Om autopilot

Autopilot är en uppsättning avancerade funktioner för förarassistans som hjälper dig att köra lugnt och säkert. Funktionerna gör inte Model S självständig och kan inte ersätta dig som förare. Autopilotfunktionerna medföljer som standard alla nya Tesla-fordon.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har eventuellt inte ditt fordon följande funktioner, eller så fungerar en funktion eventuellt inte exakt enligt beskrivningen.

I grundläggande Autopilot ingår Adaptiv farthållare och Autostyrning.

 • Adaptiv farthållare: Håller hastigheten och ett anpassningsbart följavstånd till fordonet framför dig, om det finns ett sådant (se Adaptiv farthållare).
 • Autostyrning: Håller hastigheten och avståndet till fordonet framför dig och ser till att Model S är i sitt körfält (se Autostyrning).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Grundläggande Autopilot är en funktion som kräver händerna på ratten. Håll alltid händerna på fyrkantig ratt (eller ratt) och var uppmärksam på vägförhållanden, omgivande trafik och andra trafikanter (till exempel fotgängare och cyklister). Var alltid beredd på att vidta omedelbara åtgärder. Underlåtenhet att följa de här anvisningarna kan orsaka skador, allvarliga personskador eller dödsfall.

Uppgraderad Autopilot omfattar ytterligare funktioner. Den uppgraderade autopilotens funktioner är utformade för att minska förarens arbetsbelastning och göra det enklare att utföra vanliga åtgärder som att byta fil och parkera.

 • Automatiskt filbyte: Flyttar Model S till ett angränsande körfält när du aktiverar körriktningsvisaren och autostyrningen är aktiverad (se Automatiskt filbyte).
 • Navigera med Autopilot: Leder aktivt Model S från motorvägens påfart till avfart, bland annat genom att utföra filbyten, navigera i korsningar, automatiskt aktivera körriktningsvisaren och ta rätt avfart (se Navigera med Autopilot).
 • Autoparkering: Parkerar Model S på en parallell eller vinkelrät parkeringsplats (se Autopark).
 • Fjärrparkering: Flyttar Model S framåt eller bakåt, även om du inte är i fordonet. Det är användbart om du ska parkera på en smal parkeringsplats (se Summon).
 • Smart Summon: Flyttar Model S ut från en parkeringsplats och i mer komplexa miljöer för att manövrera runt föremål och andra fordon, möta dig eller åka till en förutbestämd plats (se Smart Summon).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Uppgraderad Autopilot är en funktion som kräver händerna på ratten. Håll alltid händerna på ratten och var uppmärksam på vägförhållanden, omgivande trafik och andra trafikanter (till exempel fotgängare och cyklister). Var alltid beredd på att vidta omedelbara åtgärder. Underlåtenhet att följa de här anvisningarna kan orsaka skador, allvarliga personskador eller dödsfall.
Total självkörningsförmåga omfattar:
 • Trafikljus- och stoppskyltsassistans: Håller hastigheten, följavståndet och Model S i sitt körfält samt saktar ned och stannar vid trafikljus och stoppskyltar (se Trafikljus- och stoppskyltsassistans).
 • Autostyrning på stadsgator (Total självkörningsförmåga (övervakad)): Försöker köra dig till din destination genom att följa vägens kurvor, stanna vid och passera korsningar, stoppskyltar och cirkulationsplatser, svänga till höger och vänster samt köra på eller av motorvägar (se Total självkörningsförmåga (övervakad)).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Total självkörningsförmåga är en funktion som kräver händerna på ratten. Håll alltid händerna på ratten och var uppmärksam på vägförhållanden, omgivande trafik och andra trafikanter (till exempel fotgängare och cyklister). Var alltid uppmärksam på vägen framför dig och var alltid beredd på att vidta omedelbara åtgärder. Underlåtenhet att följa de här anvisningarna kan orsaka skador, allvarliga personskador eller dödsfall.

Autopiloten använder kamerorna på Model S för att övervaka det omgivande området och identifiera fordon, fotgängare, vägmarkeringar och hinder som trottoarkanter eller mitträcken. Det finns kameror monterade framtill, baktill och på sidorna av Model S (se Kameror).

Model S kan också ha en kupékamera monterad i backspegeln för att övervaka förarens uppmärksamhet. Det är ditt ansvar att hålla händerna på ratten, vara uppmärksam på vägen framför dig och alltid vara beredd på att vidta omedelbara åtgärder.

När autopiloten är aktiverad visar Model S eskalerande varningar för att påminna dig om att hålla händerna på ratten och vara uppmärksam på vägen. Autopiloten inaktiveras och är otillgänglig under resten av körningen om du inte reagerar.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Autopiloten har utvecklats för körkomfort och bekvämlighet och ska inte användas som kollisionsvarnings- eller avvärjningssystem. Det är ditt ansvar att vara uppmärksam, köra säkert och att hela tiden behålla kontrollen över fordonet. Förlita dig aldrig på att Autopilot saktar ned Model S tillräckligt. Ha alltid översikt över vägen och var alltid beredd på att vidta korrigerande åtgärder. Oaktsamhet kan leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall.

Det är ditt ansvar att känna till autopilotens begränsningar och vara beredd på att när som helst åter ta kontrollen. Se Begränsningar och varningar för mer information om begränsningar, uppmaningar och varningar.

Förhållanden för Autopilot

Kontrollera att alla kameror är rena och fria från hinder före varje körning och innan du använder autopilotfunktionerna ( se Rengöra en kamera). Smutsiga kameror och sensorer (i förekommande fall), samt miljöförhållanden såsom regn och bleka körfältsmarkeringar, kan påverka hur autopiloten fungerar. Om en kamera är blockerad eller bländad visar Model S ett meddelande på instrumentpanel och det kan hända att autopilotfunktionerna inte är tillgängliga. Se Felsökningsvarningar för mer information om specifika varningar.

Du måste köra en kort sträcka för att kalibrera kamerorna innan du kan börja använda autopilotfunktionerna samt efter vissa servicebesök. För mer information, se Kör för att kalibrera kamerorna.

Det kan hända att funktionerna inte fungerar som avsett i följande fall:

 • Vägen har skarpa kurvor eller snabbt kommande höjdförändringar.
 • Vägskyltar eller signaler är otydliga, svårtolkade eller dåligt underhållna.
 • Sikten är dålig (på grund av kraftigt regn, snö, hagel etc. eller svagt upplysta vägar kvällstid).
 • Du kör i en tunnel eller längs en motorvägsavdelare som stör kamerans/kamerornas sikt.
 • Om skarpt ljus (t.ex. direkt solljus eller helljus på ett mötande fordon) påverkar kamerans sikt.

Ovanstående lista innehåller inte alla situationer som kan uppstå och störa funktionen hos autopiloten. Mer informations finns i Begränsningar och varningar.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har eventuellt inte ditt fordon följande funktioner, eller så fungerar en funktion eventuellt inte exakt enligt beskrivningen.
Autopilotfunktion Tillgänglig
Trafikmedveten farthållare
 • Du kör mellan 18 mph (30 km/h) och 85 mph (140 km/h)
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan aktivera Adaptiv farthållare i lägre hastigheter om ett fordon identifieras minst 5 fot (1,5 meter) framför Model S.
Autostyrning
 • Du kör mellan 18 mph (30 km/h) och 85 mph (140 km/h)
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan aktivera Autostyrning i lägre hastigheter om ett fordon identifieras minst 5 fot (1,5 meter) framför Model S.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Den högsta tillåtna körhastigheten är begränsad och det visas ett meddelande på instrumentpanelen när du befinner dig på vägar i bostadsområden, vägar utan mittdelare eller vägar där tillträdet inte begränsas. Den begränsade hastigheten blir vägens hastighetsgräns plus 5 mph (10 km/h).
 • Strålkastarna är inställda på eller Auto. Autopiloten är tillgänglig både på dagen och vid svaga ljusförhållanden (skymningen eller mörker) men autostyrningen avbryts eller är otillgänglig om strålkastarna är inställda på Av. När autostyrning är aktiverad, aktiveras automatiskt (se Strålkastare för helljus ) och torkarna ställs in på Auto.
Navigering med autopilot
 • Du kör mellan 18 mph (30 km/h) och 85 mph (140 km/h).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan aktivera navigering med autopilot om ett fordon identifieras minst 5 fot (1,5 meter) framför Model S.
 • Du kör på en motorväg. När du lämnar en motorväg återgår navigeringen med autopilot till autostyrningen.
Total självkörningsförmåga (övervakad)
 • Du kör med lägre hastighet än 85 mph (150 km/h).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan aktivera Total självkörningsförmåga (övervakad) i lägre hastigheter, även när Model S står stilla, oavsett om ett fordon har identifierats framför Model S eller inte.
 • Strålkastarna är inställda på eller Auto. Total självkörningsförmåga (övervakad) är tillgänglig både på dagen och vid svaga ljusförhållanden (skymningen eller mörker) men den avbryts eller är otillgänglig om strålkastarna är inställda på Av. När Total självkörningsförmåga (övervakad) är aktiverad, aktiveras Automatiskt helljus automatiskt (se Strålkastare för helljus ) och torkarna ställs in på Auto.