Wifi

Wifi kan användas för dataöverföring och är ofta snabbare än dataöverföring via mobiltelefonnäten. Att ansluta till Wifi är speciellt användbart i områden med begränsad eller ingen mobiltäckning. I syfte att garantera snabb, tillförlitlig leverans av programvara och kartuppdateringar rekommenderar Tesla att låta Model S vara ansluten till ett Wi-Fi-nätverk när så är möjligt (t.ex. när den står parkerad hemma).

Utför följande steg för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk:

 1. Tryck på Reglage > Wifi. Model S börjar söka och visar de detekterade Wi-Fi-nätverk som är inom räckvidden.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om ett känt Wi-Fi-nätverk inte visas i listan kör du Model S närmare åtkomstpunkten eller överväger att använda en räckviddsförlängare.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Kontrollera vilka kanaler som stöds i din region när du ansluter till ett 5 GHz-nätverk (i förekommande fall).
  Tabell 1. 5 GHz-nätverkskanaler som stöds
  36–48 52–64 100–140 149–165
 2. Leta fram och tryck på det Wifi-nätverk du vill använda i Söker efter wifi-nätverk eller lägg in det manuellt i Lägg till wifi-nätverk, ange lösenordet (om det krävs) och tryck därefter på Bekräfta. När Wifi-nätverket lagts till visas det i Kända wifi-nätverk tillsammans med en grön kryssmarkering. När nätverket är inom räckvidd ansluter Model S till det automatiskt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Model S har för närvarande inte stöd för anslutningar till öppna Wifi-nätverk (för att få åtkomst till ett öppet nätverk, exempelvis via en allmän ”hotspot”, krävs att du först loggar in och godkänner tjänstevillkoren).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om det finns mer än ett nätverk som tidigare anslutits till inom räckhåll ansluter Model S till det senast använda nätverket.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vid Teslas servicecenter ansluter Model S automatiskt till Teslas Wifi-servicenät.

Hotspots

I stället för ett Wifi-nätverk kan du även använda en mobil hotspot (med förbehåll för avgifter och begränsningar hos operatören). När du anslutit till din hotspot väljer du Behåll anslutning i körläge framåt om du vill bibehålla anslutningen aktiv under tiden du kör.