Antispinnsystem

Systemets funktion

Antispinnsystemet övervakar hela tiden fram- och bakhjulens hastighet. Om Model S förlorar väggreppet minimerar systemet hjulslirningen genom att reglera bromstrycket och motoreffekten. Antispinnsystemet är som standard alltid på. För att bibehålla maximal säkerhet bör det alltid vara på under normala omständigheter.

Orange ikon för fordonets bakåtvy med vågiga däckmarkeringar
Den här gula indikatorlampan visas på instrumentpanelen när antispinnsystemet aktivt styr bromstrycket och motoreffekten för att minimera hjulslirningen. Om indikatorn fortsatt är tänd, har ett fel detekterats i antispinnsystemet. Kontakta Tesla Service.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Antispinnsystemet kan inte förhindra kollisioner som orsakas av att man kör på ett farligt sätt eller svänger för kraftigt vid höga hastigheter.

Tillåta hjulspinning

Slirstartsfunktionen kan aktiveras för att låta hjulen spinna vid en begränsad hastighet. Slirstartsfunktionen kan bara aktiveras när Model S körs i en hastighet av eller lägre. Slirstartsfunktionen avaktiveras automatiskt när hastigheten överstiger 50 mph (80 km/h).

Under normala förhållanden ska slirstartsfunktionen inte vara aktiverad. Aktivera den endast under omständigheter då du vill att hjulen ska spinna, t.ex.:

  • När du startar på löst underlag, t.ex. grus eller snö.
  • När du kör i djup snö, sand eller lera.
  • När du vill gunga ut ur ett hål eller djupa hjulspår.

Om du vill låta hjulen spinna trycker du på Reglage > Pedaler och styrning > Slirstart.

Orange ikon för fordonets bakåtvy med vågiga däckmarkeringar och ordet AV
Ett varningsmeddelande visas på instrumentpanelen när slirstartsfunktionen är aktiverad.

Även om slirstartsfunktionen återaktiveras automatiskt nästa gång man startar Model S bör man ändå aktivera det direkt så fort anledningen till inaktivering inte längre är aktuell.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Slirstart kan inte aktiveras när du aktivt använder farthållaren.