Krockkuddar

Krockkuddarnas placering

Krockkuddar är placerade på de ungefärliga platser som visas nedan. På solskydden finns varningsinformation gällande krockkuddarna.

Model S är utrustad med en krockkudde och höft-/axelband för båda de främre sätena. Krockkudden är en kompletterande skyddsmekanism vid de här sittplatserna. Alla personer i fordonet, inklusive föraren, ska alltid använda säkerhetsbälte oavsett om det också finns en krockkudde vid deras plats. Detta för att minska risken för allvarliga personskador eller dödsfall i händelse av en krock.

Placering av alla krockkuddar i fordonet
 1. Passagerarens knäkrockkudde
 2. Passagerarens främre krockkudde
 3. Sätesmonterade sidokrockkuddar
 4. Gardinkrockkuddar
 5. Förarens knäkrockkudde
 6. Förarens främre krockkudde

Hur krockkuddar fungerar

Krockkuddarna utlöses när sensorerna känner av en stöt som överskrider tröskelvärdena för utlösning. Tröskelvärdena är satta så att omfattningen av en krock förutsägs i tid för att krockkuddarna ska kunna skydda bilens passagerare. Krockkuddar blåses upp omedelbart med avsevärd kraft och ett högt ljud. Den uppblåsta krockkudden och säkerhetsbältena minskar rörelsen för personerna i fordonet och därmed risken för personskador.

Främre krockkuddar är normalt inte konstruerade för att blåsas upp vid kollisioner bakifrån, vältning, sidokollisioner, kraftiga inbromsningar eller körning över gupp och gropar. På samma sätt kanske de främre krockkuddarna inte blåses upp vid alla typer av frontalkrockar, som vid mindre allvarliga frontalkrockar, underredeskollisioner eller kollisioner med smala föremål (som stolpar eller stänger). Betydande ytliga skador kan uppstå på fordonet utan att krockkuddar blåses upp, eller omvänt, kan relativt små strukturella skador leda till att krockkuddar blåses upp. Det här innebär att fordonets yttre skick efter en kollision inte säger så mycket om ifall krockkuddarna bör ha blåsts upp.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Innan du modifierar ditt fordon för en funktionshindrad person på ett sätt som kan påverka krockkuddesystemet ska du schemalägga service i mobilappen.

Typer av krockkuddar

Model S har följande typer av krockkuddar:

 • Främre krockkuddar: De främre krockkuddarna är konstruerade för att minska personskador om större barn eller vuxna sitter i framsätena. Följ alla varningar och anvisningar som hänför sig till att sätta ett barn i det främre passagerarsätet (om det är tillåtet i din marknadsregion).
 • Knäkrockkuddar: Knäkrockkuddar och främre krockkuddar fungerar tillsammans. Knäkrockkuddar begränsar framåtrörelsen för personer som sitter i framsätena genom att begränsa benrörelsen och därigenom placeras personerna så att de främre krockkuddarna fungerar mer effektivt.
 • Sätesmonterade krockkuddar: En sätesmonterad sidokrockkudde vid framsätena skyddar bäckenet och bröstkorgsregionen. De sätesmonterade krockkuddarna i den inre delen av förarsätet bidrar till att skydda huvudet och överkroppen. Vid allvarliga sidokollisioner eller vinklade frontalkrockar blåses de sätesmonterade krockkuddarna upp på båda sidorna av fordonet, även den som inte påverkas.
 • Gardinkrockkuddar: Gardinkrockkuddar bidrar till att skydda huvudet. Gardinkrockkuddarna på båda sidor, även den som inte påverkas, blåses endast upp om en allvarlig sidokrock inträffar eller om fordonet slår runt.

Statusindikator för krockkudde

Du ser statusen för passagerarens främre krockkudde på pekskärmen:

Symboler för krockkudde och passagerare med texten: Passagerarkrockkudde av
Indikatorn Passagerarkrockkudde AV visas på pekskärmen när den främre passagerarkrockkudden är AV. Om passagerarens främre krockkudde är AV kommer den inte att blåsas upp i en kollision. Den här indikatorn visas också om ingen sitter i sätet. När du kör med en bilbarnstol på det främre passagerarsätet (om det är tillåtet i din marknadsregion) ska du alltid dubbelkontrollera att passagerarens främre krockkudde är i läget AV.
En ikon med bilbarnstol samt en symbol med en cirkel/bakåtlutande snedstreck och texten: Passagerarkrockkudde på
När det sitter en vuxen i passagerarsätet ska du se till att passagerarens främre krockkudde är i läget PÅ. Om passagerarens krockkudde är PÅ kan den blåsas upp i en kollision.
En röd cirkel med en krockkudde och en ikon med en passagerare med fastspänt säkerhetsbälte
Indikatorn för krockkudde visas på pekskärmen i några sekunder i början av varje körning medan följande funktioner kontrolleras, beroende på vilka som är tillämpliga:
 • Krockkuddar
 • säkerhetsbälten med förspännare och lastbegränsare
 • stötsensorer
 • passagerarsensor
 • säkerhetsbältessensorer
 • passiva säkerhetskomponenter för kablage
 • inbyggda fasthållningsstyrda komponenter (till exempel accelerometer och andra passiva säkerhetskomponenter).
Efter kontrollen inaktiveras indikatorn för krockkudde. Om krockkuddesystemet detekterar ett fel i någon av de angivna komponenterna fortsätter indikatorn för krockkudde att visas. I sådana fall ska du kontakta Tesla Service omedelbart. Kör inte fordonet förrän krockkuddesystemet har inspekterats av Tesla.

Detektering av passagerare för framsäte

Model S i främre passagerarsätet sitter en passagerarsensor som kontrollerar den främre krockkuddens status.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Passagerarklassificeringssystemet känner automatiskt av om uppblåsningen av passagerarens främre krockkudde är onödig eller potentiellt skadlig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om ett spädbarn sitter i en bakåtvänd bilbarnstol på ett säte som är utrustat med en fungerande krockkudde kan det orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
Objektklassificering OCS Status för passagerarens krockkudde* Indikatorstatus Anteckningar
Töm AV PASSAGERARKROCKKUDDE AV
Objekt AV eller PÅ PASSAGERARKROCKKUDDE AV eller PASSAGERARKROCKKUDDE PÅ Beroende på material/innehåll.
Bakåtvänd bilbarnstol utformad för barn upp till ett år AV PASSAGERARKROCKKUDDE AV 20 lbs (9 kg) eller mindre
Framåtvänd bilbarnstol AV PASSAGERARKROCKKUDDE AV 35 lbs (16 kg) eller mindre
Barn i bältesstol AV eller PÅ PASSAGERARKROCKKUDDE AV eller PASSAGERARKROCKKUDDE PÅ 20-100 lbs (9-45 kg)*
Stort barn AV eller PÅ PASSAGERARKROCKKUDDE AV eller PASSAGERARKROCKKUDDE PÅ
5:e percentilen kvinnor eller större (viktmässigt) PASSAGERARKROCKKUDDE PÅ Över cirka 100 lbs (45 kg)
*Om statusindikatorn för passagerarens krockkudde inte passar för situationen ska sätet inte användas. Passageraren måste då färdas i ett annat säte. Schemalägg service i mobilappen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Det tar cirka sex sekunder efter start av Model S innan passagerarklassificeringssystemet rapporterar rätt status för den främre passagerarens krockkudde. När du först slår på Model S kan det därför ta cirka sex sekunder för pekskärmen att visa status PASS.KROCKKUDDE AV, även i situationer då den ska vara AV eftersom sätet bär en vikt på 20 lbs (9 kg) eller mindre. Om det inte sker ska du schemalägga service i mobilappen och inte placera barn i det främre passagerarsätet.

Kontrollera att sensorsystemet läser av passagerarstatusen korrekt genom att eliminera följande orsaker:

 • Föremål har fastnat under sätet.
 • Tunga föremål (t.ex. portföljer eller stora väskor) har placerats på sätet.
 • Föremål har fastnat mellan ryggstödet och sittdynan.
 • Bagage påverkar sätets status.
 • Eftermarknadstillbehör som har monterats eller har placerats på eller mellan sätet och passageraren, till exempel, men inte begränsat till överdrag, mattor, filtar osv.

Dessa faktorer kan påverka passagerarsensorn. Om ovanstående faktorer har kontrollerats och krockkuddarnas status ändå är felaktig ska samtliga passagerare färdas i baksätet och service schemaläggas i mobilappen för att få krockkuddesystemet kontrollerat.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Passagerarsensorn i framsätets passagerarplats påverkar endast den främre krockkudden för framsätets passagerare. Sidokrockkuddarna påverkas inte.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om det främre passagerarsätets krockkudde inte aktiveras eller avaktiveras som förväntat baserat på viktgränserna som beskrivs tidigare ska du omedelbart schemalägga service i mobilappen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Det är förarens ansvar att kontrollera att passagerarens främre krockkudde är i läget OFF när ett barn sitter i det främre passagerarsätet (om det är tillåtet). Om passagerarens främre krockkudde inte går att avaktivera med en bilbarnstol i position ska du placera bilbarnstolen i baksätet och omedelbart boka tid för service i mobilappen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Placera aldrig ett barn i det främre passagerarsätet. Barnet kan DÖ eller SKADAS ALLVARLIGT. Enligt rekommendationer som fastställts av National Highway Traffic Safety Administration ska alla passagerare under 12 år färdas i baksätena.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd inte sätesöverdrag i Model S. Dessa kan begränsa uppblåsningen av sätesmonterade sidokrockkuddar om en kollision inträffar. Sätesöverdrag kan även minska noggrannheten för systemet som detekterar om det sitter någon i sätet och de brusreducerande mikrofonerna (i förekommande fall).

Säkerställa korrekt passagerardetektering

För att säkerställa en korrekt detektering av en passagerare i främre passagerarsätet, måste passageraren:

 • Använda säkerhetsbältet.
 • Sitta upprätt mitt på sätesdynan med skuldrorna vilande mot ryggstödet och benen komfortabelt utsträckta framåt med fötterna i golvet. Se Exempel på korrekta och felaktiga sätespositioner.
 • Sitta kvar på sätesdynan och inte lyfta sig upp från sätet (till exempel genom att trycka fötterna mot golvet eller lyfta sig genom att pressa armarna mot mittkonsolen eller armstödet).
 • Inte bära tjocka, våta eller bylsiga kläder (såsom skidkläder eller kläder med tjock stoppning).

Utöver ovanstående förhållanden, kan följande omständigheter påverka passagerarklassificeringssystemets noggrannhet:

 • Att placera en kommunikationsradio (till exempel en jaktradio eller walkie-talkie) på främre passagerarsätet.
 • Att placera en AC/DC-omvandlare eller en enhet som drivs av en sådan omvandlare (till exempel en mobiltelefon, surfplatta eller dator) på främre passagerarsätets sittdyna.
 • Att placera vätska (såsom en flaska med dryck) eller matpåse på ett bilsäte där det finns en bilbarnstol.
 • Föremål som fastnat under sätet eller klämts mellan ryggstödet och sittdynan.
 • Tunga föremål (t.ex. portföljer eller stora väskor) har placerats på sätet.
 • Bagage påverkar sätets status.
 • Eftermarknadsutrustning som monterats eller placerats mellan sätet och passageraren såsom klädslar, mattor, filtar eller liknande.

Dessa faktorer kan påverka passagerarsensorn. Om ovanstående faktorer har kontrollerats och krockkuddarnas status ändå är felaktig ska samtliga passagerare färdas i baksätet och service schemaläggas i mobilappen för att få krockkuddesystemet kontrollerat.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Passagerarsensorn i framsätets passagerarplats påverkar endast den främre krockkudden och sidokrockkudden för framsätets passagerare.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Tesla följer rekommendationerna från NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) om att alla passagerare som är 12 år eller yngre ska sitta i baksätet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om inte ovanstående instruktioner följs, kan passagerarklassificeringssystemet påverkas negativt vilket kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om det främre passagerarsätets krockkudde inte aktiveras eller avaktiveras som förväntat ska du inte låta en passagerare sitta i det främre passagerarsätet. Schemalägg service i mobilappen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
I syfte att garantera att systemet som detekterar passagerare fungerar korrekt, får inga ändringar av det främre passagerarsätet göras och inga sätesöverdrag användas. Om du ändrar sätet eller använder sätesöverdrag kan det påverka uppblåsningen av sidokrockkuddar om en olycka sker. De kan även minska passagerarklassificeringssystemets noggrannhet.

Exempel på korrekta och felaktiga sätespositioner

Korrekt sätesposition:

Person med korrekt placering i sätet: axlar och rygg mot sätet, fötter på golvet, säkerhetsbälte på

Felaktig sätesposition – passagerarens fötter måste vila på golvet:

Person med felaktig placering i sätet med fötterna på instrumentpanelen

Felaktig sätesposition – passageraren får inte glida framåt på sittdynan:

Person med felaktig placering i sätet med höfterna längst fram på sätesdynan

Felaktig sätesposition – passageraren får inte luta ryggstödet till liggande när fordonet körs:

Person med felaktig placering i sätet med ryggstödet i nedfällt läge

Effekter av uppblåsning

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
När krockkuddar blåses upp frigörs ett fint pulver. Detta pulver kan irritera huden och ska grundligt spolas bort från ögonen samt från skärsår eller skrubbsår.

Efter uppblåsning töms krockkudden för att ge en gradvis dämpande effekt för personerna i fordonet och för att säkerställa att förarens sikt framåt inte skyms.

Om krockkuddar har blåsts upp, eller om ditt fordon har varit med om en kollision, ska du alltid låta krockkuddar, bältesspännare för säkerhetsbälten och tillhörande delar undersökas, och om det behövs, bytas av Tesla.

Vid en kollision händer följande utöver att krockkuddar blåses upp:

 • Endast för USA: Ditt fordon ringer automatiskt upp 112 om Reglage > Säkerhet > Automatiska 112-samtal är aktiverat. Instruktioner för återkallning samt en timer för nedräkning visas på pekskärmen.
 • Dörrarna låses upp och dörrhandtagen fälls ut.
 • Varningsblinkers aktiveras.
 • Kupébelysning tänds.
 • Högspänningen är inaktiverad (du måste boka tid för service i mobilappen för att återställa högspänningen).
 • Fönster flyttas till ventilationsläget.
 • Fordonet bromsar tills det stannar helt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på typen av kollision och vilka krafter som påverkar kan det hända att dörrarna inte låses upp vid en kollision eller att skador kan hindra dem från att öppnas. I sådana fall kan dörrarna behöva öppnas med den invändiga manuella upplåsningen eller någon annan losstagning (till exempel gå ut genom en annan dörr eller krossa ett fönster).

Varningar beträffande krockkuddar

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Inga föremål får placeras över eller i närheten av en krockkudde, eftersom sådana föremål kan orsaka skador om fordonet är inblandat i en kollision som är så kraftig att krockkudden blåses upp.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Alla personer i fordonet, inklusive föraren, ska alltid använda säkerhetsbälte oavsett om det också finns en krockkudde vid deras plats. Detta för att minska risken för allvarliga personskador eller dödsfall i händelse av en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Personer i framsätena ska inte lägga sina armar över krockkuddemodulen, eftersom en krockkudde som blåses upp kan orsaka frakturer eller andra skador.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd inte sätesöverdrag i Model S. Dessa kan begränsa uppblåsningen av sätesmonterade sidokrockkuddar om en kollision inträffar. Sätesöverdrag kan även minska noggrannheten för systemet som detekterar om det sitter någon i sätet och de brusreducerande mikrofonerna (i förekommande fall).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Krockkuddar blåses upp med avsevärd hastighet och kraft, vilket kan orsaka personskador. Skador begränsas om alla passagerare använder säkerhetsbälten och sitter rätt, med sätet placerat så långt bak som möjligt. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) rekommenderar ett minsta avstånd på 10 tum (25 cm) mellan en passagerares bröstkorg och krockkudden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Barn ska inte sitta i det främre passagerarsätet utom om det tillåts enligt föreskrifter i din marknadsregion. Följ alla föreskrifter i din region gällande lämpligt sätt att placera ett barn utifrån barnets vikt, storlek och ålder. Den säkraste platsen för spädbarn och småbarn är i de bakre sätespositionerna. Om ett spädbarn eller barn sitter i en bakåtvänd bilbarnstol på ett säte som är utrustat med en fungerande krockkudde kan det orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
För att sidokrockkuddar ska blåsas upp på korrekt sätt måste det finnas ett mellanrum utan hinder mellan personens överkropp och sidan på Model S.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Passagerare får inte luta huvudet mot dörrarna. Att göra det kan orsaka personskador om en gardinkrockkudde blåses upp.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Låt inte passagerare hindra en krockkuddes funktion genom att placera fötter, knän eller andra kroppsdelar på eller nära en krockkudde.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Fäst eller placera inte föremål på eller nära främre krockkuddar, vid sidan av framsätena, vid innertaket på sidan av fordonet, eller på något annat krockkuddeskydd som kan störa uppblåsningen av en krockkudde. Dessa omfattar (men begränsas inte till): rattkåpor, dekaler, sittdynor, kuddar, etc. Objekt kan orsaka allvarlig skada om fordonet är inblandat i en kollision som är så kraftig att krockkudden blåses upp.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Efter en uppblåsning blir vissa krockkuddekomponenter varma. Rör inte vid dem förrän de har svalnat.