Kartor och navigering

Kartöversikt

Pekskärmen visar alltid en karta (utom när Model S har växlats till backläge).

Använd fingrarna för att interagera med kartan:

 • Flytta kartan genom att hålla ett finger på den och dra den i valfri riktning.
 • Rotera kartan genom att hålla ned och vrida två fingrar på den i valfri riktning.
 • Dra isär eller nyp ihop två fingrar för att zooma in eller ut på kartan.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När du roterar eller flyttar kartan spåras inte din nuvarande plats längre. Meddelandet Spårning är avaktiverad visas kort bredvid kartorienteringsikonen och ikonen blir grå. För att återaktivera spårning trycker du på kartans orienteringsikon och väljer Norr uppåt eller Färdriktning uppåt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Kartan zoomar in och ut automatiskt när en navigeringsrutt är aktiv.

Ändra kartans orientering genom att växla mellan följande alternativ:

Norr uppåt: Norr är alltid överst på skärmen.
Färdriktning uppåt: Riktningen du kör i är alltid överst på skärmen. Kartan roterar när du ändrar riktning. Den här ikonen har en integrerad kompass som visar färdriktningen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du trycker på den här ikonen medan du navigerar till en destination visas ruttöversikten.
Ruttöversikten är tillgänglig när du navigerar till en destination och visas när du expanderar den detaljerade köranvisningslistan (genom att svepa nedåt). När du döljer den detaljerade köranvisningslistan genom att dra den uppåt visar kartan den tidigare valda orienteringen.

Kartvisning

När Model S är i parkeringsläget visas följande ikoner på kartan så att du kan anpassa typen av information som visas på kartan. Tryck var som helst på kartan för att få åtkomst till följande ikoner när du kör (de försvinner efter några sekunder).

globikon
Satellitbilder (om utrustad med premiumanslutning).
trafikljusikon
Trafikförhållanden (om utrustad med premiumanslutning).
tårikon med en svart prick i mitten
Kartdetaljer (som intressanta platser).

Fäst en nål på kartan genom att trycka och hålla ned fingret på en önskad destination. När du placerar ett markeringsstift eller trycker på ett befintligt markeringsstift, centreras den valda platsen på kartan och ett popup-fönster visar information om platsen. Från det här popup-fönstret kan du navigera till platsen och lägga till eller ta bort platsen från din lista med favoritdestinationer (se Hem, arbete och favoritdestinationer).

Laddningsplatsikon

Laddningsplatser. Visa en popup-lista som innehåller staden och avståndet till de olika laddningsstationerna på kartan. Laddningsplatser är till exempel Tesla Superchargers, laddningsstationer på destinationen, snabbladdningsstationer från tredje part och offentliga laddningsstationer som du har använt tidigare. Se Laddningsplatser. Tryck på blixtikonerna på popup-listan för att filtrera på typer av laddare baserat på maximal effekt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
På vissa marknader visas snabbladdningsstationer från tredje part också på kartan som gråa stift när du visar laddningsstationer.

Navigationsinställningar

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Tillgängliga inställningar varierar beroende på marknadsregion och fordonets konfiguration.
Navigeringsinställningsikonen visas när du trycker på ... och har startat navigeringen till en destination.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kommer även åt navigeringsinställningar genom att trycka på Reglage > Navigering.

Tryck på navigeringsinställningsikonen för att anpassa navigeringssystemet utifrån dina önskemål (tillgängliga inställningar varierar beroende på marknadsregion och fordonets konfiguration):

 • Ruttvägledning: Tryck på Röst för att aktivera uppläsning av navigeringsanvisningar.
 • Tryck på - eller + för att höja eller sänka volymen på de muntliga navigeringsinstruktionerna. Om du minskar den helt till vänster eller trycker på högtalarikonen stängs instruktionerna av. Du kan också stänga av/slå på navigeringsinstruktionerna genom att trycka på högtalarikonen. Denna volyminställning gäller endast navigeringssystemets muntliga anvisningar. Volymen för Media Player och telefonen ändras inte.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Volymen kan automatiskt justeras baserat på körhastighet och klimatinställningar.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Navigeringsinstruktioner är avstängda när ett samtal pågår på den parkopplade telefonen.
 • Aktivera Automatisk navigering om du vill att Model S automatiskt påbörjar en navigeringsdestination när du sätter dig i fordonet. Destinationer förutspås baserat på ofta körda rutter, tid på dagen och kalenderposter (se Automatisk navigering).
 • Aktivera Reseplanerare (om den är tillgänglig i din marknadsregion) för att lägga till Supercharger-stationer efter behov. Supercharger-stationer läggs till i navigeringsrutter med målet att minska den tid du tillbringar med att köra och ladda (se Reseplanerare).
 • Aktivera Undvik trafik för att automatiskt omdirigeras för att undvika mycket trafik och för att få de aktuella trafikförhållanden längs navigeringsrutter, om det är tillgängligt i din marknadsregion (se Undvik trafik).
 • Tryck på Undvik färjor för att automatiskt omdirigeras för att undvika färjor.
 • Tryck på Undvik vägtullar för att automatiskt omdirigeras för att undvika vägtullar om så är möjligt.
 • Tryck på Använd samåkningsfiler för få med körfält avsedda för fordon med fler än en passagerare i navigeringsrutten. Det här är särskilt användbart när du använder navigering med Autopilot (se Navigering med autopilot).

Navigering till en destination

Navigera till en destination genom att trycka på sökfältet i hörnet av kartan och ange en destination, skicka destinationen från din telefon eller använd ett röstkommando (se Röstkommandon) för en adress, ett landmärke, ett företag eller liknande. När du trycker på sökfältet kan du också välja bland följande platstyper:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan fjärrstarta navigering på din IOS®- eller Android™-enhet genom att använda "dela"-funktionen på enheten då du aktiverat Teslas mobilapp.

När du angivit en plats zoomas pekskärmen ut för att ge en överblick över rutten du ska färdas och visar en detaljerad köranvisningslista. Beräknad ankomsttid, körtid och körsträcka visas längst ned i köranvisningslistan. Observera följande om den detaljerade köranvisningslistan:

 • Batteriikonen i köranvisningslistan ger en visuell återgivning av en uppskattning av hur mycket energi du kommer att ha kvar när du når din destination, och hur mycket som finns kvar efter en returresa tillbaka till din nuvarande plats. Se Beräkna energianvändningen.
 • Om du måste ladda batteriet för att nå din destination och reseplaneraren är aktiverad (om tillgänglig i din marknadsregion) läggs Supercharger-stationer automatiskt till i navigeringsrutten (se Reseplanerare).
 • Om du inte kommer att ha tillräckligt med energi för att nå din destination och det inte finns någon Supercharger längs rutten får du en varning om att laddning krävs för att nå din destination.
 • Varje sväng föregås av avståndet till manövern.
 • För att se hela listan kan du behöva dra den uppåt.
 • Tryck längst upp i listan för att minimera den.

Medan navigeringen pågår håller kartan reda på din position och visar den aktuella delen av din resa. Du kan visa hela rutten när som helst genom att svepa nedåt för att expandera den detaljerade köranvisningslistan eller trycka på ruttöversiktsikonen.

Nedanför den detaljerade köranvisningslistan finns en förloppsindikator som visar hur nära du är din destination eller ditt nästa stopp. Om Undvik trafik är aktiverat visar förloppsindikatorn också aktuella trafikförhållanden längs rutten (se Undvik trafik).

För att stoppa navigeringen trycker du på Avbryt längst ned i hörnet på den detaljerade köranvisningslistan. Svep åt höger på platsförslaget eller håll ned platsen för att snabbt ta bort några av de senaste navigeringssökningarna.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om ingen dataanslutning är tillgänglig kan du navigera till valfri plats med ombordkartorna, men du måste ange platsens exakta och fullständiga adress.
Om du har aktiverat Navigering med autopilot(om det är tillgängligt i din region) kan du starta funktionen för navigeringsrutt genom att trycka på Navigering med autopilot i den detaljerade köranvisningslistan (när funktionen är aktiv är ikonen blå). Navigering med autopilot gör automatiskt filbyten och styr Model S på en motorväg, längs en navigeringsrutt. Mer information finns i Navigering med autopilot.

Välja en alternativ rutt

Beroende på marknadsregion och fordonskonfiguration är eventuellt inte den här funktionen tillgänglig på ditt fordon. Ditt fordon måste vara utrustat med premiumanslutning.

Efter att du har angett en destination med ett stopp visas upp till tre alternativa rutter på kartan. Det här gör det enkelt att jämföra totala restider och trafikinformation för varje rutt. Om du inte trycker på en föredragen rutt inom tidsgränsen väljs den snabbaste rutten automatiskt.

Lägga till stopp på en rutt

Efter att du angett en destination ändrar du rutten genom att lägga till, ta bort eller ordna om stopp. Tryck på de tre prickarna längst ner i den detaljerade köranvisningslistan för att visa alternativ för att redigera rutten.

droppikon med plus
Med Lägg till stopp kan du lägga till stopp genom att söka efter en plats eller lägga till Hem, Senaste eller Favoritdestinationer. Du kan även lägga till ett stopp genom att trycka på en kartnål på kartan och välja Lägg till på popup-fönstret.
Pennikon
Med Redigera stopp kan du ställa in en komplicerad resa genom att lägga till eller ta bort stopp på rutten. Dra och släpp stopp genom att trycka på motsvarande skylt för att ändra din resa.

Du kan även använda Tesla-mobilappen för att ändra rutten (om det är tillgängligt i din marknadsregion). I Tesla-mobilappen går du till Platser > Navigera och anger en destination. Tryck på Ändra resan > Lägg till stopp för att ändra rutten och tryck sedan på Skicka till bil för att dela resan med ditt fordon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Version 4.27.5 eller senare av Tesla-mobilappen krävs.

Automatisk navigering

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Automatisk navigering kanske inte finns tillgänglig i alla marknadsregioner eller på alla fordonskonfigurationer.

Med automatisk navigering kan du navigera till den destination som det förväntas att du vill nå, när du sätter dig i fordonet. Om telefonens kalender är synkroniserad med Model S och kalendern innehåller en händelse som inträffar inom två timmar från det att du sätter dig i fordonet, föreslår automatisk navigering platsen där händelsen inträffar som destination (om händelsen innehåller en giltig adress).

Dessutom kommer automatisk navigering att navigera till din inställda jobbdestination om du är hemma och kör en vardag (måndag–fredag) någon gång mellan kl. 05.00 och 11.00 (se Hem, arbete och favoritdestinationer). Om du befinner dig på arbetet mellan kl 15.00 och 23.00 kan automatisk navigering navigera till din inställda hemmaplats.

Aktivera automatisk navigering genom att trycka på Reglage > Navigering > Automatisk navigering. Telefonens kalender måste vara synkroniserad till Model S och händelsen måste ha en unik och giltig adress (se Telefon, kalender och konferenssamtal på nätet).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Navigeringsinstruktioner som du anger manuellt eller skickar till Model S åsidosätter rutten som föreslagits av automatisk navigering.

Tursam och Hungrig

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Funktioner kanske inte finns tillgängliga i alla marknadsregioner eller på alla fordonskonfigurationer.

Utöver att navigera till en plats du väljer, kan Model S även föreslå en plats i närheten baserat på om du känner dig Hungrig eller Tursam. Välj Hungrig eller Tursam på navigeringssökfältet. Hungrig föreslår en lista över populära restauranger medan Tursam föreslår en lista över populära resmål (såsom museum och nöjesfält). När du hittat ett intressant resmål trycker du på Navigera för att fortsätta till resmålet.

Funktionen kräver att du har senaste versionen av navigeringskartorna. Hämta dessa genom att ansluta Model S till Wi-Fi och tryck på Reglage > Programvara där du kan se om en uppdatering finns tillgänglig (se Kartuppdateringar).

Hem, arbete och favoritdestinationer

Om du ofta kör till en viss plats lägger du till den som en favorit för att slippa ange platsens namn eller adress varje gång. När du lägger till en destination som favorit kan du enkelt navigera till den genom att trycka på navigeringssökfältet, sedan på Favoriter och sedan välja den i listan med favoritdestinationer.

För att lägga till en destination i din favoritlista trycker du på dess markeringsstift på kartan och trycker sedan på stjärnikonen i popup-fönstret som visas. Ange ett namn (eller använd standardnamnet) och tryck på Lägg till i favoriter. Stjärnan blir fylld och destinationen läggs till i favoritlistan.

För att ta bort en destination från listorna Senaste eller Favoriter trycker du på och håller ned destinationen ett kort tag tills en X-ikon visas. Tryck sedan på X för att ta bort den från listan.

Hem och Arbete visas också i navigeringssökfältet. Tryck för att ställa in adresser för de här platserna. När du har angett en adress trycker du på Spara som hem eller Spara som arbete. Sedan kan du trycka på dessa genvägar när du vill navigera hem eller till jobbet.

För att ändra motsvarande adress trycker du på och håller in ikonen för Hem eller Arbete. En popup-ruta visas där du kan ange en ny adress och Spara som hem eller Spara som arbete. När du väl har sparat en plats som hem eller arbetsplats kan Model S föreslå att du kör med navigeringen till arbetet på morgnarna och hem på kvällarna, samt meddela en beräknad körtid beroende på den aktuella trafiksituationen. Se Automatisk navigering. Tryck på Rensa hem eller Rensa arbete för att ta bort de associerade adresserna helt. Model S kan uppmana dig att spara en plats som ditt hem eller din arbetsplats baserat på ditt användningsmönster.

Vi rekommenderar att du tar bort dina hem- och arbetsplatser av säkerhetsskäl om du säljer, överför ägandeskapet av eller låter andra köra din Model S. Du kan ta bort dem individuellt eller så kan du utföra en fabriksåterställning för att radera alla personuppgifter (tryck på Reglage > Service > Fabriksåterställning).

Laddningsplatser

För att visa laddningsplatser på kartan trycker du på kartans sökfält och sedan på Laddning. Laddningsplatser visas i en lista (med den närmaste laddningsplatsen högst upp i listan) och representeras av markeringsstift på kartan. Tryck på ett stift för att få mer information, starta navigera till eller markera som en favoritplats.

Tryck på blixtikonerna för att specificera typer av laddningsplatser som du vill ska inkluderas på kartan (som standard visar kartan endast Superchargers):

en blixt
Tryck för att inkludera lågeffektstationer på upp till 70 kW, till exempel laddningsstationer på destinationen.
tre blixtar
Tryck för att inkludera laddare med hög effekt över 70 kW.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Snabbladdningsstationer från tredje part inkluderas i vissa marknadsregioner som mörkgråa stift när du väljer att visa alla laddningsstationer på kartan.

Laddningsstiftet ger förutspådd status för laddningsstationen. Tryck på stiftet för att visa mer information.

Supercharger-stationen är i drift och numret på stiftet anger förutspått antal tillgängliga Supercharger-laddare vid ankomst.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
En Supercharger-station som ligger längs din nuvarande navigeringsrutt är svart (eller vit om pekskärmen är i nattläge).
Supercharger-stationen förutspår många användare. Du kan behöva vänta före laddning.
Supercharger-stationen kan vara aktiv med reducerad kapacitet.
Supercharger-stationen kan vara stängd.
Supercharger-stationen har inte tillgängliga uppgifter men bör vara aktiv.
Stationen är antingen en laddningsstation på destinationen, en tredjeparts snabbladdare eller en allmän laddningsstation som du använt tidigare. Tryck på den för att visa mer information, såsom begränsningar för användning och tillgänglig laddningsströmstyrka.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När kartan zoomats ut och det finns mer än en laddningsstation på destinationen i ett område är stiftet runt och du ser antalet stationer. Tryck på stiftet för att zooma in. Därefter kan du trycka på enskilda stift för närmare information om en specifik station.

Tryck på ett stift för en laddningsplats så visas ett popup-fönster på vilket du kan:

 • Se exakt var platsen är belägen och det ungefärliga avståndet till den från din plats.
 • Se vilken service som finns på laddningsplatsen, t.ex. toaletter, restauranger, nattlogi, shopping och Wi-Fi. Tryck på serviceikonen på Supercharger-stationens popup-fönster om du vill söka efter den tillhörande servicen i närområdet.
 • Tryck på pilikonen om du vill navigera till laddningsplatsen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Vid navigering till en Supercharger-station (eller en snabbladdningsstation från tredje part på vissa marknader) förvärmer Model S batteriet för att förbereda det för laddning. Detta säkerställer att du anländer med optimal batteritemperatur för att minska den tid det tar att ladda. I vissa fall (såsom vid kall väderlek) är det normalt att motor och komponenter låter, då de värmer batteriet (se Laddning).
 • Se hur välbesökt en Supercharger-station vanligtvis är vid olika tidpunkter under en dag och även motsvarande laddnings- och tomgångsavgifter (se Superchargeravgifter).

Beräkna energianvändningen

Model S hjälper dig att bedöma ditt laddningsbehov genom att beräkna den mängd energi du kommer att förbruka tills du når din destination. Under navigering ser du beräkningen på kartan bredvid batterikonen i listan med detaljerade köranvisningar (se Navigering till en destination). När listan med detaljerade köranvisningar är komprimerad trycker du längst upp i listan för att expandera den.

Beräkningen för hur mycket energi som du kommer att använda är en uppskattning baserat på körstil (bland annat beräknad hastighet) och miljöfaktorer (till exempel vindhastighet, vindriktning, nuvarande temperatur, temperaturprognoser, luftdensitet och luftfuktighet). Model S lär sig kontinuerligt hur mycket energi som förbrukas medan du kör så precisionen ökar över tid. Model S beräknar energiförbrukningen baserat på körstilen för det specifika fordonet. Om du till exempel kör aggressivt under en tidsperiod kommer framtida beräkningar baseras på en högre energiförbrukning. Några av faktorerna som energiförbrukningen baseras på (till exempel temperaturprognoser och vindhastighet) är endast tillgängliga när Model S har internetanslutning.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du köper ett begagnat Tesla-fordon rekommenderas du att utföra en fabriksåterställning (Reglage > Service > Fabriksåterställning) för att se till att den beräknade energiförbrukningen är så exakt som möjligt.

Energianvändningen övervakas och uppskattningen av återstående mängd energi vid resans slut uppdateras avModel S under hela rutten. En popup-varning visas på de detaljerade köranvisningarna i följande situationer:

 • En gul varning visas när du har mycket lite energi kvar för att nå din destination vilket innebär att du bör köra sakta för att spara energi. Tips på hur du kan spara energi finns i Uppnå maximal räckvidd.
 • En röd varning visas om du måste ladda för att nå din destination.

Om du vill veta om du har tillräckligt med energi för en returresa trycker du på batteriikonen i den detaljerade köranvisningslistan för att visa en uppskattning av returresans energiförbrukning.

Undvik trafik

Model S läser av de aktuella trafikförhållandena och justerar automatiskt den beräknade kör- och ankomsttiden. Om den beräknade ankomsttiden förskjuts på grund av trafikförhållandena och en alternativrutt är tillgänglig kan navigeringssystemet dirigera om dig. Om du vill avvisa den alternativa rutten trycker du på meddelandet om omdirigering på pekskärmen. Du kan även ange det minsta antal minuter som måste sparas innan du blir omdirigerad. Aktivera eller avaktivera funktionen genom att trycka på Reglage > Navigering > Undvik trafik.

När Undvik trafik är aktiverat visas aktuella trafikförhållanden när de upptäcks längs navigeringsrutter, om det är tillgängligt i din marknadsregion (premiumanslutning krävs).
Fartkameraikon
Visas när en fartkamera upptäcks. När du närmar dig fartkameran kan Model S också avge en ljudsignal. Om du vill aktivera den här funktionen trycker du på Reglage > Navigering > Ljudsignal vid fartkamera.
stoppskyltsikontrafikljusikon
Visar stoppskyltar och trafikljus.

Reseplanerare

Med reseplaneraren (om den är tillgänglig i din region) kan du känna dig säker under långa resor. Om du behöver ladda fordonet för att nå destinationen visas resvägen till lämpliga Supercharger-stationer via reseplaneraren. Reseplaneraren väljer en rutt och ger laddningstider som minimerar tiden du tillbringar med att köra och ladda. För att aktivera reseplaneraren trycker du på kartans inställningsikon (se Navigationsinställningar), och tryck därefter på Reseplanerare.

När reseplaneraren är aktiverad och laddning krävs för att du ska nå din destination innehåller listan med detaljerade köranvisningar Supercharger-stationer och rekommenderad laddningstid vid varje Supercharger, samt en uppskattning av hur mycket energi som kommer att finnas kvar när du når Supercharger-stationen.

För att ta bort Supercharger-stationer och endast visa köranvisningar trycker du på Ta bort alla laddningsstopp nederst i listan med detaljerade köranvisningar. Om du tar bort laddningsstationer kan listan med detaljerade köranvisningar visa en varning om att du måste ladda batteriet för att nå din destination. För att lägga till Supercharger-stationer i listan med detaljerade köranvisningar trycker du på Lägg till laddningsstopp.

Under laddning vid en Supercharger visar laddningsskärmen hur lång tid som krävs för att köra till din nästa Supercharger-station eller till destinationen (om ingen ytterligare laddning krävs). Om du laddar kortare eller längre tid anpassas laddningstiden på nästa Supercharger-station därefter. Du kan också använda mobilappen för att se återstående laddningstid som krävs.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vid navigering med Reseplaneraren till en Supercharger-station eller, på vissa marknader, en snabbladdningsstation från tredje part kan Model S tilldela en viss mängd energi för att förvärma batteriet så att det har en optimal temperatur när du anländer till Supercharger-stationen eller snabbladdningsstationen från tredje part. Det minskar laddningstiden (se Laddning).

Om reseplaneraren uppskattar att du inte kommer att ha tillräckligt med energi för din returresa, och det inte finns några Superchargers tillgängliga längs din rutt, visar reseplaneraren en varning överst i listan med detaljerade köranvisningar som informerar dig om att laddning krävs för att nå din destination.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om en Supercharger-station längs din navigeringsrutt drabbas av en driftstörning, visar reseplaneraren ett meddelande och försöker dirigera om dig till en annan Supercharger-station.

Kartuppdateringar

Model S har automatiskt tillgång till uppdaterade kartor via Wi-Fi. För att säkerställa att du får dem ska du med jämna mellanrum ansluta Model S till ett Wi-Fi-nätverk (se Wifi). Ett meddelande visas på pekskärmen när nya kartor installeras.