Lyfta med domkraft eller pelarlyft

Följ stegen nedan för att hissa upp Model S. Kontrollera att reparationsanläggningar som inte är Tesla-anläggningar är medvetna om dessa anvisningar samt lyftpunkter och varningar.

 1. Placera Model S centralt mellan pelarna.
 2. Om din Model S är utrustad med luftfjädring reglerar den nivån automatiskt, även när fordonet är i "viloläge" och pekskärmen är avstängd (se Domkraftsläge). Använd pekskärmen för att ställa in fjädringen enligt följande:
  • Tryck påReglage > Fjädring.
  • Tryck ner bromspedalen och tryck därefter på Extra hög för att maximera fjädringshöjden.
  • Tryck på Reglage > Service > Domkraftsläge. för att avaktivera den automatiska nivåregleringen.
 3. Placera lyftarmarna under karossens angivna lyftpunkter på de anvisade platserna.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  Placera INTE lyftarmarna under batteriet eller sidoskenorna.
  Vy från under fordonet med lyftpunkter som visas med grön färg och områden att undvika med röd färg.
 4. Justera höjden och placeringen av lyftarmarna för att säkerställa att de är korrekt placerade.
 5. Höj lyftanordningen till önskad höjd med hjälp av ytterligare en person och säkerställ att lyftarmarna inte flyttar sig från sina lägen.
 6. Koppla in eventuella säkerhetslås på lyftanordningen. Följ anvisningar från lyftanordningens tillverkare.
 7. Efter att du har sänkt ned fordonet inaktiverar du Jack Mode genom att trycka på Reglage > Service.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Luftfjädringssystemet reglerar nivån automatiskt, även när fordonet är i "viloläge" och pekskärmen är avstängd. Du MÅSTE inaktivera detta system genom att aktivera domkraftsläget innan du hissar upp fordonet med lyft eller domkraft. Om du inte avaktiverar luftfjädringen kan Model S försöka reglera nivån automatiskt, vilket kan orsaka allvarliga skador, kroppsskador eller dödsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Lyft aldrig Model S när laddkabeln är ansluten, även om laddning inte pågår.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Arbeta aldrig på ett fordon som inte stöds ordentligt. Om du gör det kan det leda till allvarliga skador, kroppsskador eller dödsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Det är ditt ansvar att hålla fordonet och omgivningen under uppsikt. Se till att det inte finns några hinder när du lyfter och sänker Model S, och att dörrarna, det främre bagageutrymmet och bakluckan är stängda när det behövs för att undvika skador.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
LYFT INTE genom att placera lyftarmarna under batteriet eller sidoskenorna. Placera endast lyftarmarna på karossens angivna lyftpunker. De anvisade platserna är de enda godkända lyftpunkterna för Model S. Att lyfta på andra punkter kan orsaka skador. Skador som orsakas av felaktig lyftning av Model S täcks inte av garantin.

Domkraftsläge

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om du inte aktiverar domkraftsläget kan fordonets nivå regleras automatiskt vilket kan leda till egendomsskador, kroppsskador eller dödsfall.

Om Model S är utrustad med luftfjädring reglerar den nivån automatiskt, även när fordonet är i "viloläge" och pekskärmen är avstängd. För att undvika skada vid domkraftshöjning eller lyftning av fordonet måste du aktivera domkraftsläget för att avaktivera automatisk nivåreglering. Domkraftsläget förhindrar den automatiska nivåreglering som uppstår automatiskt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Domkraftsläget kan oväntat aktiveras i situationer där ett föremål håller upp fordonets vikt (t.ex. om fordonets stötfångare vilar på trottoaren).