetsbalans där en del styrs automatiskt och en del av föraren.
 • Regenerativ bromsning – Dra skjutreglaget för att välja hur mycket regenerativ bromsning som ska vara tillgänglig. Du kan välja vilket värde du vill, i steg om 5 %, mellan 0 och 100 %. Tesla rekommenderar en inställning på 100 % för att inte överhetta bromsarna.
 • Kylning efter körning – Aktivera om du vill att kylsystemet ska kyla ned fordonets komponenter även efter att du har lämnat fordonet. Nedkylningen stängs av automatiskt när komponenterna är tillräckligt svala eller när du stänger av Model S och startar igen. Kylning efter körning är användbart om du snabbt vill kyla ned komponenterna mellan bilfärderna. Om kylning efter körning är inställd på OFF tar det längre tid för komponenterna att svalna.
 • Bromstemperaturer – Aktivera om du vill se temperaturvarningar kopplade till bromssystemet. Du kan avaktivera varningarna om du har monterat ett högpresterande eftermarknadsbromssystem.
 • Spara bilkameraklipp för varv – Aktivera om du vill spara video och data från en varvtidtagare på en USB-enhet. En USB-enhet måste konfigureras och sättas in enligt beskrivningen (se Krav på USB-enhet för videoinspelning). USB-enheten måste innehålla en mapp som heter TeslaTrackMode. I aktiverat läge sparar Track Mode en video och tillhörande data för varje varv. Track Mode lagrar också bilstatus- och telemetridata med information om fordonets position, hastighet, acceleration, användning av gas, etc. Du kan sedan spela upp videoinspelningarna och analysera dessa data, som lagras som en .CSV-fil på en USB-enhet för att avgöra var du förlorar eller vinner tid.

Med Track Mode kan du spara upp till 20 inställningsprofiler. Ta bort en vald profil genom att trycka på Radera längst ned på inställningsskärmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan inte ändra eller ta bort fördefinierade profiler som tillhandahålls av Tesla.

Använda varvtidtagaren

När du aktiverar Track Mode visar kartan en varvtidtagare. Följ anvisningarna på skärmen för att fästa en start-/målnål på kartan. Efter att du har fäst nålen trycker du på START för att starta bilfärden (varvet). När du kör Model S förbi start-/målplatsen börjar varvtidtagaren automatiskt att ta tid för varvet och den återställs när du passerar start/målplatsen och visar skillnaden i realtid mellan det aktuella varvet och det bästa varvet under körtillfället. Banan är markerad i blått på kartan.

När varvet avslutas visar varvtidtagaren varvets längd. Den visar också tiderna för de tidigare och bästa varven under körtillfället.

Om Inspelning av varv är aktiverat (se Anpassa Track Mode) och en korrekt formaterad USB-enhet är insatt, sparar Track Mode en video av körtillfället (inspelad av de främre kamerorna) och en .CVS-fil med information om varvet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Stanna timern i slutet av körtillfället genom att trycka på STOPPA på varvtidtagaren.

Övervaka fordonets skick

Du kan enkelt övervaka skicket på din Model S när du använder Track Mode genom en snabbtitt på instrumentpanelen. Färgerna anger status för olika komponenter, vilket hjälper dig att avgöra den aktuella driftstatusen och fatta beslut utifrån det. Komponenterna visas i grönt när de fungerar inom optimal driftstemperatur. Färgerna ändras enligt nedan:

 • Batteriet visas i blått när det är kallt och i rött när det är varmt.
 • En broms visas i blått när den är kall och i rött när den är varm (en tidig varning för överhettade bromsar vilka visas i rött).
 • En motor visas i blått när den är kall och i rött när den är varm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
En komponent som visas i rött kan indikera att körningen behöver avslutas får att låta komponenten svalna.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Fordons- och personskador som orsakas av att Track Mode används är förarens ansvar. Fordonsgarantin täcker inte skador som orsakats av kraftig överanvändning av fordonskomponenter. Den täcker heller inte racing, rallycross eller deltagande i tävling.

G-mätare

I Track Mode visas en G-mätare i realtid på instrumentpanelen). G-mätaren visar värden för max. i sidled, acceleration och fartminsking i form av en grafisk cirkulär mätare. Historiken för din körning visas i det skuggade området. G-mätaren återställs i början av varje körtillfälle.