Torkare och spolare

Torkare och spolare

Du kommer åt torkarinställningar genom att trycka på torkarknappen på fyrkantig ratt (eller ratt) eller på Reglage > Torkare.

Tryck på torkarknappen på fyrkantig ratt (eller ratt) för att torka vindrutan.

Tryck på och håll in torkarknappen för att spruta spolarvätska på vindrutan. När knappen har släppts utför torkarna ytterligare två torkningar. Beroende på fordonet och omgivningsförhållandena utförs en tredje torkning några sekunder senare. Du kan också trycka på och hålla in torkarknappen för att oavbrutet spruta spolarvätska – torkarna utför torkningarna efter att du har släppt.

När du trycker in torkarknappen visar instrumentpanelen torkarmenyn så att du kan justera torkarinställningarna. Rulla den vänstra rullningsknappen på fyrkantig ratt (eller ratt) uppåt eller nedåt för att välja önskad inställning.

Blå cirkel med pilar uppåt och nedåt bredvid en kolumn med ikoner för torkare
 1. Stäng av torkarna.
 2. Välj hur du vill att torkarna ska fungera:
  • AutoModel Skänner av om det regnar eller inte. När vätska känns av på vindrutan avgör Model S den optimala torkarfrekvensen. Om Model S inte känner av vätska på vindrutan kommer vindrutetorkarna inte att fungera.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Anm
   För autostyrning och adaptiv farthållare krävs att torkarna är inställda på Auto. Inställningen är automatisk och du kan inte ändra den.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Anm
   Auto-inställningen är just nu i betastadiet. Om du är osäker på hur du använder auto-inställningen under betastadiet rekommenderar Tesla att du aktiverar och avaktiverar torkarna manuellt vid behov.
  • I – Återkommande, långsam.
  • II – Återkommande, snabb.
  • III – Kontinuerlig, långsam.
  • IIII – Kontinuerlig, snabb.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om du väljer Auto och funktionen för att känna av vätska på vindrutan är otillgänglig återgår torkarinställningen till den senast använda manuella inställningen. Om den manuella inställningen inte kan identifieras stängs torkarna av.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan även justera vindrutetorkarnas hastighet och frekvens med röstkommandon (se Röstkommandon).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Lämna inte torkarna inställda på Auto när du tvättar Model S för att undvika skador på torkarna.

Kontrollera och rengör regelbundet torkarbladens kanter. Om ett blad är skadat ska det bytas omedelbart. Information om hur du kontrollerar och byter torkarblad finns i Vindrutetorkarblad, -munstycken och spolarvätska.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Kontrollera att huven är helt stängd innan du aktiverar vindrutetorkarna för att undvika skador.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Avlägsna is från vindrutan innan torkarna aktiveras. Is har skarpa kanter som kan skada gummit på torkarbladen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
I hårt klimat ska du säkerställa att torkarbladen inte är fastfrusna eller har fastnat i vindrutan.