Torkare och spolare

Torkare och spolare

Du kommer åt torkarinställningar genom att trycka på torkarknappen på fyrkantig ratt (eller ratt).

 • Tryck på torkarknappen för att torka vindrutan. Om torkaren redan är inställd på en torkarinställning och inte är inställd på Auto kan du trycka på torkarknappen för att bläddra igenom hastigheter. Torkarhastigheterna är i följande ordning: I > II > III > IIII > III > II > I.
 • Tryck på och håll in torkarknappen för att spruta spolarvätska på vindrutan. När knappen har släppts utför torkarna ytterligare två torkningar. Beroende på fordonet och omgivningsförhållandena utförs en tredje torkning några sekunder senare. Du kan också trycka på och hålla in torkarknappen för att oavbrutet spruta spolarvätska – torkarna utför torkningarna efter att du har släppt.

Du kommer även åt torkarinställningar genom att trycka på Reglage > Torkare.

När du trycker in torkarknappen visar instrumentpanelen torkarmenyn så att du kan justera torkarinställningarna. Rulla den vänstra rullningsknappen på fyrkantig ratt (eller ratt) uppåt eller nedåt för att välja önskad inställning.

Blå cirkel med pilar uppåt och nedåt bredvid en kolumn med ikoner för torkare
 1. Stäng av torkarna.
 2. Välj hur du vill att torkarna ska fungera:
  • IIII – Kontinuerlig, snabb.
  • III – Kontinuerlig, långsam.
  • II – Återkommande, snabb.
  • I – Återkommande, långsam.
  • AutoModel S känner av nederbörd och justerar torkarnas hastighet och intensitet. Om du trycker på torkarknappen när torkarna är inställda på Auto ökar torkarnas känslighet tillfälligt.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Anm
   När du aktiverar Autostyrning ställs torkarna in på Auto. Även om du ändrar torkarinställningarna från Auto när du använder Autostyrning återgår torkarna som standard till Auto nästa gång du aktiverar Autostyrning.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Anm
   Auto-inställningen är just nu i betastadiet. Om du är osäker på hur du använder auto-inställningen under betastadiet rekommenderar Tesla att du aktiverar och avaktiverar torkarna manuellt vid behov.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan även justera vindrutetorkarnas hastighet och frekvens med röstkommandon (se Röstkommandon).

Kontrollera och rengör regelbundet torkarbladens kanter. Om ett blad är skadat ska det bytas omedelbart. Information om hur du kontrollerar och byter torkarblad finns i Vindrutetorkarblad, -munstycken och spolarvätska.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Kontrollera att huven är helt stängd innan du aktiverar vindrutetorkarna för att undvika skador.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Avlägsna is från vindrutan innan torkarna aktiveras. Is har skarpa kanter som kan skada gummit på torkarbladen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
I hårt klimat ska du säkerställa att torkarbladen inte är fastfrusna eller har fastnat i vindrutan.