Kameror

Din Model S har följande komponenter som aktivt övervakar omgivande område:

Förklaringar som visar var autopilotkomponenterna sitter på fordonet.
  1. En kamera är monterad ovanför registreringsskylten.
  2. Ultraljudssensorer (i förekommande fall) är placerade i både den främre och den bakre stötfångaren.
  3. En kamera är monterad på varje dörrstolpe.
  4. Två kameror är monterade vid vindrutan ovanför backspegeln.
  5. En kamera är monterad vid varje främre stötfångare.
  6. En radarsensor (i förekommande fall) är monterad bakom den främre stötfångaren.

Model S är även utrustad med elektroniskt drivna broms- och styrsystem med hög precision.

Kamera i kupén

Din Model S är utrustad med en kupékamera som är placerad ovanför backspegeln. För mer information, se Kamera i kupén.

Zoomruta med en kameralins, pekar mot dess plats ovanför backspegeln

Kör för att kalibrera kamerorna

Model S måste manövrera med precision när Autopilotfunktioner används. Innan vissa funktioner kan användas för första gången eller efter vissa typer av servicereparationer, måste därför kamerorna genomföra en självkalibreringsprocess. För din bekvämlighet visar instrumentpanelen förloppsindikator.

När kalibreringen är avslutad är Autopilotfunktionerna tillgängliga för användning. Kalibreringen slutförs efter ungefär 20–25 miles (32–40 km) körning men det kan variera beroende på omgivning och vägförhållanden. Om du kör på raka, flerfiliga vägar (såsom en motorväg) med tydliga vägmarkeringar (i både din egen och intilliggande filer) kan kalibreringen slutföras snabbare. Kontakta Tesla om din Model S inte har slutfört kalibreringsprocessen efter 100 miles (160 km) körning.

Om en kamera har avlägsnats från platsen den kalibrerades på (om till exempel kameran eller vindrutan bytts ut), måste kalibreringen tas bort. Gör det genom att trycka på Reglage > Service > Kamerakalibrering > Ta bort kalibrering. När kalibreringen är borttagen utför Model S kalibreringen igen. Ta bort kalibrering är ofta till hjälp när du ska kalibrera om kamerorna men det löser inte alla kamera- och sensorproblem.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Kamerorna behöver tydliga vägmarkeringar i både din egen och intilliggande filer (minst två filer på vardera sidan av fordonet) för att kalibreras. För bästa resultat ska du köra i mittenfilen på en lågtrafikerad motorväg (helst med minst fem filer) som har tydliga vägmarkeringar.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du försöker använda en funktion som inte är tillgänglig innan kalibreringsprocessen är avslutad avaktiveras funktionen och ett meddelande visas på instrumentpanelen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S Måste upprepa kalibreringsprocessen om kamerorna servas av Tesla och i vissa fall efter en programvaruuppdatering.

Se till att kamerorna inte är blockerade

Ensure all cameras are clean and free of obstructions before each drive and before using Autopilot features (see Rengöra en kamera). Dirty cameras and sensors (if equipped), as well as environmental conditions such as rain and faded lane markings, can affect Autopilot performance. If a camera is obstructed or blinded, Model S displays a message on the instrumentpanel and Autopilot features may not be available. For more information on specific alerts, see Felsökningsvarningar.

Kondens kan ansamlas inuti kameran, speciellt om du parkerar fordonet utomhus under kalla eller våta förhållanden. Det kan visas en varning på instrumentpanelens som meddelar att en kamera är blockerad och att vissa eller alla autopilotfunktioner kan vara begränsade tills kameran är återställd och fungerar korrekt. För att förebygga kondens ska du förkonditionera kupén genom att ställa in en varm temperatur, slå på vindrutans defroster och rikta de främre ventilationsluftutsläppen mot dörrstolparna (se Mobilapp).