Telefon, kalender och konferenssamtal på nätet

Använda telefonappen

bild på en telefon
När telefonen är ansluten till Model S via Bluetooth (se Bluetooth) och du har tillåtit åtkomst till information på telefonen (se Importera kontakter och senaste samtal) kan du använda telefonappen till att visa och ringa ett samtal med handsfree-funktion till vem som helst som finns inlagd i telefonen.
 • Samtal: Visar de senaste samtalen i kronologisk ordning med det senaste samtalet först.
 • Meddelanden: Visar meddelanden i kronologisk ordning med det senaste meddelandet först. Du kan visa, skicka och ta emot textmeddelanden. Istället för att skriva ett textmeddelande trycker du på mikrofonknappen till höger på fyrkantig ratt (eller ratt) och talar in meddelandet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  För att inte störa föraren och upprätthålla säkerheten för alla passagerare samt andra trafikanter ska du inte läsa eller skicka meddelanden medan fordonet är i rörelse. Ha alltid god uppsikt över vägen och trafiken när du kör.
 • Kontakter: Kontakter anges i alfabetisk ordning och kan sorteras på förnamn eller efternamn. Du kan också välja en bokstav till höger i listan för att gå direkt till namnen som börjar med den valda bokstaven. När du trycker på ett namn i kontaktlistan visas kontaktens tillgängliga nummer i den högra rutan tillsammans med annan tillgänglig information (exempelvis adress). Tryck på kontaktens nummer om du vill ringa ett samtal.
 • Favoriter: Visar kontakterna från din telefon som du har identifierat som favoriter.
 • Kalender: Visar kalenderposter från din telefon (se Kalender). Om en post innehåller ett telefonnummer eller en adress kan du ringa ett samtal eller navigera till en destination genom att trycka på motsvarande information i kalenderposten.

Ringa ett samtal

Du kan ringa ett samtal genom att:

 • Tala in ett röstkommando (se Röstkommandon). Röstkommandon är ett bekvämt sätt att ringa eller skicka textmeddelanden handsfree till dina kontakter.
 • Trycka på ett telefonnummer som visas på en lista i telefonappen – kontakter, samtal eller kalender.
 • Använda Model S-knappsatsen på pekskärmen i telefonappen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om det är säkert och lagligt att göra det kan du även ringa ett samtal genom att slå numret eller välja kontakten direkt från telefonen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan också ringa ett telefonsamtal genom att trycka på ett markeringsstift på kartan och välja telefonnumret (om tillgängligt) i popup-fönstret.

Ta emot ett telefonsamtal

När telefonen tar emot ett inkommande samtal visar pekskärmarna uppringarens nummer eller namn (om uppringaren finns med i telefonens kontaktlista och Model S har åtkomst till dina kontakter).

Tryck på ett av alternativen på pekskärmen för att Svara eller Ignorera samtalet. Beroende på telefonen du använder och vilka högtalare du använde vid ditt senaste samtal kan telefonen fråga vilka högtalare du vill använda för det inkommande samtalet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Var alltid fokuserad när du kör på vägarna. Att använda eller programmera en telefon under körning, även med Bluetooth aktiverat, kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Följ alltid alla gällande lagar om användning av mobiltelefoner medan du kör, inklusive, men inte begränsat till, lagar som förbjuder att du skickar SMS och kräver handsfree-användning.

Alternativ under pågående samtal

När ett samtal pågår visas samtalet på pekskärmen. Justera samtalsvolymen med den vänstra rullningsknappen under ett samtal. Luta den vänstra rullningsknappen åt höger för att slå av/på ljudet och luta åt höger för att avsluta samtalet.

Kalender

bild på en tom kalender
Kalendern visar inplanerade händelser från telefonens (iPhone® eller Android™) kalender för aktuell eller följande dag. Kalendern är smidigt integrerad med telefonappen så att du kan ringa in till ditt möte från en kalenderpost. Den är också integrerad med navigeringssystemet så att du kan navigera till händelseplatsen.
 1. Se till att telefonen är parkopplad med Model S.
 2. Se till att du är inloggad i Teslas mobilapp.
 3. I Tesla-appen trycker du på Profil > Inställningar > Kalendersynkronisering.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du bör använda den senaste versionen av mobilappen så att du alltid har tillgång till samtliga kalenderfunktioner.
 4. I telefonen går du till Inställningar och ger behörighet till att dela kalendern med Teslas mobilapp. Mobilappen kan sedan periodiskt (och automatiskt) skicka kalenderdata från din telefon till Model S.

Om en kalenderhändelse innehåller en specifik adress visas en navigeringspil för att indikera att du kan trycka på adressen för att navigera till händelseplatsen.

Om en händelse har en unik adress och inträffar inom två timmar från att du sätter dig i ditt fordon och förbereder dig för att köra iväg navigerar Model S automatiskt till adressen där händelsen sker (se Automatisk navigering).

Tryck på en av händelsernas informationsikon för att visa anteckningarna om händelsen. Om anteckningarna innehåller ett eller flera telefonnummer blir informationsikonen en telefonikon och kalendern visar det första telefonnummer som hittas. Tryck på det för att ringa upp. Du kan även ringa upp genom att trycka på valfritt nummer i anteckningarna i händelsens popup-fönster (det här är särskilt användbart för konferenssamtal). Om det finns en webblänk i anteckningarna trycker du på länken för att öppna den i webbläsaren.

Zoom

bild på zoom-ikon
Var med på möten och ring samtal smidigt via fordonets pekskärm. Tryck på Zoom-appen och logga in eller ange mötes-ID:t för att komma igång. Du kan även komma åt möten som visas i kalendern eller i sms genom att trycka på Zoom-länken. Fordonets kupékamera kan endast användas för Zoom-samtal när Model S är parkerad. När fordonet växlas ur parkeringsläget under ett Zoom-samtal inaktiveras kupékameran och samtalet övergår till endast ljud. Använd pekskärmen för att slå på/av video, slå på/av mikrofonen eller anpassa olika mötesinställningar.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd inte videofunktionen när fordonet är tillfälligt parkerat på en allmän väg (till exempel om fordonet är parkerat längs trottoarkanten eller på en plats som inte är en angiven parkeringsplats).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Fokusera på omgivningen och följ alltid alla gällande lagar när du kör, inklusive, men inte begränsat till, lagar som kräver handsfreeanvändning.