Förarprofiler

Skapa en förarprofil

När du först justerar förarsätet, positionen för fyrkantig ratt eller de utvändiga sidospeglarna visas ett meddelande på pekskärmen som uppmanar dig att skapa en förarprofil för att spara justeringarna. I din profil sparas även de olika preferenser du skapar när du gör dina anpassningarModel S.

en halvcirkel med en mindre cirkel ovanför
Lägg till en ny förarprofil genom att trycka på förarprofilsikonen högst upp på skärmen Reglage. Tryck sedan på Förarprofilinställningar > Lägg till ny förare, ange förarens namn och tryck på Skapa profil. Följ anvisningarna på skärmen för att spara spegel- och rattinställningar i förarprofilen. Markera kryssrutan Använd instigningshjälp om du vill spara (eller använda befintliga) inställningar för Instigningshjälp. Då ställs förarsätet och fyrkantig ratt in automatiskt för att göra det enklare att stiga in i och ut ur Model S.

Om du ändrar positionen för förarsätet, fyrkantig ratt eller de utvändiga sidospeglarna efter att du har sparat eller valt en förarprofil uppmanar pekskärmen dig att Spara den nya positionen eller Återställa den tidigare sparade positionen (övriga inställningar sparas automatiskt). Om du vill ändra en inställning utan att spara eller återställa, kan du ignorera uppmaningen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Assistentläge är en inbyggd förarprofil som begränsar hastigheten samt åtkomsten till vissa funktioner i Model S (se Assistentläge).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Tryck på Stoppa på rullgardinsmenyn Förarprofil för att avsluta automatiska justeringar baserade på en förarprofil. Automatiska justeringar avslutas också om du justerar ett säte, speglar eller fyrkantig ratt manuellt.

Instigningshjälp

Du kan definiera en inställning för instigningshjälp som flyttar fyrkantig ratt och förarsätet i syfte att göra det enklare att stiga in i och ut ur Model S. Alla förare kan använda inställningen för instigningshjälp genom att koppla den till respektive förarprofil. Om inställningen för instigningshjälp har kopplats till en förarprofil ställs fyrkantig ratt och förarsätet in automatiskt i parkeringsläget och förarens säkerhetsbälte inte är fastspänt, vilket möjliggör enkel urstigning ut ur Model S. När du återvänder till fordonet och trampar ned bromspedalen återställs inställningarna automatiskt till de inställningar som har använts av den senaste förarprofilen (eller baserat på nyckeln om den har länkats till en förarprofil).

Om du vill använda Instigningshjälp tillsammans med en förarprofil ser du till att rutan Använd instigningshjälp är markerad.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd aldrig Instigningshjälp för att flytta förarsätet till det bakersta läget om en bilbarnstol är monterat på ett baksäte bakom förarsätet. Eftersom det är mindre mellanrum mellan sätena kan en flytt av sätet stöta emot barnets ben, orsaka skada eller få stolen att lossna.

Välja mellan olika förarprofiler

en halvcirkel med en mindre cirkel ovanför
Justera Model S baserat på en förarprofil genom att trycka på förarprofilsikonen högst upp på skärmen Reglage. Välj sedan förare. Då ställs Model S in baserat på de inställningar som har sparats i den valda förarprofilen.

Sparade inställningar

Vissa av de inställningar du väljer för att anpassa din Model S sparas även i din förarprofil. När de har sparats visas en grön bockmarkering bredvid ikonen för förarprofil på pekskärmen. Exempel på automatiskt sparade förarprofilinställningar är:
 • Inställningar för navigering, temperatur, lampor och display.
 • Autopilot- och körinställningar.

Länka en förarprofil till en nyckel

Du kan länka en förarprofil till en viss nyckel (eller nycklar) så att Model S automatiskt väljer rätt förarprofil när den länkade nyckeln upptäcks då du närmar dig fordonet och öppnar förardörren. Säkerställ först att det är önskad förarprofil du använder innan du länkar den till nyckeln. Tryck på förarprofilsikonen längst upp på skärmen Reglage. Följ anvisningarna på skärmen för att lägga till en telefonnyckel, ett nyckelkort eller en fjärrnyckel (se Lägga till och ta bort nycklar). När du är klar trycker du på förarikonen för att länka nyckeln till önskad förarprofil. Förarprofilens namn visas under nyckeln som indikation på att den är länkad.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S har stöd för upp till 10 förarprofiler. Du kan länka flera nycklar till samma förarprofil men du kan inte länka flera förarprofiler till en enda nyckel.

Assistentläge

När Model S är i assistentläge gäller följande restriktioner:

 • Högsta tillåtna hastighet är 70 mph (113 km/h).
 • Den maximala accelerationen och effekten är begränsade.
 • Det främre bagageutrymmet och handskfacket är låsta.
 • Platserna Hem och Arbete finns inte i navigeringssystemet.
 • Funktionen röstkommandon är inaktiverad.
 • De praktiska autopilotfunktionerna är inaktiverade.
 • Inställningen Tillåt mobilåtkomst kan inte ändras
 • HomeLink (om tillgänglig i din region) är inte tillgänglig.
 • Förarprofilerna är inte tillgängliga.
 • Wi-Fi och Bluetooth har inaktiverats. När Model S är i assistentläge kan du inte parkoppla nya Bluetooth-enheter eller visa eller radera befintliga parkopplade enheter. Om en parkopplad Bluetooth-enhet eller ett känt Wi-Fi-nätverk är inom räckvidd ansluter Model S till det.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S växlar inte automatiskt i vaktläge.

Aktivera assistentläge

Med Model S i parkeringsläge trycker du på förarprofilikonen längst upp på skärmen Reglage och trycker sedan på Parkeringsvärdsläge.

När assistentläget startas för första gången får du en uppmaning på pekskärmen om att skapa en fyrsiffrig PIN-kod som du använder för att avbryta assistentläget.

När parkeringsvärdsläget är aktiverat visar instrumentpanelen ordet Parkeringsvärd och parkeringsvärdslägets förarprofil visas på pekskärmen.

Du kan även använda mobilappen för att starta och avbryta assistentläget (under förutsättning att Model S står i parkeringsläge). Du behöver inte ange PIN-koden när du använder mobilappen eftersom du redan måste ange dina inloggningsuppgifter från Tesla-kontot när du loggar in på den.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om inställningen PIN-kod för att köra är aktiverad (se PIN-kod för att köra) måste du ange PIN-koden för körning innan du kan definiera eller ange en PIN-kod för en assistent. I assistentläget kan Model S köras utan att assistenten behöver ange PIN-koden för körning.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Inställningen PIN-kod för att köra är inte tillgänglig när parkeringsvärdsläget är aktivt.

Om du glömmer PIN-koden för assistent återställer du den inifrån Model S genom att ange dina inloggningsuppgifter till Tesla-kontot (som även inaktiverar assistentläget). Du kan även återställa PIN-koden med hjälp av mobilappen.

Inaktivera assistentläge

Med Model S i parkeringsläge trycker du på förarprofilikonen Parkeringsvärdsläge längst upp på skärmen Reglage och anger den fyrsiffriga PIN-koden.

När du inaktiverar assistentläget återställs förarprofilens och klimatanläggningens senast använda inställningar och du får åtkomst till alla funktioner.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du behöver inte ange en PIN-kod för att avbryta assistentläget i mobilappen.