Fordonsstopp

När Model S är stoppad kan Fordonsstopp fortsätta att hålla bromsarna aktiverade även när bromspedalen släppts. Vid körning i backe eller på en plan sträcka bromsar du normalt. Efter att fordonet stannat helt trampar du helt enkelt ned bromspedalen igen (tills indikatorlampan för Fordonsstopp visas på instrumentpanelen) för att aktivera Fordonsstopp. Du kan sedan släppa bromspedalen och ändå stå stilla, även i en backe.

Grå ikon med ett "H" i en cirkel.
Indikatorn visas på instrumentpanelen när Fordonsstopp bromsar Model S aktivt.

För att koppla ur Fordonsstopp, tryck ned accelerationspedalen eller tryck ned och släpp bromspedalen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Fordonsstopp inaktiveras också vid växling till neutralläget.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Efter aktiv bromsning av Model S under cirka tio minuter växlar Model S till parkeringsläget och Fordonsstopp stängs av. Model S växlar även till parkeringsläget om den registrerar att föraren har lämnat fordonet.