Track Mode

Track Mode, som endast är tillgängligt på Plaid Model S-fordon, är utformat för att modifiera stabilitetskontroll, antispinnsystem, regenerativ bromsning och kylsystem för att öka prestandan och manövreringen vid körning på inhägnade banor. Track Mode förbättrar kurvtagningsförmågan genom att använda motorerna och regenerativa och traditionella bromssystem på ett intelligent sätt. När det är aktiverat körs kylsystemet på en högre nivå innan, under och efter aggressiv körning för att fordonets system ska klara extravärmen.

I Track Mode är den adaptiva fjädringsdämpningen optimerad för manövrering och fordonets karosstyrenhet, för att få föraren att känna sig säker i dynamiska manövrar. Markfrigången ställs automatiskt in på Låg och fjädringen ökas inte längre automatiskt för komfort på ojämna underlag.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Track Mode är avsett för erfarna banförare som är bekanta med inhägnade övningsbanor. Använd inte på allmänna vägar. Det är förarens ansvar att köra säkert och att hela tiden behålla kontrollen över fordonet och alltid trygga säkerheten för sig själv och andra. När Track Mode används uppför sig fordonet annorlunda (inklusive stabilitetskontrollen och antispinnsystemet) och föraren måste alltid iaktta försiktighet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
I hastigheter över 255 km/h (158 mph) får högsta tillåtna totalvikt och högsta tillåtna axeltryck inte överskrida maxvärdena på fordonscertifieringsetiketten (se Bilens last).

Använda Track Mode

Track Mode är alltid inaktiverat när du startar Model S. Aktivera Track Mode för den aktuella färden genom att lägga i parkeringsläget och följa stegen nedan:

 1. Tryck på Reglage > Pedaler och styrning > Track Mode.

  När det är aktiverat visas TRACK på pekskärmen ovanför körhastigheten och en Track Mode-ruta visas på kartan. Track Mode-rutan ger dig viktig och översiktlig statusinformation om batteriet och motorerna (se Övervaka fordonets skick) och en realtidsaccelerometer (se G-mätare).

 2. Om du vill kan du anpassa inställningarna för Track Mode genom att trycka på Anpassa i Track Mode-rutan på pekskärmen (se Anpassa Track Mode). Du kan även anpassa inställningarna för Track Mode genom att trycka på Pedaler och styrning > Körning och sedan på Anpassa bredvid inställningarna för Track Mode.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Vänta tills batteri- och motortemperaturen sänks om den visas i gult eller rött för optimala prestanda.
 3. Om du vill, startar du varvtidtagaren (se Använda varvtidtagaren).
 4. Lägg i en växel och KÖR!

  Om du startar varvtidtagaren varje gång du passerar start-/målplatsen återställs tidtagaren inför nästa varv. Se Använda varvtidtagaren.

  När Track Mode är aktiverat:

  • Autopilotens funktioner är inte tillgängliga.
  • Inställningen Slirstart åsidosätts.
  • Energiförbrukningen ökar.
  • underhållningsfunktioner är inte tillgängliga.
  • Automatisk växling (Beta) är avaktiverat (se Automatisk växling (beta) för mer information).
  • Inställningar för adaptiv fjädringsdämpning är inaktiverade (Track Mode optimerar automatiskt adaptiv dämpning för att stötta vid aggressiv körning).

  Använd pekskärmsinställningen för att inaktivera Track Mode när du vill. Om du stänger av Model S inaktiveras Track Mode (även om det fortfarande kan visas på pekskärmen vid kylning efter körning). När Track Mode är inaktiverat återgår alla inställningar och funktioner till det normala.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om Model S stängs av när Track Mode fortfarande är aktiverat för kylning efter körning, visar pekskärmen ett popup-fönster som ger snabb åtkomst att återaktivera det när du startar Model S igen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Funktioner för förarassistans inaktiveras automatisk när Track Mode är aktiverat. Det är förarens ansvar att köra säkert och att hela tiden behålla kontrollen över fordonet. Funktioner för förarassistans aktiveras automatiskt igen när Track Mode är inaktiverat.

Topphastighet, däck och däcktryck

En Model S utrustad med Teslas kolkeramiska bromsar kan uppnå en topphastighet på 200 mph (322 km/h).

För att stödja denna topphastighet måste Model S vara utrustad med följande däck med de rekommenderade däcktrycken:

Goodyear Supercar 3R

Kalla – 32 psi*
Varma – 36 psi*
Varma däck på höglast-/doserade banor – 40 psi*.

Michelin PS4S

Kalla – 32 psi*
Varma – 40 psi*

* För båda axlarna vid tjänstevikt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Försök aldrig att köra 200 mph (322 km/h) såvida inte Model S är utrustad med Teslas paket med kolkeramiska bromsar och de anvisade däcken som beskrivs ovan.

Anpassa Track Mode

Om du vill anpassa Track Mode trycker du på Anpassa i Track Mode-rutan som visas på kartan när du aktiverar Track Mode. Du kan även komma åt Track Mode-inställningarna genom att trycka på Reglage > Pedaler och styrning och sedan på Anpassa bredvid Track Mode-inställningarna. Välj en befintlig Track Mode-inställning från listan med fördefinerade profiler som tillhandahålls av Tesla. Alternativt kan du skapa en ny inställningsprofil genom att trycka på Lägg till nya inställningar, ange ett namn på den nya inställningsprofilen och anpassa inställningarna efter dina önskemål, körförhållandena eller en specifik bana:

 • Kraftfördelning – Dra skjutreglaget för att anpassa fördelningen för Model S i en sväng. Om Model S är för mjuk kan du välja en framprioriterad, understyrd inställning. Är det svårt att köra fordonet genom kurvan? Prova en bakprioriterad inställning för att öka rotationen. Välj ett valfritt värde, i steg om 5 %, mellan 100/0 (för 100 % framprioritering som används för understyrning) och 0/100 (för 100 % bakprioritering som används för överstyrning).
 • Stabilitetshjälp – Dra skjutreglaget för att välja vilken nivå stabilitetskontrollsystemen ska använda för att hjälpa till att styra fordonet. Du kan välja en nivå från -10 till +10. Om du väljer +10 aktiveras alla stabilitetshjälpsystem och liknar körning utan Track Mode aktiverat. Om du väljer -10 inaktiveras alla stabilitetshjälpsystem och körningens stabilitet är helt och hållet beroende av föraren. Standardinställningen 0 ger en stabilitetsbalans där en del styrs automatiskt och en del av föraren.
 • Regenerativ bromsning – Dra skjutreglaget för att välja hur mycket regenerativ bromsning som ska vara tillgänglig. Du kan välja vilket värde du vill, i steg om 5 %, mellan 0 och 100 %. När du använder basbromsar rekommenderar Tesla 100 %-inställningen för att förhindra överhettning. Överhettning är inget bekymmer på en Model S som utrustats med kolkeramiska bromsar.
 • Kylning efter körning – Aktivera om du vill att kylsystemet ska kyla ned fordonets komponenter även efter att du har lämnat fordonet. Nedkylningen stängs av automatiskt när komponenterna är tillräckligt svala eller när du stänger av Model S och startar igen. Kylning efter körning är användbart om du snabbt vill kyla ned komponenterna mellan bilfärderna. Om kylning efter körning är inställd på OFF tar det längre tid för komponenterna att svalna.
 • Bromstemperaturer (visas endast om Model S inte utrustats med Teslas paket med kolkeramiska bromsar) – Aktivera om du vill se bromstemperaturer och även varningar kopplade till bromssystemet. Du kan inaktivera om du har monterat ett högpresterande eftermarknadsbromssystem.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Varningar är automatiskt inaktiverade på en Model S som är utrustad med Teslas paket med kolkeramiska bromsar, som tillval.
 • Spara bilkameraklipp för varv – Aktivera om du vill spara video och data från en varvtidtagare på en USB-enhet. En USB-enhet måste konfigureras och sättas in enligt beskrivningen (se Krav på USB-enhet för videoinspelning). USB-enheten måste innehålla en mapp som heter TeslaTrackMode. I aktiverat läge sparar Track Mode en video och tillhörande data för varje varv. Track Mode lagrar också bilstatus- och telemetridata med information om fordonets position, hastighet, acceleration, användning av gas, etc. Du kan sedan spela upp videoinspelningarna och analysera dessa data, som lagras som en .CSV-fil på en USB-enhet för att avgöra var du förlorar eller vinner tid.

Den aktuella valda inställningen visas på peksärmen i Track Mode-rutans övre vänstra hörn.

Med Track Mode kan du spara upp till 20 inställningsprofiler. Ta bort en vald profil genom att trycka på Radera längst ned på inställningsskärmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan inte ändra eller ta bort fördefinierade profiler som tillhandahålls av Tesla.

Använda varvtidtagaren

När du aktiverar Track Mode visar kartan en varvtidtagare. Fäst en nål på kartan för att markera varvets start-/målplats. Tryck sedan på STARTA för att starta bilfärden (varvet). Varvtidtagaren börjar räkna från det att du kör Model S förbi varvets start-/målplats där du fäste kartnålen. Varvtidtagaren börjar automatiskt att ta tid för varvet och den återställs när du passerar start/målplatsen och visar skillnaden i realtid mellan det aktuella varvet och det bästa varvet under körtillfället. Banan är markerad i blått på kartan.

När varvet avslutas visar varvtidtagaren varvets längd. Den visar också tiderna för de tidigare och bästa varven under körtillfället.

Om Inspelning av varv är aktiverat (se Anpassa Track Mode) och en korrekt formaterad USB-enhet är insatt, sparar Track Mode en video av körtillfället (inspelad av de främre kamerorna) och en .CVS-fil med information om varvet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Stanna timern i slutet av körtillfället genom att trycka på STOPPA på varvtidtagaren.

Övervaka fordonets skick

Du kan enkelt övervaka skicket på din Model S när du använder Track Mode genom en snabbtitt på peksärmen och instrumentpanelen.

Pekskärmen visar staplar som återger grafiskt temperaturerna för batteri och motorer. De här staplarna är färglösa när de fungerar inom optimal driftstemperatur. Om däremot batteriet eller en motor börjar påvisa reducerad prestanda på grund av temperaturen markeras den tillhörande stapeln i gult. Om prestanda begränsas ytterligare övergår stapelns färg till röd.

Instrumentpanelen visar dynamiska avläsningar av däcktrycken och färgmarkerar ett däcktrycksvärde i rött om däckets tryck blir för lågt.

Om Model S inte utrustats med Teslas paket med kolkeramiska bromsar visar instrumentpanelen även temperaturvarningar från fram- och bakbromsarna i gult när bromsarna uppnått temperaturgränsen och i rött när temperaturgränsen överskridits ytterligare.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
En komponent som visas i rött kan indikera att komponenten behöver svalna betydligt innan den är funktionsduglig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Fordons- och personskador som orsakas av att Track Mode används är förarens ansvar. Fordonsgarantin täcker inte skador som orsakats av kraftig överanvändning av fordonskomponenter. Den täcker heller inte racing, rallycross eller deltagande i tävling.

G-mätare

I Track Mode visas en G-mätare i realtid i Track Mode-rutan på pekskärmen). G-mätaren visar maxvärden för accelerationskraften i sid- och längsled i form av en grafisk cirkulär mätare. Historiken för din körning visas i det skuggade området. G-mätaren återställs i början av varje körtillfälle.