Instrumentpanel

Översikt över instrumentpanel

Instrumentpanelens utseende varierar beroende på olika Model S -lägen:

När Model S är avstängd eller parkerad visar instrumentpanelen återstående uppskattad räckvidd, fordonsstatus och utomhustemperaturen.

Ikon och elementens placering på instrumentpanelen i Model S vid stillastående
 1. När bilen är avstängd och du trycker på bromsen blinkar indikatorlamporna längs instrumentpanelens övre del snabbt. En indikatorlampa som inte gäller för en viss situation ska vara släckt. Om en indikatorlampa inte tänds eller släcks, se Indikatorlampor.
 2. En bild av din bil och dess status (som tända lampor, öppen dörr etc.).
 3. Total uppskattad körsträcka (eller energi) som finns tillgänglig. Istället för köravstånd kan du visa hur stor procentandel av batteriets laddning som återstår. Gör det genom att trycka på Reglage > Skärm > Energivisning.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  När du uppskattar när du behöver ladda ska uppskattningarna endast användas som allmänna riktlinjer.
 4. Uppskattad utomhustemperatur.
 5. Var uppmärksam på instruktioner och viktiga varningsmeddelanden som visas här. Om det finns varningar kan du se information om dem genom att trycka på Reglage och sedan trycka på klockikonen högst upp på skärmen.
 6. Aktuellt valt körläge: P (parkering), R (back), N (neutral) eller D (körning). Om Automatisk startväxel är aktiverad väljs körläge framåt eller bakåt automatiskt (baserat på indata från sensorerna) och visas på instrumentpanelen när förardörren är stängd och säkerhetsbältet är fastspänt (se Säkerhetsbälten).
 7. Aktuell tid.

Se Popup-meddelanden och fordonsvarningar för mer information om varningsfönster på fordonets pekskärm.

Instrumentpanel – under körning

När Model S körs (eller är körklar) visas din aktuella körstatus på instrumentpanelen samt en visualisering av vägbanan i realtid som identifieras av Autopilot-komponenterna. Visualiseringen zoomar automatiskt in och ut beroende på identifierad vägtyp.

Ikon och elementens placering på instrumentpanelen i Model S vid körning
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du vill visa mer information om körbanan och omgivningarna, såsom vägmarkeringar, trafikljus, föremål (som soptunnor och stolpar) osv., trycker du på Reglage > Autopilot > Förhandsvisualisering av fullständig självkörningsförmåga (om tillämpligt).
 1. Instrumentpanelen visar din plats på kartan, en torkarmeny, instruktioner från Automatisk startväxel, etc. När en navigeringsrutt är aktiv visas den kommande delen av rutten.
 2. Den hastighetsbegränsning (om tillämpligt) som för närvarande bestäms av hastighetsassistansen (se Hastighetsassistans).
 3. Aktuell körhastighet.
 4. Aktuell inställd körhastighet. När Trafikmedveten farthållare är tillgänglig men du inte har ställt in en körhastighet genom att aktivera Trafikmedveten farthållare eller Autostyrning är ikonen grå (se Autopilotfunktioner).
 5. Autostyrningen styr Model Saktivt. Om Autostyrning är tillgänglig utan att du har aktiverat funktionen, är ikonen grå. (se Autostyrning).
 6. Under navigering visas kommande anvisningar för navigeringsrutten här.
 7. Total uppskattad körsträcka (eller energi) som finns tillgänglig. I stället för köravstånd kan du visa hur stor procentandel av batteriets laddning som återstår (tryck på Reglage > Skärm > Energivisning).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  När du uppskattar när du behöver ladda ska uppskattningarna endast användas som allmänna riktlinjer.
 8. Omgivande trafikanter visas på deras motsvarande platser.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  Även om omgivande trafik visas på instrumentpanelen kanske vissa fordon inte visas. Förlita dig aldrig på instrumentpanelen när det gäller att fastställa om ett fordon är närvarande (till exempel i döda vinkeln). Använd alltid speglarna och titta över axeln.
 9. Din Model S.
 10. Effektmätaren visar effektförbrukningen i realtid. Under acceleration fylls mätaren åt höger för att visa effektmängden som används. Under fartminskning (då Model S är i rörelse och du släpper upp accelerationspedalen), fylls mätaren åt vänster i grönt för att visa effektmängden som matas tillbaka till batteriet av regenerativ bromsning (se Regenerativ bromsning).
 11. När autostyrningen är aktiverad och upptäcker körfältet visas det tydligt i blått (se Autopilotfunktioner). Beroende på det aktuella körscenariot kan angränsande filer visas.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  I situationer där autostyrningen inte kan upptäcka filmarkeringar avgörs körfältet av det framförvarande fordonet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om Navigering med autopilot är aktiv visas körbanan som en enda blå linje framför Model S (se Navigering med autopilot).

Indikatorlampor

Indikatorlampor visas högst upp på instrumentpanelen för att ange status och varna dig för specifika fordonsförhållanden.

Indikator Beskrivning
Ordet BROMS i rött Ett fel har detekterats i bromssystemet eller bromsvätskenivån är låg. Se Bromsa och stoppa. Kontakta omedelbart Tesla.
Ordet BROMS i orange Ett fel har detekterats i bromsförstärkaren. Se Bromsa och stoppa.
Ordet ABS i orange Ett fel har detekterats i ABS-systemet (Anti-lock Braking System). Se Bromsa och stoppa. Kontakta omedelbart Tesla.
Ordet PARKERING i orange Ett fel har detekterats i parkeringsbromsen. Kontakta Tesla. Se Parkeringsbroms.
Ordet PARKERING i rött Parkeringsbromsen är manuellt aktiverad. Se Parkeringsbroms.
Gul ikon med ett utropstecken och en däcksymbol Däcktrycksvarning. Trycket i ett däck är utanför intervallet. Om det detekteras ett fel i systemet för däcktrycksövervakning blinkar indikatorn. Kontakta Tesla om det detekteras ett fel i systemet för däcktrycksövervakning. Se Skötsel och underhåll av däck.
Röd ikon med passagerare med säkerhetsbälte Säkerhetsbältet för en person i ett säte inte är fäst. Se Säkerhetsbälten.
Röd ikon med passagerare med säkerhetsbälte och rund krockkudde Varning avseende krockkuddar. Om den här röda indikatorn inte blinkar kort när Model S förbereds för körning, eller om den förblir tänd ska du omedelbart kontakta Tesla. Se Krockkuddar.
Grön oval med vågig linje genom ljusstrålarna Främre dimljus är på, i förekommande fall. Se Belysning.
Två gröna ovaler med tre linjer på vardera utsida representerar lampor Parkeringsljus (sidomarkeringsljus, bakre positionsljus och registreringsskyltsbelysning) är tända. Se Belysning.
En grön strålkastarikon med nedåtriktade ljusstrålar Halvljuset är tänt.
En blå strålkastarikon med horisontella ljusstrålar Helljuset är tänt. Tänds när helljuset är på men inställningen Automatiskt helljus (i förekommande fall) är avstängd, eller om inställningen är påslagen men för tillfället inte är tillgänglig. Se Belysning.
En blå strålkastarikon med ett A samt horisontella ljusstrålar Helljuset är för närvarande aktiverat, och funktionen Automatiskt helljus (i förekommande fall) kommer att inaktiveras om ljus registreras framför Model S. Se Belysning.
En grå strålkastarikon med ett A samt horisontella ljusstrålar Helljuset är tillfälligt inaktiverat eftersom funktionen Automatiskt helljus (i förekommande fall) används och ljus har registrerats framför Model S. Helljuset aktiveras automatiskt när inget ljus längre registreras. Se Belysning.
Orange ikon för fordonets bakåtvy med vågiga däckmarkeringar Den här indikatorlampan blinkar gult när det elektroniska systemet för stabilitetskontroll aktivt minskar hjulslirningen genom att reglera bromstrycket och motoreffekten. Se Antispinnsystem. Om indikatorn fortsätter lysa har ett fel detekterats och du bör omedelbart kontakta Tesla.
Orange ikon med en fordonskontur och pilar som riktas uppåt och nedåt Om ett fel detekteras som minskar prestanda hos luftfjädringssystemet lyser den här gula indikatorlampan (se Luftfjädring). Kontakta Tesla om problemet kvarstår.
Röd ikon med en fordonskontur och pilar som riktas uppåt och nedåt Om ett fel som avaktiverar luftfjädringssystemet detekteras tänds en röd indikatorlampa (se Luftfjädring). Kontakta Tesla.
Grått H i en cirkel Fordonsstopp håller aktivt bromsarna. Se Fordonsstopp.
Orange ikon för fordonets bakåtvy med vågiga däckmarkeringar och ordet AV Systemet för elektronisk stabilitetskontroll minimerar inte längre hjulslirningen. Se Antispinnsystem.
Orangefärgat N inom parentes Model S är i transportläge och kan rulla fritt. Den växlar inte automatiskt till parkeringsläge när du går ur bilen. Se Aktivera transportläget.
Blå snöflingeikon En blå snöflinga visas när en del av batteriets lagrade energi inte är tillgänglig på grund av kall väderlek. Under sådana här kalla väderförhållanden kan laddningstakten också vara begränsad. Om Model S är ansluten kan du värma batteriet genom att starta klimatanläggningen från mobilappen. Snöflingan släcks när batteriet är tillräckligt varmt.
grön ikon med blixt i mitten En grön ikon visas när regenerativ bromsning är begränsad. Se Regenerativ bromsning för mer information.
Orange ikon med en sköldpadda i en cirkel Fordonets effekt begränsas för närvarande eftersom batteriets energinivå är låg, fordonets system värms upp eller kyls ned eller att ett fel har upptäckts av invertern.