Säkerhetsbälten

Använda säkerhetsbälten

Att använda säkerhetsbälten och bilbarnstolar är det mest effektiva sättet att skydda personer i bilen om det uppstår en krock. Därför finns det i de flesta länder lagar som kräver att man använder säkerhetsbälten.

Alla säten är utrustade med trepunkts rullbälten. Rullbälten spänns automatiskt så att personerna i bilen kan flytta sig bekvämt under normala körningsförhållanden. Samtliga sittplatser är utrustade med en automatisk låsfunktion (ALR) för att hålla barnstolar säkert på plats. Säkerhetsbältet dras ut helt (längre än vad som behövs för en vanlig vuxen passagerare) och låsfunktionen låser bältet på plats tills det knäpps upp (se Montera bilbarnstolar som hålls fast med säkerhetsbälte).

Säkerhetsbältets rulle spänns eller låses automatiskt för att förhindra att personerna rör sig om Model S utsätts för en kraft till följd av kraftig acceleration, bromsning, kurvtagning eller stöt vid en kollision.

Påminnelse om säkerhetsbälte

en röd person med fastspänt säkerhetsbälte
Påminnelsen om säkerhetsbälte på instrumentpanelen varnar om någon person på förarsätet eller på något passagerarsäte inte har spänt fast sitt säkerhetsbälte. Om alla personer i bilen är fastspända och påminnelsen fortsätter att visas, ska ni lossa och spänna fast säkerhetsbältena igen för att säkerställa att de är korrekt fastspända. Ta dessutom bort eventuella tunga föremål (t.ex. en väska) från säten som ingen sitter i. Kontakta Tesla om bältespåminnelsen förblir tänd.
Påminnelsen om säkerhetsbälte i baksätet kan tillfälligt inaktiveras. Denna funktion kan vara praktisk när du transporterar ett föremål i baksätet som utlöser påminnelsen om säkerhetsbälte. Tryck på det aktuella sätet i popup-meddelandet med påminnelsen om säkerhetsbälte som visas på pekskärmen när en påminnelse om säkerhetsbälte är aktiv för att inaktivera påminnelsen. När en påminnelse inaktiverats växlar ikonen för påminnelse om säkerhetsbälte till en sätesikon endast under den aktuella körningen. Tryck på sätesikonen igen för att aktivera påminnelsen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Det är inte tillåtet att stänga av en påminnelse om säkerhetsbälte för ett säte där det sitter en passagerare.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Alla passagerare i fordonet måste använda säkerhetsbälten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I regioner där det måste finnas påminnelser om säkerhetsbälte för baksätet går det inte att avaktivera de påminnelserna. Om du vill stänga påminnelsen när ett föremål identifieras för ett säte som ingen sitter i måste du sätta fast säkerhetsbältet eller ta bort föremålet.

Ta på säkerhetsbälte

 1. Se till att sätet är korrekt placerat. Se (se Korrekt körposition) för mer information om korrekt placering av förarsätet.
 2. Dra ut bältet med jämn hastighet och se till att bältet ligger väl an mot bäckenet, bröstet och ditt nyckelben mellan nacken och axeln. Se till att bältet är draget på rätt sätt och inte är vridet. Sitt aldrig på säkerhetsbältet eller någon komponent för säkerhetsbälten.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  Ett vridet eller feldraget säkerhetsbälte kan skada eller störa säkerhetsbältessystemets funktion.
 3. Skjut in låstungan i låset och tryck ihop tills du hör ett klickande ljud som indikerar att den har låst på plats.
  Person som spänner fast ett säkerhetsbälte med en zoomruta som visar en pil från låstungan till bältesspännet
 4. Dra i bältet för att kontrollera att det är ordentligt fäst.
 5. Dra bältets diagonala del mot rullen så att det lägger tätt an mot kroppen.

Ta loss säkerhetsbälte

Håll bältet nära låset för att förhindra att det dras tillbaka för snabbt och tryck därefter på knappen på låset. Rullen drar automatiskt in bältet. Kontrollera att det inte finns något hinder som förhindrar att bältet rullas upp helt. Bältet ska inte hänga löst. Om säkerhetsbältet inte rullas upp helt ska du kontakta Tesla.

Säkerhetsbälte vid graviditet

Placera inte höft- eller axelbanden över magen. Placera bältets höftdel så lågt som möjligt över höften, inte över midjan. Placera bältets axeldel mellan brösten och på sidan av magen. Rådfråga din läkare för specifika råd.

Gravid kvinna med säkerhetsbältet placerat mellan brösten och på sidan av magen
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om säkerhetsbältet är obekvämt justerar du sätespositionen i stället för att använda säkerhetsbältet på fel sätt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Placera aldrig någonting mellan dig själv och säkerhetsbältet för att dämpa stöten i händelse av en kollision.

Bältesspännare för säkerhetsbälten

De främre säkerhetsbältena är utrustade med bältesspännare som fungerar tillsammans med krockkuddarna vid en krock. Bältesspännarna drar automatiskt tillbaka både säkerhetsbältenas nedre fäste och övre säkerhetsbälte, vilket minskar mellanrummet både i höftdelen och den diagonala delen av bältet och minskar personens möjlighet att röra sig framåt.

Person i ett bilsäte som använder ett säkerhetsbälte, med pilar på höftbandet som pekar mot bältesspännet och pilar på axeldelen som pekar mot säkerhetsbältets fäste

Om bältesspännarna och krockkuddarna inte utlöstes vid en sammanstötning betyder det inte att de inte fungerade. Det innebär vanligtvis att det våld eller den typ av kraft som krävs för att aktivera dem inte var närvarande.

De yttre baksätena är försedda med bältesspännare som drar in säkerhetsbältet för att minska rörelsen framåt för passageraren.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Du ska inte böja, sitta på eller störa förspänningsenheten. Att göra det kan orsaka skada som stör säkerhetsbältessystemets funktion.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
När bältesspännarna har utlösts måste de bytas ut. Efter en kollision ska du få krockkuddarna, bältesspännare för säkerhetsbälten och tillhörande delar kontrollerade och vid behov ersatta.

Testa säkerhetsbälten

Utför följande kontroller på varje säkerhetsbälte för att säkerställa att de fungerar som de ska.

 1. Lås fast säkerhetsbältet och ryck snabbt och kraftigt i bältet närmast låset. Bälteslåset får inte lossa.
 2. Lås fast säkerhetsbältet och ryck snabbt och kraftigt i bältet närmast dörren. Säkerhetsbältets permanenta fästanordning får inte lossas. Försök inte ta bort den här fästanordningen.
 3. Lossa bältet och rulla upp det så långt det går. Kontrollera att bältet inte är snott och kontrollera visuellt att bandet inte är slitet. Låt bältet rullas upp och kontrollera att bältet rullas upp jämnt och fullständigt.
 4. Med bandet halvt upprullat ska du hålla i låstungan och snabbt dra framåt. Mekanismen ska låsa automatiskt och förhindra att bältet rullas upp ytterligare.

Om något av dessa test misslyckas för ett säkerhetsbälte ska det omedelbart repareras. Låt ingen person som åker i bilen sitta i ett säte med bristfälligt säkerhetsbälte.

Mer information om rengöring av säkerhetsbälten finns i Säkerhetsbälten.

Varningar beträffande säkerhetsbälten

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Samtliga personer i bilen måste alltid använda säkerhetsbälten även när man kör mycket korta sträckor. Om man inte gör det kan det leda till personskador eller dödsfall om det uppstår en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Spänn fast småbarn i en lämplig bilbarnstol enligt beskrivning i ägarhandboken. Följ alltid anvisningarna från bilbarnstolens tillverkare vid montering.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Kontrollera att alla säkerhetsbälten används på rätt sätt. Ett säkerhetsbälte som används på fel sätt kan öka risken för personskador eller dödsfall om det inträffar en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Sitt inte på någon komponent för säkerhetsbälten. Att göra det kan orsaka skada eller att säkerhetsutrustning aktiveras felaktigt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Placera inte säkerhetsbältena ovanpå hårda, ömtåliga eller skarpa föremål i kläder, t.ex. pennor, nycklar, glasögon etc. Trycket från säkerhetsbältet på sådana föremål kan orsaka personskador.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Säkerhetsbältena får aldrig användas med någon del av bandet snott.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Varje säkerhetsbälte får endast användas av en person. Det är farligt att placera ett säkerhetsbälte runt ett barn som sitter i knät på en passagerare.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Säkerhetsbälten som har använts vid en kollision måste inspekteras eller bytas av Tesla, även om de inte har någon uppenbar skada.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Säkerhetsbälten som visar tecken på slitage eller som har skadats på något sätt måste omedelbart bytas ut.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Undvik att förorena ett säkerhetsbältes delar med någon form av kemikalier, vätskor, grus, smuts eller rengöringsmedel. Om ett säkerhetsbälte inte rullas upp eller låses fast i bälteslåset måste det bytas direkt. Schemalägg service i mobilappen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Gör inte modifieringar eller tillägg som kan förhindra en säkerhetsbältesmekanism från att spänna bältet eller förhindra att ett säkerhetsbälte justeras så att det sitter ordentligt utan mellanrum mot kroppen. Ett löst sittande säkerhetsbälte minskar skyddet avsevärt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Gör inga modifieringar som kan störa säkerhetsbältets funktion, eller som kan göra att ett säkerhetsbälte inte fungerar.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd inte eftermarknadsprodukter för komfort och bekvämlighet som fästs vid säkerhetsbälten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
När säkerhetsbältena inte används ska de vara helt upprullade och inte hänga löst. Om säkerhetsbältet inte rullas upp helt ska du schemalägga en tid för service.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Säkerhetsbältessystemet har inga delar som användaren kan serva och det kan innehålla pyroteknik. Du får inte demontera, ta bort eller byta komponenter.