Aktiv motorhuv

Så här fungerar den aktiva motorhuven

Model S (beroende på marknadsregion och tillverkningsdatum) har ett skyddssystem med en aktiv motorhuv (om sådant finns) som är designat för att minska risken för huvudskador för fotgängare och cyklister vid en frontalkrock. Det sitter flera sensorer framtill på fordonet. De är designade för att känna kollisioner med fotgängare när Model S kör mellan 28 och 52 km/h och höjer den bakre delen av motorhuven automatiskt ungefär 80 mm för att öka mellanrummet mellan huven och delarna under den, vilket minskar risken för skador.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Skyddssystemet för fotgängare är avhängigt ett antal sensorer och algoritmer som är utvecklade och kalibrerade för att avgöra när den aktiva motorhuven ska aktiveras. Det innebär att systemet inte aktiveras vid alla kollisioner med fotgängare. Den aktiv motorhuven kan också aktiveras om Model S kör på ett djur, fordon eller annat föremål.
Fordonet kolliderar med en fotgängardummy och pilarna visar hur huven höjs.

Om den aktiva motorhuven aktiveras visas ett meddelande på instrumentpanelen och en signal hörs. Ta genast Model S till närmaste Tesla Service Center eller Tesla-godkända karosseriverkstad. Sensorerna för den aktiva motorhuven och ställdon måste undersökas när en aktiv motorhuv har aktiverats.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om den aktiva motorhuven har aktiverats kan den upphöjda huven delvis störa sikten för föraren, vilket ökar risken för en kollision. Om det är säkert kan Model S köras till närmaste Tesla Service Center eller Tesla-godkända karosseriverkstad. Om det inte är säkert att köra (du kan inte se över den upphöjda huven, huvens spärr är skadad eller liknande) måste du se till att fordonet transporteras.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om det visas ett meddelande på instrumentpanelen som anger att den aktiva motorhuven har utlösts i situationer när den inte har utlösts, kör omedelbart Model S till närmaste Tesla Service Center.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om den främre stötfångaren skadats kontaktar du en Tesla-godkänd karosseriverkstad för att kontrollera om sensorerna skadats.