Total självkörningsförmåga (övervakad)

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har ditt fordon eventuellt inte Total självkörningsförmåga (övervakad) (även kallat Autostyrning på stadsgator), eller funktionen kanske inte fungerar exakt enligt beskrivningen.

När Total självkörningsförmåga (övervakad) (även kallat Autostyrning på stadsgator) är aktiverat försöker Model S köra till din destination, följa vägens kurvor, stanna vid och passera korsningar, svänga till vänster och höger och köra på eller av motorvägar.

Total självkörningsförmåga (övervakad) är avsedd att fungera under olika körscenarion till skillnad från Adaptiv farthållare, Autostyrning och Navigera med autopilot som är avsedda för användning på flerfiliga vägar med tydliga vägmarkeringar. Du kan använda Total självkörningsförmåga (övervakad) på alla typer av vägar, bland annat på vägar i bostadsområden och stadsgator.

Kom ihåg att Total självkörningsförmåga (övervakad) inte gör Model S självständig och kräver en fullt uppmärksam förare som ständigt är beredd att omedelbart ingripa. När Total självkörningsförmåga (övervakad) är aktiverat måste du hela tiden noga övervaka omgivningarna och andra trafikanter.

Föraren kan behöva ingripa i vissa situationer, till exempel på smala vägar med mötande bilar, på byggarbetsplatser eller i komplicerade korsningar. Fler exempel på scenarier där föraren kan behöva ingripa finns i Begränsningar och varningar.

Total självkörningsförmåga (övervakad) använder information från kameror monterade framtill, baktill och på sidorna av Model S för att skapa en modell av omgivningen runt Model S (se Kameror). Datorn för den fullständiga självkörningsförmågan i Model S är utformad för att använda informationen, snabbt bearbeta neurala nätverk och fatta beslut för att säkert vägleda dig till din destination.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vartefter Teslas Total självkörningsförmåga (övervakad) utvecklas uppgraderas Model S kontinuerligt genom trådlösa programvaruuppdateringar. Hämta uppdateringarna så snart de blir tillgängliga.

Total självkörningsförmåga (övervakad) kräver, i likhet med andra autopilotfunktioner, en fullt uppmärksam förare och visar en serie eskalerande varningar som kräver en reaktion från föraren. Du måste alltid hålla händerna på fyrkantig ratt (eller ratt) när Total självkörningsförmåga (övervakad) är aktiverat.Kupékameran övervakar dessutom förarens uppmärksamhet (se Kamera i kupén).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Total självkörningsförmåga (övervakad) stängs av om olämplig användning detekteras. För mer information, se Total självkörningsförmåga (övervakad) Fjädring.

Använd endast Total självkörningsförmåga (övervakad) om du alltid är uppmärksam på vägen. Var beredd att vidta omedelbara åtgärder, särskilt vid svängar med skymd sikt, korsningar och trånga körsituationer. Mer informations finns i Begränsningar och varningar.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Vartefter utvecklingen av Total självkörningsförmåga (övervakad) expanderar kommer Tesla att gradvis göra den tillgänglig för berättigade kunder i utvalda länder utanför USA och Kanada. Eftersom varje land har unik infrastruktur, unika körbeteenden och trafikmönster som Total självkörningsförmåga (övervakad) måste anpassa sig till med tiden, är det väsentligt för förare som använder Total självkörningsförmåga (övervakad) i nyligen berättigade länder att vara extra uppmärksamma och extremt försiktiga. Du måste vara redo att när som helst ta över kontrollen på ett säkert sätt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Total självkörningsförmåga (övervakad) är en funktion som kräver händerna på ratten och oavbruten uppmärksamhet på vägen. Håll alltid händerna på fyrkantig ratt (eller ratt), var uppmärksam på vägförhållanden och omgivande trafik, se upp för fotgängare och cyklister och var alltid beredd på att vidta omedelbara åtgärder. Underlåtenhet att följa de här anvisningarna kan orsaka skador, allvarliga personskador eller dödsfall. Det är ditt ansvar att känna till begränsningarna för Total självkörningsförmåga (övervakad) och i vilka situationer den kanske inte fungerar som förväntat. För mer information, se Begränsningar och varningar.

Innan användning Total självkörningsförmåga (övervakad)

Innan Total självkörningsförmåga (övervakad) används måste du:
 • Se till att kamerorna på Model S är utan hinder och är kalibrerade (se Kameror). Total självkörningsförmåga (övervakad) är helt beroende av kamerornas förmåga att upptäcka trafikljus, stoppskyltar och vägmarkeringar.
 • Säkerställ att den senaste versionen av kartor har laddats ner till Model S. Även om Total självkörningsförmåga (övervakad) framför allt använder visuell data från fordonets kameror, nås större noggrannhet när den senaste kartinformationen används. Kontrollera vilken kartversion som är hämtad genom att trycka på Reglage > Programvara. Du måste ansluta till ett Wifi-nätverk för att ta emot uppdaterade kartor (se Kartuppdateringar).

Dessutom måste du aktivera Total självkörningsförmåga (övervakad) innan du kan använda den. Om du vill aktivera Total självkörningsförmåga (övervakad) trycker du på Reglage > Autopilot > Total självkörningsförmåga (övervakad) och efter att du noggrant har läst och förstått popup-fönstret trycker du på Ja.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När Total självkörningsförmåga (övervakad) är aktiverat är inställningen för Aktivering av autopilot inställd på Enkelklick och Adaptiv farthållare och Autostyrning är inte tillgängliga.
Anpassa inställningar för Total självkörningsförmåga (övervakad) genom att trycka på Reglage > Autopilot.
 • Total självkörningsförmåga (övervakad): Om du vill kan du ändra på standardinställningarnaMedel till Chill eller Bestämd. Chill ger en mer avslappnad körstil och Bestämd kör med mera brådska.
 • Minimalt antal filbyten för aktuell körning: När Total självkörningsförmåga (övervakad) har valts görs färre filbyten under den aktuella körningen. Model S utför fortfarande de filbyten som krävs för att följa navigeringsrutten.
 • Automatisk offset för inställd hastighet: När aktiverat kör Model S i den hastighet som Autopilot bedömer som mest naturlig. Det som bedöms är sådana faktorer som vägtyp, trafikflöde, miljöförhållanden, den identifierade hastighetsbegränsningen och profilinställning för Total självkörningsförmåga (övervakad).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  Du är alltid ansvarig för fordonets hastighet oavsett om autopiloten är aktiverad eller inte.

Använda Total självkörningsförmåga (övervakad)

När Total självkörningsförmåga (övervakad) är påslaget aktiverar du den på samma sätt som autostyrningen (se Autostyrning).

 1. Ange en destination. Om du inte anger en destination väljer Model S den mest sannolika körbanan eller föreslår en destination baserat på hur du kör.
 2. När instrumentpanel visar den grå fyrkantig ratt (eller ratt) -ikonen trycker du på höger rullningshjul.

Du kan aktivera Total självkörningsförmåga (övervakad) i alla hastigheter under 85 mph (150 km/h), även när Model S står stilla.

Den högsta hastigheten visas i blått på instrumentpanel. När du aktiverar Total självkörningsförmåga (övervakad) ställs den inställda hastigheten in på hastighetsgränsen som standard, plus eventuell hastighetsförskjutning som har angetts. Om autopiloten inte kan fastställa hastighetsgränsen blir körhastigheten din aktuella hastighet, plus eventuell hastighetsförskjutning som har angetts.

Ikon med en grå rektangulärratt.
För att visa att Total självkörningsförmåga (övervakad) är tillgängligt men inte aktiveratt visas en grå fyrkantig ratt (eller ratt) -ikon bredvid körväxeln längst upp i hörnet på pekskärmen.
ikon med blå rektangulärratt
När Total självkörningsförmåga (övervakad) är aktiverat är fyrkantig ratt (eller ratt)-ikonen blå och en blå linje representerar körbanan.
När Total självkörningsförmåga (övervakad) är aktiverat visar instrumentpanel en visualisering av miljön runt Model S på pekskärmen, bland annat vägbanan och upptäckta objekt som fordon, fotgängare, trottoarkanter, cyklister osv. Objekt som visas i blått representerar prioriteringar som Total självkörningsförmåga (övervakad) aktivt kontrollerar vid en given tidpunkt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
De visuella element som visas i samband med Total självkörningsförmåga (övervakad), representerar kanske inte alla de objekt, vägmärken, vägsignaler och andra variabler som Total självkörningsförmåga (övervakad) använder för att köra till din destination. När Total självkörningsförmåga (övervakad) är aktiverad använder den data från kamerorna på Model S som kanske inte representeras visuellt (se Kameror).

Visualiseringen informerar dig också om vad systemet avser att göra via meddelanden på instrumentpanel, som exempelvis när fordonet krypkör för att få klar sikt inför en sväng i en vägkorsning.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan när som helst åsidosätta Total självkörningsförmåga (övervakad) om du känner dig obekväm eller osäker på systemets avsedda köråtgärder. Det är alltid du som kör Model S.

Svänga, byta fil och passera korsningar

Total självkörningsförmåga (övervakad) byter fil, svänger till höger och vänster, tar på- och avfarter och följer körbaneförgreningar enligt behov för att nå destinationen. När Total självkörningsförmåga (övervakad) utför någon sådan manöver visas ett meddelande på instrumentpanel som informerar dig om den aktuella åtgärden.

I likhet med Autostyrning och Adaptiv farthållare håller Total självkörningsförmåga (övervakad) hastigheten och följavståndet till fordonet framför Model S, om det finns ett. Total självkörningsförmåga (övervakad) saktar även ned och stannar vid trafikljus och stoppskyltar när det behövs samt reagerar på fotgängare, cyklister och andra fordon på vägen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Du får ALDRIG förutsätta eller ta för givet när eller var Total självkörningsförmåga (övervakad) kommer att stanna eller fortsätta vid en korsning eller vägmarkering. Ur ett förarperspektiv kan beteendet hos Total självkörningsförmåga (övervakad) upplevas som inkonsekvent. Var alltid uppmärksam på vägen framför dig och var beredd på att reagera omedelbart. Det är förarens ansvar att avgöra om fordonet ska stanna eller fortsätta genom en korsning. Förlita dig aldrig på att Total självkörningsförmåga (övervakad) kan avgöra när det är säkert eller lämpligt att stanna eller fortsätta genom en korsning.

Om du till exempel kör på en väg i ett bostadsområde och ett annat fordon backar ut från uppfarten framför Model Sså saktar Total självkörningsförmåga (övervakad) ned eller stannar, enligt vad som är lämpligt. Om det andra fordonet stannar och delvis blockerar körbanan saktar Total självkörningsförmåga (övervakad) ned ditt fordon och manövrerar runt det andra fordonet, så länge körbanan är tillräckligt bred.

Om du vill att Total självkörningsförmåga (övervakad) ska byta fil på en flerfilig väg aktiverar du höger eller vänster körriktningsvisare. Om du aktiverar höger eller vänster körriktningsvisare på stadsgator eller vägar i bostadsområden anger du att Total självkörningsförmåga (övervakad) ska svänga till höger eller vänster.

Total självkörningsförmåga (övervakad) informerar dig längst upp i visualiseringen när åtgärder vidtas. Om Total självkörningsförmåga (övervakad) till exempel flyttar Model S till en snabbare fil så visas meddelandet Filbyte till en snabbare fil/avbryt med blinkersspaken.

Om Total självkörningsförmåga (övervakad) i stället byter fil för att följa navigeringsrutten visas meddelandet Filbyte för att följa rutten/avbryt med blinkersspaken.

Till skillnad från autopiloten behöver inte Total självkörningsförmåga (övervakad) din bekräftelse innan ett filbyte genomförs. Om du vill avbryta ett filbyte eller en sväng avaktiverar du körriktningsvisaren, ingriper med fyrkantig ratt (eller ratt) eller andra fordonsreglage.

Om du vill informeras om kommande filbyten (utöver informationen på ) via en Ljudsignal, Vibration eller Båda trycker du på instrumentpanelReglage > Autopilot > Total självkörningsförmåga (övervakad) och väljer Filbytesmeddelande.

Total självkörningsförmåga (övervakad) informerar dig också när fordonet saktas ned vid en stoppskylt eller ett trafikljus. När trafiken framför dig rör sig långsammare visar Total självkörningsförmåga (övervakad) blåa pilar på körfältet och fordonet saktas ned för att bibehålla ett lämpligt följavstånd till framförvarande fordon.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
I sällsynta fall kan det hända att Total självkörningsförmåga (övervakad) inte saktar ned korrekt, stannar eller återtar kontrollen vid en stoppskylt eller ett trafikljus. Du kan när som helst hjälpa systemet genom att trycka lätt på accelerationspedalen eller åsidosätta Total självkörningsförmåga (övervakad).

När du har kommit fram till en vald destination stannar Total självkörningsförmåga (övervakad)Model S och ett meddelande som indikerar att navigeringen klar visas.

Ändra den inställda hastigheten

När Total självkörningsförmåga (övervakad) är aktiverat för du rullningshjulet uppåt för att öka eller nedåt för att minska tills önskad inställd hastighet nås.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I vissa fall begränsas hastigheten av hastighetsgränsen eller vägtypen. I sådana fall visar Total självkörningsförmåga (övervakad) ett meddelande högst upp i visualiseringen.

Förarens uppmärksamhet

I likhet med andra autopilotfunktioner kräver Total självkörningsförmåga (övervakad) en uppmärksam förare. Du måste alltid hålla händerna på ratten när Total självkörningsförmåga (övervakad) är aktiverat och du måste hela tiden noga övervaka omgivningarna, vägen och andra trafikanter.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Att använda enheter som avser att kringgå kontrollen av förarens uppmärksamhet är ett brott mot användarvillkoren för Total självkörningsförmåga (övervakad) vilket kan resultera i att funktionen avaktiveras permanent på ditt fordon och ett förbud mot framtida användning av funktionen.

Total självkörningsförmåga (övervakad) visar ett meddelande som påminner föraren om att ha händerna på ratten. Om Model S inte identifierar en lätt vridning på ratten blinkar instrumentpanel i blått och till slut hörs en ljudsignal upprepade gånger. Använd inte några handhållna enheter när Total självkörningsförmåga (övervakad) är aktiverat. Om kupékameran upptäcker en handhållen enhet när Total självkörningsförmåga (övervakad) är aktiverad, visas ett meddelande på instrumentpanel som påminner dig om att hålla händerna på ratten.

På samma sätt kontrollerar kupékameran att du är kontinuerligt uppmärksam när du använder Total självkörningsförmåga (övervakad). Detta system kan inte avaktiveras. instrumentpanel visar ett meddelande som påminnelse om att vara uppmärksam om du upprepat låter blicken lämna vägen, skymmer kameran eller förhindrar systemet att kontrollera var du har blicken.

Om du flera gånger ignorerar uppmaningarna att vrida lätt på ratten eller vara uppmärksam, avaktiveras Total självkörningsförmåga (övervakad) under resten av färden och följande meddelande med begäran om att du ska köra manuellt, visas. Om du inte tar över manuell körning avger Total självkörningsförmåga (övervakad) en kontinuerlig ljudsignal, slår på varningsblinkers och minskar hastigheten tills fordonet har stannat helt.

Total självkörningsförmåga (övervakad) Fjädring

Total självkörningsförmåga (övervakad) stängs av om olämplig användning detekteras.

Om du eller någon annan som kör bilen får fem tvingande inaktiveringar av autopiloten stängs Total självkörningsförmåga (övervakad)av i en vecka. En tvingande inaktivering är när autopilotsystemet inaktiveras under resten av färden efter att föraren har fått flera ljudvarningar och visuella varningar på grund av ouppmärksamhet.

Du kan se hur många inaktiveringar som återstår innan Total självkörningsförmåga (övervakad) stängs av genom att trycka på Reglage > Autopilot.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om åtkomsten till Total självkörningsförmåga (övervakad) stängs av stängs även åtkomsten till Autostyrning av. Du kan fortfarande använda Adaptiv farthållare och alla aktiva säkerhetsfunktioner är fortfarande aktiverade.

Det kan hända att föraren måste ingripa och du måste ta över omedelbart för att upprätthålla säker körning. Om föraren inaktiverar systemet räknas det inte som olämplig användning – detta är något som förväntas av föraren.

Avbryta Total självkörningsförmåga (övervakad)

Om du vill inaktivera Total självkörningsförmåga (övervakad) gör du något av följande:

 • Tryck på bromspedalen.
 • Tryck på höger rullningshjul på fyrkantig ratt (eller ratt).
 • Ta över och styr manuellt.

När du inaktiverar Total självkörningsförmåga (övervakad) genom att styra manuellt förblir den adaptiva farthållaren aktiv.

Total självkörningsförmåga (övervakad) inaktiveras även om något av följande inträffar:

 • Du växlar ur körväxeln.
 • En dörr eller bagageluckan öppnas.
 • En automatisk nödbromssituation uppstår (se Kollisionsavvärjning).
 • Förarens säkerhetsbälte lossas och/eller föraren stiger ur sätena.
 • Du reagerar inte på upprepade påminnelser om att hålla händerna på ratten och återkommande meddelanden på instrumentpanel.
 • Total självkörningsförmåga (övervakad) är otillgänglig. Det kan inträffa på grund av flera olika orsaker (till exempel om kamerorna skyms). Om Total självkörningsförmåga (övervakad) inaktiveras visas en varning på instrumentpanel för att meddela dig och en ljudsignal hörs. Om detta inträffar ska du ta kontrollen omedelbart.

När föraringripande krävs är det bäst att snarast möjligt avaktivera på ett säkert sätt. Det rekommenderas att du bekantar dig med denna process genom att öva på att avaktivera Total självkörningsförmåga (övervakad) på en säker plats utan andra trafikanter.