Skötsel och underhåll av däck

Visa däcktryck

Däcktryck visas på pekskärmen när du trycker på Reglage > Service. Trycket i varje däck visas på skärmen i din Model S, tillsammans med tidpunkten för den senaste mätningen av däcktrycket. Pekskärmen visar dessutom fordonets rekommenderade tryck i kalla däck, så att det är enkelt att fastställa hur mycket du ska fylla däcken. Du kan välja om du vill visa däcktryck i Bar eller PSI genom att trycka på Reglage > Skärm > Däcktryck.

Du kan också se däcktryck i Teslas mobilapp.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan behöva köra en bit för att visualiseringen ska visa däcktryck.

Underhålla däcktrycket

Håll däcken pumpade till den nivå som anges på etiketten med information om däck och last även om detta skiljer sig från trycket som anges på själva däcket. Etiketten med information om däck och last är placerad på den mittersta dörrstolpen och är synlig när förarens dörr är öppen.

Etikett på den mittersta dörrstolpen
Gul ikon med ett utropstecken inom en däcksymbol
Däcktrycksindikatorn på instrumentpanelen varnar dig om ett eller flera däck har för högt eller för lågt tryck.

Indikatorlampan för däcktryck släcks inte omedelbart när du justerar däcktrycket. När däcket är pumpat till det rekommenderade trycket måste du köra i en hastighet som är högre än 15 mph (25 km/h) en liten stund för att aktivera däcktrycksövervakningssystemet (TPMS), som släcker indikatorlampan för däcktryck.

Om indikatorlampan blinkar under en minut när du startar Model S, har ett fel upptäckts i systemet för däcktrycksövervakning (se Fel i systemet för däcktrycksövervakning).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Fordonets däcktryck sjunker i kalla temperaturer. Pumpa däcken innan du kör om indikatorlampan för TPMS tänds. Däcktrycket sjunker med en PSI för varje 10 °F (6 °C) som utomhustemperaturen sjunker. Rätt däcktryck bidrar till att skydda däcken från gropar och räckvidden förbättras när de hålls korrekt pumpade.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
För lågt däcktryck är den vanligaste orsaken till däckproblem och kan medföra att ett däck överhettas, vilket kan leda till allvarlig sprickbildning i däcken, att slitbanan lossnar eller punktering. Detta kan medföra att föraren förlorar kontrollen över fordonet och öka risken för personskador. För lågt lufttryck minskar även fordonets räckvidd och däckens livslängd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Kontrollera däcktrycken med en exakt tryckmätare när däcken är kalla. Det räcker att du kör cirka för att däcken ska värmas upp så mycket att det påverkar däcktrycket. Att parkera fordonet i direkt solljus eller i varmt väder kan också påverka däcktrycket. Om du kontrollerar däcktrycket för varma däck kan du förvänta dig högre tryck. Släpp inte ut luft ur varma däck för att matcha det rekommenderade däcktrycket för kalla däck. Ett varmt däck som har samma tryck eller lägre tryck än det som angetts för kalla däck har farligt lågt däcktryck.

Kontrollera och justera däcktryck

Följ dessa steg när däcken är kalla och Model S har stått stilla under mer än tre timmar:

Gul ikon med ett utropstecken inom en däcksymbol
 1. De korrekta däcktrycken anges på etiketten med information om däck och last på förarens mittersta dörrstolpe.
 2. Ta av ventilhatten.
 3. Placera med ett bestämt tryck en däcktrycksmätare på ventilen för att mäta trycket.
 4. Om det krävs fyller du på eller tömmer ur luft till det rekommenderade trycket.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan släppa ut lite luft genom att trycka på metallpinnen mitt i ventilen.
 5. Kontrollera trycket igen med hjälp av lämplig däcktrycksmätare.
 6. Upprepa steg 3 och 4 efter behov tills däcktrycket är korrekt.
 7. Sätt tillbaka ventilhatten för att förhindra att det kommer in smuts. Kontrollera regelbundet om det finns skador eller läckor på ventilen.

Inspektera och underhålla däck

Kontrollera regelbundet om slitbanan eller däcksidorna visar tecken på distorsion (utbuktningar), främmande föremål, hack eller slitage.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om ett däck är skadat, väldigt slitet eller har felaktigt tryck ska du inte köra Model S. Kontrollera däcken regelbundet avseende slitage, och se till att det inte finns några hack, bulor eller exponeringar av lagrets/kordens struktur.

Däckslitage

Ett lämpligt mönsterdjup är väsentligt för optimala däckprestanda. Däck med mönsterdjup på mindre än 4/32” (3 mm) löper större risk att vattenplana på våta underlag och bör undvikas. Däck med mönsterdjup på mindre än 5/32” (4 mm) fungerar inte bra på snö och slask, och bör därför inte användas under vinterförhållanden.

Model S levereras med däck som har slitageindikatorer ingjutna i däckmönstret. Om däckmönstret har slitits ner till 4/32” (3 mm) blir indikatorerna synliga på däckmönstrets yta. Indikatorerna ser ut som sammanhängande gummiband över däckets hela bredd. Tesla rekommenderar av säkerhets- och prestandaskäl att däcken byts ut innan tecken på slitaget börjar synas.

För att förbättra fordonets köregenskaper och minska risken för vattenplaning på våta underlag sätter du de däck som har störst mönsterdjup på bilens baksida.

Däckrotation, balansering och hjulinställning

Tesla rekommenderar att du roterar däcken efter 6 250 miles (10 000 km) eller om skillnaden i mönsterdjup är 2/32 tum (1,5 mm) eller större, beroende på vad som inträffar först.

Däckrotering är en viktig del av däckunderhållet. Det bidrar till ett jämnt slitagemönster som ger bättre däckkvalitet, minskat vägbuller och längre livslängd för däcken.

Fordon med ”staggered” fälgar och oriktade däck kan roteras från sida till sida (vänster-höger) men inte framåt eller bakåt eftersom fram- och bakdäcken är olika stora. Genom att rotera varje däck från vänster till höger kan däckslitbanans livslängd öka då slitaget på däckets skuldra balanseras med den ändrade rotationsriktningen.

Obalanserade hjul (som ibland kan märkas som vibrationer genom fyrkantig ratt (eller ratt)) påverkar fordonets hantering och däckens livslängd. Även vid regelbunden användning kan hjulen bli obalanserade. Därför ska de balanseras vid behov.

Om slitaget är ojämnt (endast på ena sidan av däcket) eller om däcket slits onormalt mycket, ska man kontrollera hjulinställningen. Om service behöver utföras på däcken, till exempel roteras eller bytas ut, ska du återställa däckkonfigurationen (se Däckkonfiguration) för att förbättra körupplevelsen.

Punkterade däck

En punktering leder till att däcket så småningom tappar trycket och det är därför viktigt att kontrollera däcktrycket ofta. Punkterade eller skadade däck ska alltid repareras eller bytas så snart som möjligt.

De slanglösa däcken kanske inte läcker när de penetreras om föremålet sitter kvar i däcket. Om du emellertid känner en plötslig vibration eller störning när du kör, eller om du misstänker att ett däck är skadat, ska du omedelbart minska hastigheten. Kör långsamt och undvik kraftiga inbromsningar eller tvära svängar, och stanna fordonet när det är säkert att göra det. Ta Model S till ett Tesla-servicecenter eller en däckverkstad i närheten.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I vissa fall kan du tillfälligt reparera små däckpunkteringar (mindre än 1/4 tum (6 mm)) med hjälp av en däckreparationssats (tillval) som kan köpas från Tesla. Kör Model S långsamt till Tesla eller till en däckverkstad i närheten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Kör inte med ett punkterat däck som inte har reparerats, även om punkteringen inte har fått däcket att tappa trycket. Ett punkterat däck kan plötsligt tappa trycket när som helst.

Platta partier

Om Model S står stilla under en lång period kan det bildas platta partier på däcken. Dessa platta partier kan orsaka vibrationer när du kör Model S men vibrationerna försvinner gradvis när däcken värms upp och återfår sin ursprungliga form.

Du kan minimera platta partier under förvaring genom att pumpa upp däcken till det maximala tryck som anges på däcksidan. Därefter ska du släppa ut luft innan du kör för att justera däcktrycket till de rekommenderade nivåerna.

Förbättra däckens körsträcka

För att förbättra däckens körsträcka ska du hålla däcktrycket vid rekommenderade däcktrycksnivåer, följa hastighetsgränser och hastighetsrekommendationer, och undvika följande:

 • Snabba starter eller kraftig acceleration.
 • Snabba svängar och kraftig inbromsning.
 • Gropar och föremål i vägen.
 • Köra in i trottoarkanter när du parkerar.
 • Utsätta däck för vätskor som kan orsaka skada.

Byta däck och fälgar

Däck försämras med tiden på grund av effekterna av ultraviolett ljus, extrema temperaturer, höga belastningar och miljöförhållanden. Det rekommenderas att däcken byts var sjätte år, eller tidigare om det behövs, även om mönsterdjupet är större än minimum.

När en uppsättning däck blivit slitna ska alla fyra däcken bytas vid samma tillfälle. Välj ett däck som är godkänt av Tesla eftersom det är specifikt utformat för ditt fordon. De flesta däcken som är godkända av Tesla kan identifieras genom en T-markering på däcksidan (till exempel T0, T1 och T2). Däck som är godkända av Tesla är utformade för att fungera med elektriska drivlinor och att optimera prestanda, säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet. Mer information om ersättningsdäck som är godkända av Tesla finns i servicehandboken.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
T-markeringen identifierar utvecklingsstegen för ett specifikt däck enligt Teslas specifikationer. Ett T1 Michelin Primacy-däck är till exempel nyare än ett T0 Michelin Primacy-däck, men det är inte nödvändigtvis nyare än andra modeller av T0-däck.

Om däcken behöver bytas ut i förtid, till exempel på grund av punktering, rekommenderar vi att däcken byts i par. Det är inte nödvändigt om de andra däcken har ett mönsterdjup inom 2/32 tum (1,5 mm) av det nya däckets mönsterdjup. När du byter däck är det viktigt att du väljer ett varumärke och en modell som stämmer överens med de gamla däcken. Sätt alltid de nya däcken bak om alla fyra däcken har samma storlek. Balansera alltid hjulet och däcket efter däckbyte. Rådgör med en professionell däckhandlare och -verkstad för ytterligare vägledning. Om du monterar nya däck eller byter dem mot andra ska du återställa däckkonfigurationen (se Däckkonfiguration). Det återställer de inlärda däckinställningarna och förbättrar körupplevelsen med de nya däcken. Det kan ta upp till 24 timmar efter däckbyte eller -reparation för däcksmörjmedlet att torka helt och för däcken att fästa helt på fälgarna. Undvik kraftig acceleration under den här tiden för att undvika att däcken glider runt på fälgen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Oavsett vilket antal däck som byts, rekommenderas för bästa prestanda byte av en komplett uppsättning.

Om andra däck än de som specificerats används, ska man säkerställa att märkningarna för last och hastighet på däcket (se Förklaring av däckmärkning) är samma som eller överträffar originalspecifikationen.

Specifikationer för de ursprungliga hjulen och däcken för Model Sfinns i Däck och fälgar.

Om du byter ett hjul måste systemsensorerna för däcktrycksövervakning återställas för att säkerställa att de ger exakta varningar när däck har för lågt eller för högt däcktryck (se Automatisk återställning av sensorerna i däcktrycksövervakningssystemet).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du sätter på vinterdäck med tuff gummiblandning och däckmönster kan det leda till tillfällig minskning av den regenerativa bromsningskraften. Men fordonet är utformat för kontinuerlig omkalibrering så att det efter ett däckbyte alltmer återställer den regenerativa bromsningskraften efter några raka accelerationer med medelhögt vridmoment. För de flesta förare genomförs denna efter en kort stunds normal körning. Men förare som oftast accelererar mjukt kan behöva använda kraftigare accelerationer under själva kalibreringsprocessen. Gå till Service > Hjul och däck > Däck för att välja vinterdäck och påskynda den här processen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
För din egen säkerhet ska du endast använda däck och fälgar som matchar originalspecifikationen. Däck som inte matchar originalspecifikationen kan påverka däcktrycksövervakningssystemets funktion.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Överstig aldrig hastighetsklassningen på fordonets däck. Hastighetsklassningen står på däcksidan (se Förklaring av däckmärkning).

Asymmetriska däck

Vissa Model S-däck är asymmetriska och måste monteras på fälgen med korrekt däcksida vänd utåt. Däcksidan är markerad med ordet OUTSIDE. När nya däck monteras ska man se till att däcken är korrekt monterade på fälgarna.

Pil som pekar mot ordet ”Utsida” på en däcksida
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Väghållningen försämras avsevärt om däcken monteras på fel sätt på fälgarna.

Ta bort och montera Aero-täcksidor

Om Model S är utrustad med Aero-täcksidor måste du ta bort dem för att komma åt hjulmuttrarna.

Ta bort en aero-täcksida:

 1. Ta ett ordentligt tag om aero-täcksidan med båda händerna.
 2. Dra aero-täcksidan mot dig för att frigöra fästklämmorna.

Montera en aero-täcksida:

 1. Rikta in aero-täcksidan med ventilskaftet.
 2. Tryck ordentligt i mitten av täcksidan för att fästa den och arbeta dig utåt och tryck ordentligt längst ut på varje eker. Du kan behöva hålla fast motsatta sidan av täcksidan tills varje eker sitter fast ordentligt.
 3. Tryck ordentligt i mitten av täcksidan (slå inte på täcksidan med händerna) för att se till att den sitter fast.
 4. Slutligen drar du snabbt i varje eker för att bekräfta att de sitter fast.

På Gemini-hjul ska du trycka på täcksidans ytterkant tills den är inriktad mot hjulytan. Tryck på Tesla-T:et i mitten tills kapseln snäpps på plats. Se Delar och tillbehör för mer information.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Se till att aero-täcksidan sitter fast ordentligt innan du kör så att den inte faller av.

Hjulkonfiguration

Om du monterar nya hjul eller byter dem mot andra uppdaterar du fordonets hjulkonfiguration genom att trycka på Reglage > Service > Hjul och däck > Hjul. Då får Model S uppgifter om de nya hjulen och det möjliggör även mer exakta statusuppdateringar gällande ditt fordon. På listmenyn väljer du ett hjul som matchar de nya hjulen som du tänker montera på Model S. När du väljer nya hjul i hjulkonfigurationen ändras även de hjul som visas på fordonets avatar på pekskärmen.

Var medveten om att ditt fordon är utrustat med ”staggered” hjul, vilket innebär att fram- och bakhjulens storlek är olika. Kontrollera fram- och bakdäckens storlekar på däcksidan för att se om de stämmer överens eller är av olika storlek. Om hjulen är ”staggered” ska du vara extra noga med att se till att de nya hjulen som monteras är ”staggered” på samma sätt som de tidigare hjulen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När du ändrar fordonets hjulkonfiguration kan räckviddsuppskattningar, varningsnivåer för däcktryck och fordonsvisualisering påverkas.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd endast hjul som har godkänts av Tesla om du monterar eller byter hjul. Användning av hjul som inte har godkänts av Tesla kan orsaka allvarliga skador. Tesla ansvarar inte för skador som orsakats av användning av hjul som inte har godkänts av Tesla.

Däckkonfiguration

För att se tillryggalagd kilometersträcka sedan den senaste däckrotationen trycker du på Reglage > Service och tittar under Senaste däckservice. Efter att däcken på Model S har roterats, bytts eller bytts ut uppdaterar du fordonets däckkonfiguration genom att peka på Återställ eller genom att peka på Hjul och däck > Däck via samma skärm. Det gör att fordonet kan återställa inlärda däckinställningar och förbättra körupplevelsen.

Se till att du känner till om fordonet är utrustat med vinterdäck. Vinterdäck är märkta med en bergs- och snöflingeikon på däcksidan. Se Vinterdäck för mer information.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du ändrar fordonets däckkonfiguration kan det tillfälligt påverka acceleration och regenerativ bromsning. Det bör endast göras om du har roterat eller bytt däcken.

Däcktrycksövervakning

Alla däck ska kontrolleras månatligen när de är kalla och pumpas till det rekommenderade tryck som anges på etiketten med information om däckoch lastförarens dörrstolpe (se Underhålla däcktrycket). Om fordonet har däck med annan storlek än den storlek som anges på fordonets märkskylt eller etiketten för däcktryck, ska du avgöra rätt däcktryck för dessa däck.

Som en ytterligare säkerhetsfunktion har ditt fordon utrustats med ett däcktrycksövervakningssystem (TPMS) som visar en däcktryckslampa (däcktrycksvarning) på instrumentpanelen när ett eller flera av däcken har påtagligt för lågt eller högt däcktryck. När indikatorlampan för däcktryck visas på instrumentpanelen och varnar beträffande däcktryck, ska du följaktligen stanna och kontrollera däcken så snart som möjligt, och pumpa upp dem till rätt tryck (se Underhålla däcktrycket). Att köra med däck med lågt däcktryck kan leda till att däcket överhettas och kan orsaka däckhaveri. För lågt däcktryck minskar även räckviddseffektiviteten och däckslitbanans livslängd och kan påverka fordonets köregenskaper och bromsförmåga.

Gul ikon med ett utropstecken inom en däcksymbol
Om Model S detekterar ett fel i däcktrycksövervakningssystemet blinkar indikatorlampan i en minut när du startar Model S.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Att montera tillbehör som inte är godkända av Tesla kan påverka systemet för däcktrycksövervakning (TPMS).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Systemet för däcktrycksövervakning är inte en ersättning för rätt däckunderhåll, inklusive manuella kontroller av däcktryck och regelbunden inspektion av däckens skick. Det är förarens ansvar att bibehålla rätt däcktryck, även om trycket inte har blivit så högt eller lågt att systemet för däcktrycksövervakning utlöser däcktrycksvarningen på instrumentpanelen.

Automatisk återställning av sensorerna i däcktrycksövervakningssystemet

Efter byte av ett eller flera hjul (men inte efter byte av däck) återställs sensorerna i däcktrycksövervakningssystemet för att säkerställa att däcktrycksvarningar är korrekta. Sensorerna i däcktrycksövervakningssystemet återställs automatiskt efter körning i två minuter i över 15 mph (25 km/h).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om din Model S har eftermarknadsdäck med annan storlek än den som är angiven på etiketten med information om däck och last är det ditt ansvar att avgöra korrekt däcktryck. Kör inte på allmänna vägar om däcken inte har korrekt däcktryck.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Du ska inte förlita dig på att sensorerna i däcktrycksövervakningssystemet kan avgöra korrekt däcktryck och avge varningar. Det är förarens ansvar att bibehålla korrekt däcktryck (se Underhålla däcktrycket). Om du kör med däck som har för högt eller för lågt tryck kan det leda till att du tappar kontrollen eller att däcken skadas, vilket i sin tur kan leda till allvarliga skador.

Byta en däcksensor

Om varningsindikeringen för däcktryck visas ofta, ska du boka tid för service i mobilappen för att avgöra om en däcksensor behöver bytas. Om ett servicecenter som inte tillhör Tesla reparerar eller byter ett däck kanske däcksensorn inte fungerar innan Tesla har utfört inställningsproceduren.

Fel i systemet för däcktrycksövervakning

Model S har även utrustats med en indikatorlampa som visar om systemet för däcktrycksövervakning inte fungerar som det ska.

Gul ikon med ett utropstecken inom en däcksymbol
Indikatorlampan för fel i systemet för däcktrycksövervakning är kombinerad med indikatorlampan för däcktryck. När systemet detekterar ett fel blinkar indikatorlampan under ungefär en minut och förblir därefter tänd. Denna sekvens fortsätter vid efterföljande starter av fordonet så länge som felet kvarstår. När indikatorlampan för fel i systemet för däcktrycksövervakning är tänd kanske systemet inte kan signalera för högt eller lågt däcktryck som avsett.

Systemfel i däcktrycksövervakningen kan uppstå av en mängd olika anledningar t.ex. montering av ersättningsdäck eller alternativa däck eller fälgar som förhindrar att systemet för däcktrycksövervakning fungerar som det ska. Kontrollera alltid indikatorlampan för systemfel i däcktrycksövervakningen efter att du bytt ett eller flera däck eller hjul på fordonet för att säkerställa att ersättningsdäcken eller de alternativa däcken och fälgarna inte påverkar funktionaliteten i systemet för däcktrycksövervakning.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om ett däck har ersatts eller reparerats med ett annat däcktätningsmedel än det som är tillgängligt från Tesla, och ett lågt däcktryck detekteras, kan det bero på att däcksensorn har skadats.

Däcktyp för säsong

Förstå däcktyperna

Originaldäcktyperna på ditt fordon beror på fordonsmodell och marknadsregion. Det är viktigt att förstå egenskaperna på fordonets däck och om de passar till sommar-, allväders- eller vinterkörning. Kontrollera informationen på däcksidan där däckets prestandaegenskaper anges (se Förklaring av däckmärkning).

Sommar- och allvädersdäck

Sommar- och allvädersdäck är utformade för höga prestanda på torra och våta vägar men är inte utformade för att prestera bra under vinterförhållanden. Allvädersdäck har utformats för att ge tillräckligt grepp året om. Under snöiga och isiga förhållanden ger de dock inte samma grepp som vinterdäck. Allvädersdäck är märkta med etiketten ”ALL SEASON” och/eller ”M+S” (Mud and Snow) på däcksidan.

Vid körning i låga temperaturer eller på vägar där det kan finnas snö eller is rekommenderar Tesla att du använder vinterdäck.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Sommardäck och allvädersdäck erbjuder inte tillräckligt grepp i låga temperaturer eller om det finns snö eller is på vägen. Upprätthåll säkerhet och optimala prestanda för din Model Sgenom att välja och byta till däck som är lämpliga för vinterförhållanden.

Vinterdäck

Använd vinterdäck för att ge bättre grepp under snöiga och isiga vägförhållanden. Montera alltid en fullständig uppsättning av fyra däck när du byter till vinterdäck. Vinterdäck måste ha samma diameter, tillverkare, konstruktion och däckmönster på alla fyra hjulen.

Snöflinga inom en bergssymbol
Vinterdäck är märkta med en bergs-/snöflingesymbol på däcksidan.

Körning med vinterdäck kan innebära mer trafikbuller, kortare livslängd för däcken och sämre grepp på torra underlag.

Köra i låga temperaturer

Däckprestandan minskar vid låga omgivningstemperaturer, vilket resulterar i sämre grepp och ökad risk för skador från kollisioner. Performance-däck (sommartillämpning) har minskat grepp i temperaturer under 40° F (5° C). De rekommenderas inte under snöiga/isiga förhållanden. Performance-däck kan tillfälligt bli hårdare när de är kalla, vilket gör att du kan höra rotationsljud under de första miles (kilometer) tills däcken värms upp.

Använda snökedjor

Tesla har testat och godkänt följande snökedjor för att förbättra väggreppet i snöväder. Snökedjor bör endast monteras på bakdäck. De godkända snökedjorna kan köpas från Tesla.

Däckstorlek Rekommenderad kedja
19 tum KONIG K-SUMMIT

Använd inte snökedjor på 21-tums däck.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Använd inte snökedjor på sommardäck eftersom det kan orsaka skador.

När du monterar snökedjorna ska du följa anvisningarna och varningarna från snökedjans tillverkare. Montera dem så jämnt och så tätt som möjligt.

När du använder snökedjor:

 • Kontrollera om snökedjorna har lösa delar eller skadade länkar innan varje användningstillfälle.
 • Ställ in luftfjädringen på (om fordonet är utrustat med det) till Medel och stäng av inställningen Standardmarkfrigång är låg (se Luftfjädring).
 • Ställ in luftfjädringen på Medel och stäng av inställningen Standardmarkfrigång är låg.
 • Undvik att lasta Model S tungt (tung last kan minska mellanrummet mellan däcken och karossen).
 • Kör inte fordonet om kedjorna inte är korrekt monterade.
 • Kör långsamt. Kör inte fortare än 30 mph (48 km/h).
 • Ta av däckkedjorna så snart som förhållandena tillåter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Snökedjor är förbjudna i vissa jurisdiktioner. Kontrollera de lokala lagarna innan du monterar snökedjorna.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Att använda icke-rekommenderade snökedjor eller att använda snökedjor på däck med andra storlekar kan skada fjädringen, karossen, fälgarna och/eller bromsledningarna. Skador som orsakas av att använda icke-rekommenderade snökedjor eller felaktigt monterade snökedjor täcks inte av garantin.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Använd inte snökedjor på framdäcken.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Du får aldrig tömma däcken på luft innan du monterar snökedjorna. När däcken pumpats kan det hända att kedjorna sitter för hårt och skadar däcket.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Kontrollera att snökedjorna inte kan komma i kontakt med fjädringskomponenter eller bromsledningar. Om du hör att kedjorna avger ovanliga ljud som skulle kunna indikera kontakt med Model S ska du omedelbart stanna och undersöka detta.