Telefon och kalender

Bluetooth®-kompatibilitet

Bluetooth-symbol
Du kan använda handsfree-funktionen för en Bluetooth-kompatibel telefon i Model S under förutsättning att telefonen är inom räckvidden. Även om Bluetooth normalt stöder trådlös kommunikation på avstånd om upp till cirka 30 fot (nio meter), kan prestandan variera beroende på vilken telefon du använder.

Innan du använder telefonen med din Model S måste den parkopplas. Parkopplingen konfigurerar Model S så att den fungerar med din Bluetooth-kompatibla telefon (se Parkoppla en Bluetooth-telefon).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du parkopplar din telefon för att använda den som nyckel (se Nycklar) innebär det inte att du kan använda telefonens handsfree-funktion, spela upp medier på den osv. Du måste även parkoppla den enligt beskrivningen nedan.

Du kan parkoppla upp till tio Bluetooth-telefoner. Om du inte har angett en viss telefon som en Prioriterad enhet eller om den telefon som har angetts som Prioriterad enhet inte är inom räckvidden ansluter Model S alltid till den telefon som senast har använts (förutsatt att den är inom räckvidden). Se Bluetooth®-kompatibilitet om du vill ansluta till en annan telefon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
På många telefoner stängs Bluetooth av om telefonens batteriladdning är svag.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Förutom telefoner kan du parkoppla andra Bluetooth-kompatibla enheter med Model S. Du kan till exempel parkoppla en iPod Touch, en iPad, en Android-surfplatta osv., från vilken du kan spela upp musik.

Parkoppla en Bluetooth-telefon

Efter parkoppling kan du använda handsfree-funktionen i din Bluetooth-kompatibla telefon till att ringa och ta emot telefonsamtal, få åtkomst till din kontaktlista, se senast ringda samtal osv. Du kan även spela upp mediefiler från telefonen. Om en telefon är parkopplad kan Model S ansluta till den så fort den är inom räckhåll.

Om du vill parkoppla en telefon ska du utföra följande steg medan du sitter i Model S:

 1. Se till att både pekskärmen och telefonen är påslagna.
 2. Aktivera Bluetooth på telefonen och se till att den kan identifieras.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  På vissa telefoner kan du behöva gå till Bluetooth-inställningarna för att slutföra proceduren.
 3. Tryck på Bluetooth-ikonen längst upp på fönstret Reglage .
 4. Tryck på Ny enhet > Starta sökning på pekskärmen. En lista över alla tillgängliga Bluetooth-enheter inom räckvidden visas på skärmen för Bluetooth-inställningar.
 5. Välj den telefon som du vill parkoppla. Inom några sekunder visas ett slumpmässigt genererat nummer på skärmen för Bluetooth-inställningar. Det visas även ett nummer på din telefon.
 6. Kontrollera att numret som visas på din telefon är samma som numret som visas på skärmen för Bluetooth-inställningar. Bekräfta därefter på telefonen att du vill parkoppla.
 7. Telefonen kan fråga dig om du vill tillåta att Model S får åtkomst till dina personuppgifter, t.ex. kalender, kontakter och mediefiler.

Efter parkopplingen ansluter Model S automatiskt till telefonen och på skärmen för Bluetooth-inställningar visas Bluetooth-symbolen bredvid telefonens namn på pekskärmen för att indikera att anslutningen är aktiv.

Du kan visa skärmen för Bluetooth-inställningar när som helst och ändra inställningarna som är knutna till en ansluten enhet. Du kan till exempel ange en ansluten telefon som Prioriterad enhet. Det här är praktiskt i situationer när du har anslutit fler än en telefon och båda telefonerna används ofta i Model S samtidigt. Model S försöker automatiskt att ansluta till den prioriterade enheten före andra enheter. Om en prioriterad enhet inte har angetts eller inte är inom räckvidden ansluter Model S till den senast använda telefonen (i förekommande fall).

Importera kontakter och senaste samtal

Efter parkoppling använder du skärmen för Bluetooth-inställningar för att ange om du vill tillåta åtkomst till telefonens kalender, kontakter och nyligen ringda samtal. Om du tillåter åtkomst kan du använda telefonappen till att ringa och skicka meddelanden till personer i kontaktlistan och listan över senast ringda samtal (se Bluetooth®-kompatibilitet). Innan det går att importera kontakter kanske du antingen behöver ställa in telefonen för att tillåta synkning eller bekräfta en popupruta på telefonen om att du vill synkronisera kontakter. Detta förfarande kan vara olika beroende på vilken typ av telefon du använder. Mer information finns i dokumentationen som medföljer telefonen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan aktivera och avaktivera åtkomsten till dina kontakter och senast ringda samtal när som helst genom att öppna skärmen för Bluetooth-inställningar, välja telefonen och sedan ändra tillhörande åtkomstinställningar.

Inaktivera parkoppling av en Bluetooth-telefon

Om du vill koppla bort telefonen och använda den igen senare, kan du trycka på Koppla från på Bluetooth-inställningsskärmen. Om du inte längre vill använda telefonen med Model S trycker du på Glöm denna enhet. När du har använt det här kommandot för att glömma en enhet måste du parkoppla enheten igen om du vill använda den med Model S (se Parkoppla en Bluetooth-telefon).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Telefonen avbryter automatiskt anslutningen när du lämnar Model S.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Inaktivering av telefonens parkoppling påverkar inte telefonens nyckelfunktion. Information om att glömma en parkopplad telefon finns i Hantera nycklar.

Ansluta till en parkopplad telefon

Model S ansluter automatiskt till en telefon som du har angett som Prioriterad enhet på Bluetooth-inställningsskärmen. Om du inte har angett en telefon som prioriterad enhet ansluter Model S till den telefon som senast var ansluten, under förutsättning att den finns inom räckvidden och att Bluetooth har aktiverats. Om den senaste telefonen inte finns inom räckvidden försöker den ansluta till nästa telefon som den har varit parkopplad med.

Om du vill ansluta till en annan telefon trycker du på Bluetooth-ikonen längst upp på Reglage skärmen. På skärmen för Bluetooth-inställningar visas en lista över parkopplade telefoner. Välj den telefon som du vill ansluta till och tryck därefter på Anslut. Om den telefon du vill ansluta till inte finns med i listan måste du parkoppla telefonen. Se Parkoppla en Bluetooth-telefon.

Om den är ansluten visas Bluetooth-symbolen bredvid telefonens namn på skärmen för Bluetooth-inställningar för att visa att Model S är ansluten till telefonen.

Använda telefonappen

bild på en telefon
När telefonen är ansluten till Model S via Bluetooth och du har tillåtit åtkomst till information på telefonen (se Importera kontakter och senaste samtal) kan du använda telefonappen till att visa och ringa ett samtal med handsfree-funktion till vem som helst som finns inlagd i telefonen.
 • Samtal: Visar de senaste samtalen i kronologisk ordning med det senaste samtalet först.
 • Meddelanden (om det är tillgängligt baserat på din fordonskonfiguration): Visar meddelanden i kronologisk ordning med det senaste meddelandet först. Du kan visa, skicka och ta emot textmeddelanden. Istället för att skriva ett textmeddelande trycker du på mikrofonknappen till höger på fyrkantig ratt och talar in meddelandet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  För att inte störa föraren och upprätthålla säkerheten för alla passagerare samt andra trafikanter ska du inte läsa eller skicka meddelanden medan fordonet är i rörelse. Ha alltid god uppsikt över vägen och trafiken när du kör.
 • Kontakter: Kontakter anges i alfabetisk ordning och kan sorteras på förnamn eller efternamn. Du kan också välja en bokstav till höger i listan för att gå direkt till namnen som börjar med den valda bokstaven. När du trycker på ett namn i kontaktlistan visas kontaktens tillgängliga nummer i den högra rutan tillsammans med annan tillgänglig information (exempelvis adress). Tryck på kontaktens nummer om du vill ringa ett samtal.
 • Favoriter: Visar kontakterna från din telefon som du har identifierat som favoriter.
 • Kalender: Visar kalenderposter från din telefon (se Kalender). Om en post innehåller ett telefonnummer eller en adress kan du ringa ett samtal eller (om tillgängligt) navigera till en destination genom att trycka på motsvarande information i kalenderposten.

Ringa ett samtal

Du kan ringa ett samtal genom att:

 • Tala in ett röstkommando (se Röstkommandon). Röstkommandon är ett bekvämt sätt att ringa eller skicka textmeddelanden handsfree till dina kontakter.
 • Trycka på ett telefonnummer som visas på en lista i telefonappen – kontakter, samtal eller kalender.
 • Använda Model S-knappsatsen på pekskärmen i telefonappens samtalslista.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om det är säkert och lagligt att göra det kan du även ringa ett samtal genom att slå numret eller välja kontakten direkt från telefonen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan också ringa ett telefonsamtal genom att trycka på ett markeringsstift på kartan och välja telefonnumret (om tillgängligt) i popup-fönstret.

Ta emot ett telefonsamtal

När telefonen tar emot ett inkommande samtal visar pekskärmarna uppringarens nummer eller namn (om uppringaren finns med i telefonens kontaktlista och Model S har åtkomst till dina kontakter).

Tryck på ett av alternativen på pekskärmen för att Svara eller Ignorera samtalet. Beroende på telefonen du använder och vilka högtalare du använde vid ditt senaste samtal kan telefonen fråga vilka högtalare du vill använda för det inkommande samtalet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Var alltid fokuserad när du kör på vägarna. Att använda eller programmera en telefon under körning, även med Bluetooth aktiverat, kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Följ alltid alla gällande lagar om användning av mobiltelefoner medan du kör, inklusive, men inte begränsat till, lagar som förbjuder att du skickar SMS och kräver handsfree-användning.

Alternativ under pågående samtal

När ett samtal pågår visas samtalsmenyn på pekskärmen. Använd sedan den högra rullningsknappen för att välja ett alternativ. Justera samtalsvolymen med den vänstra rullningsknappen på fyrkantig ratt under ett samtal.

Kalender

bild på en tom kalender
Kalendern visar inplanerade händelser från telefonens (iPhone® eller Android™) kalender för aktuell eller följande dag. Kalendern är smidigt integrerad med telefonappen så att du kan ringa in till ditt möte från en kalenderpost. Den är också integrerad med navigeringssystemet (inte tillgängligt i alla fordonskonfigurationer) så att du kan navigera till händelseplatsen.

För att använda kalendern krävs att:

 • Tesla-mobilappen körs, du är inloggad och mobilappens inställning för Kalendersynkronisering är aktiverad. Mobilappen kan sedan periodiskt (och automatiskt) skicka kalenderdata från din telefon till Model S.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du bör använda den senaste versionen av mobilappen så att du alltid har tillgång till samtliga kalenderfunktioner.
 • Din telefon är ansluten till Model S via Bluetooth (av sekretesskäl visar Model S endast kalenderdata från en ansluten telefon). I situationer när fordonet inte är anslutet till en telefon trycker du på Anslut telefon på kalenderlistan.
 • Mobilåtkomst aktiveras med (Reglage > Säkerhet > Tillåt mobilåtkomst).
 • Både telefonen och fordonet har bra anslutning.

Om en kalenderhändelse innehåller en specifik adress visas en navigeringspil för att indikera att du kan trycka på adressen för att navigera till händelseplatsen. När en kalenderhändelse ska inträffa inom den närmaste timmen och en unik adress har angetts får du ett meddelande på pekskärmen om det finns en bättre rutt på grund av trafiken, även om du inte aktivt använder navigeringsfunktionen.

Om en händelse har en unik adress och inträffar inom två timmar från att du sätter dig i ditt fordon och förbereder dig för att köra iväg navigerar Model S automatiskt till adressen där händelsen sker (se Automatisk navigering).

Tryck på en av händelsernas informationsikon för att visa anteckningarna om händelsen. Om anteckningarna innehåller ett eller flera telefonnummer blir informationsikonen en telefonikon och kalendern visar det första telefonnummer som hittas. Tryck på det för att ringa upp. Du kan även ringa upp genom att trycka på valfritt nummer i anteckningarna i händelsens popup-fönster (det här är särskilt användbart för konferenssamtal). Om det finns en webblänk i anteckningarna trycker du på länken för att öppna den i webbläsaren.