Bilkamera

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har ditt fordon eventuellt inte bilkamera eller så fungerar inte funktionerna exakt enligt beskrivningen. Du är ensamt ansvarig för att läsa och följa alla lokala föreskrifter och fastighetsbegränsningar gällande kameraanvändning.

Bilkameran spelar in video av fordonets omgivning när du kör Model S. Använd bilkameran för att spela in händelser när du kör eller andra viktiga händelser på samma sätt som med en extern bilkamera på andra fordon.

Tryck på ikonen för bilkameran i appstartaren. Du kan lägga till appen för bilkameran i det nedre fältet för enkel åtkomst (se Anpassa Mina appar). När Model S är i parkeringsläge visas videospelaren om du trycker du på bilkameraikonen (se Spela upp videoinspelningar).

grå kameraikon

Videoinspelningar sparas lokalt på den formaterade USB-enhetens inbyggda minne för att skydda din integritet. Inspelningar skickas inte till Tesla. Model S spelar inte in video när bilkameran är Av.

Använda bilkameran

 1. Formatera ett USB-minne. Ett korrekt formaterat USB-minne måste sättas i fordonets USB-port (Tesla rekommenderar att du använder handskfackets USB-port, i förekommande fall) för att bilkameran ska lagra och hämta filmer. Fordon tillverkade efter omkring 2020 är utrustade med ett förformaterat USB-minne i handskfacket. Det finns två sätt att formatera USB-minnet:
  • Sätt i USB-minnet i en främre USB-port och tryck på Reglage > Säkerhet > Formatera USB-minne. Model S formaterar USB-minnet automatiskt.
  • Formatera USB-minnet på en dator.

  Se Krav på USB-enhet för videoinspelning för mer information.

 2. Sätt i USB-minnet i fordonets USB-port.
 3. Aktivera bilkameran genom att trycka på Reglage > Säkerhet > Bilkamera. Du kan välja hur och när inspelningar från bilkameran sparas. Du kan välja mellan:
  • Auto: Bilkameran sparar automatiskt en inspelning till ett USB-minne när Model S registrerar en säkerhetskritisk händelse, t.ex. en kollision eller utlösande av krockkudde. När Auto är valt kan detektering variera och bero på fordonets effekt, viloläge och Autopilot-läge.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Anm
   Flera faktorer påverkar om bilkameran automatiskt sparar en inspelning av en säkerhetskritisk händelse (till exempel mängden kraft, om krockkuddarna har utlösts med mera). Förlita dig inte på att bilkameran automatiskt spelar in alla säkerhetskritiska händelser.
  • Manuell: Du måste manuellt trycka på ikonen för bilkameran för att spara en inspelning av de senaste tio minuterna.
  • Vid signalhorn: När du trycker på signalhornet sparar bilkameran en inspelning av de senaste tio minuterna. Du kan aktivera detta med Auto eller Manuell.
 4. När funktionen är aktiverad anger bilkameraikonen när inspelningar sparas. Du kan också se statusen för bilkameraikonen i Reglage:
  grå kameraikon
  Ikonen ändras för att visa statusen för bilkameran:
  Grå kameraikon med en röd cirkel som visar att den spelar in
  SPELAR IN: Bilkameran spelar in. Tryck på ikonen för att spara videoinspelningar. Tryck och håll nere ikonen för att pausa inspelningen.
  grå kameraikon
  PAUSAD: Bilkameran är pausad. Tryck på ikonen för att fortsätta spela in. Pausa bilkameran innan du tar bort flashenheten för att undvika att förlora inspelningar.
  Grå kameraikon med en grön bockmarkering som visar att klippet sparats
  SPARAD: Inspelningen har sparats. Du kan även spara klipp från bilkameran genom att trycka på bilkameraikonen i appstartaren medan du kör.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  När det har sparats sparar bilkameran de senaste tio minuterna av inspelningen.
 5. När klippet har sparats kan du se det på pekskärmen eller en dator:
  • Pekskärm: Se till att Model S är i parkeringsläget och tryck på bilkameraikonen i appstartaren. Videor är ordnade efter tidsstämpel. Se Spela upp videoinspelningar för mer information.
  • Dator: Sätt i USB-minnet i en dator och gå till mappen TeslaCam. Videor är ordnade efter tidsstämpel. Se Spela upp videoinspelningar för mer information.
 6. Om du vill inaktivera bilkameran går du till Reglage > Säkerhet > Bilkamera > Av. Om inställningen är Auto, Manuell eller aktiveras bilkameran automatiskt varje gång du kör.