Ansvarsfriskrivning

Inspelare av händelsedata (Event Data Recorder, EDR)

Model S är utrustad med en inspelare av händelsedata (EDR). Syftet med en EDR är att, vid en kollision eller ett kollisionstillbud, spela in data som att krockkuddar lösts ut eller att kollision skett med ett väghinder. Dessa data är till hjälp vid undersökning av hur fordonssystemen har fungerat. EDR är konstruerad för att spela in data som gäller fordonets dynamik och säkerhetssystem under en kort tidsperiod, vanligen 30 sekunder eller mindre. EDR i Model S är konstruerad för att spela in data som:

  • hur de olika systemen i fordonet fungerade
  • om förarens och passagerarnas bilbälten var fastspända eller inte
  • hur långt ned föraren trampade accelerations- eller bromspedalen, om de alls trampades ned
  • hur snabbt fordonet kördes.

Dessa data kan bidra till bättre kunskap om under vilka omständigheter kollisioner och skador inträffar.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
EDR-data spelas in av fordonet bara om en allvarligare kollision sker. Inga data spelas in av EDR under normala körförhållanden och inga personuppgifter (till exempel namn, kön, ålder och olycksplats) registreras. Däremot kan andra parter, exempelvis polisen, sammanställa EDR-data med de personuppgifter som rutinmässigt samlas in vid utredning av en olycka.

För att läsa data som spelats in av en EDR krävs specialutrustning och tillgång till fordonet eller EDR-enheten. Utöver fordonstillverkaren kan andra parter som har specialutrustningen, exempelvis polisen, läsa informationen om de har tillgång till fordonet eller EDR-enheten. Tesla kan även få fjärråtkomst till EDR-enheten under vissa omständigheter efter en kollision.

Fordonstelematik

Model S är utrustad med elektroniska moduler som övervakar och registrerar data från diverse system i bilen, inklusive motor, komponenter för autopilot, batteri, bromsar och elsystem. Elektronikmodulerna spelar in information om diverse körnings- och bilförhållanden, inklusive bromsar, acceleration, trippmätare och annan relaterad information beträffande din bil. Dessa moduler spelar också in information om bilens funktioner, t.ex. laddningshändelser och laddningsstatus, aktivering/inaktivering av diverse system, felkoder, chassinummer, hastighet, riktning och position.

Dessa data lagras av bilen och kan läsas, användas och lagras av Teslas servicetekniker under service eller periodiskt överföras till Tesla genom trådlös överföring från bilens telematiksystem. Dessa data kan användas av Tesla för olika ändamål, inklusive men inte begränsat till: att tillhandahålla Teslas telematiktjänster till dig; felsökning; utvärdering av bilens kvalitet, funktionalitet och prestanda; analys och forskning som utförs av Tesla och dess partners avseende förbättring och design av våra fordon och system; för att försvara Tesla; och på andra sätt som kan krävas enligt lag. Vid service av din bil har Tesla möjlighet att lösa problem på avstånd genom att helt enkelt undersöka bilens datalogg.

Teslas telematiksystem överför trådlöst information till Tesla med regelbundna intervall. Dessa data används så som beskrivs ovan och bidrar till att säkerställa korrekt underhåll av din bil. Ytterligare Model S-funktioner kan använda fordonets telematiksystem och informationen som tillhandahålls, inklusive funktioner som t.ex. laddningspåminnelser, programvaruuppdateringar samt fjärråtkomst till och styrning av diverse system i fordonet.

Tesla lämnar inte ut informationen i din bil till någon tredje part förutom när:

  • En överenskommelse eller samtycke från bilens ägare (eller leasingbolaget för en hyrd bil) har erhållits.
  • På officiell begäran av polisen eller andra myndigheter.
  • Informationen används för att försvara Tesla.
  • På begäran av domstol.
  • Informationen används i forskningssyfte utan att avslöja detaljer om bilens ägare eller identifierande information.
  • Informationen lämnas ut till ett Tesla-dotterbolag, inklusive deras efterträdare eller förvärvare, eller våra informationssystem och datahanteringsleverantörer.

Du hittar mer information om hur Tesla hanterar data som hämtas från ditt fordon i Teslas sekretesspolicy på http://www.tesla.com/about/legal.

Datadelning

För kvalitetssäkring och stöd till kontinuerlig förbättring av avancerade funktioner som Autopilot, kan din Model S samla analysdata, vägsegment, diagnostik och data om fordonsanvändning som överförs till Tesla för analys. De lärdomar och erfarenheter som kan utläsas i alla de miljarder kilometer som Tesla-fordon kört, hjälper Tesla i arbetet med att förbättra sina produkter och tjänster. Även om Tesla delar dessa data med partners som bidrar med liknande data, kan den insamlade informationen inte knytas till dig personligen och den kan endast överföras till Tesla med ditt uttryckliga medgivande. För att skydda din integritet sparas personlig information antingen inte alls, eller omfattas av integritetsskyddande tekniska lösningar eller raderas från alla rapporter innan de överförs till Tesla. Du kan kontrollera vilken information du delar genom att trycka på Reglage > Programvara > Datadelning.

Du hittar mer information om hur Tesla hanterar data som hämtas från ditt fordon i Teslas sekretesspolicy på http://www.tesla.com/about/legal.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Även om Model S använder GPS i samband med körning och användning enligt beskrivning i det här dokumentet registrerar eller lagrar Tesla inte fordonsspecifik GPS-information, utom platsen när en kollision inträffar. Därför kan Tesla inte tillhandahålla historikinformation om ett fordons plats (till exempel kan Tesla inte tala om huruvida Model S var parkerad/kördes under ett visst datum/en viss tid).

Kvalitetskontroll

Du kanske lägger märke till några miles/km på vägmätaren när din Model S levereras. Det här är ett resultat av en omfattande testprocess som säkerställer kvaliteten hos Model S.

Testningsprocessen innefattar omfattande inspektioner under och efter tillverkningen. Slutbesiktningen sker hos Tesla och inkluderar en vägtest som utförs av en tekniker.

Ljudbibliotek

Kostnadsfritt ljudbibliotek (i förekommande fall).

Webbplats för kostnadsfria ljudeffekter.

Licens: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Du får använda ljudeffekter kostnadsfritt och royaltyfritt i dina multimediaprojekt för kommersiella och icke-kommersiella ändamål.

http://www.freesoundslibrary.com

California Proposition 65

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Att idriftta, utföra service på eller underhålla ett passagerarfordon eller terrängfordon kan medföra att du utsätts för kemikalier, exempelvis ftalater och bly. Delstaten Kalifornier har bekräftat att dessa kan orsaka cancer och fosterskador eller annan skada på den reproduktiva hälsan. För att minska exponering ska du bära handskar eller tvätta händerna ofta när du utför service på ditt fordon. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Vissa delar av det här fordonet som krockkuddarnas moduler och säkerhetsbältets förspännare kan innehålla material av perklorat. Särskild hantering kan krävas vid underhåll eller när produkten ska kasseras. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Batteriposter, kabelfästen och andra tillbehör innehåller bly och blyföreningar. Tvätta händerna efter hantering.