Delar och tillbehör

Delar, tillbehör och modifieringar

Använd endast Teslas originaldelar och originaltillbehör. Tesla utför rigorösa tester på delar för att garantera deras lämplighet, säkerhet och tillförlitlighet. Köp delarna hos Tesla. De installeras på ett professionellt sätt och du kan även få expertråd om Model S-modifieringar. Tillbehör finns att köpa i Tesla-butiker eller online på www.tesla.com.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vissa tillbehör kanske inte finns tillgängliga i din marknadsregion.

Tesla kan inte bedöma delar som tillverkats av andra distributörer och tar därför inget ansvar om du använder delar som inte kommer från Tesla i Model S.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Installation av icke-godkända delar och tillbehör eller utförande av icke-godkända modifieringar kan påverka prestanda hos Model S och säkerheten för personerna i bilen. Inga skador som uppstår på grund av användning eller montering av icke-godkända delar, eller av att icke-godkända modifieringar utförs, täcks av garantin.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Tesla ansvarar inte för dödsfall, personskador eller skador som uppstår om du använder eller monterar icke-godkända tillbehör eller utför icke-godkända modifieringar.

Karossreparationer

Om en kollision inträffar med din Model S ska du kontakta Tesla eller en Tesla-godkänd karosseriverkstad för att vara säker på att den repareras med Tesla originaldelar. Tesla har valt ut godkända karosseriverkstäder som uppfyller strikta krav avseende utbildning, utrustning, kvalitet och kundtillfredsställelse.

Vissa verkstäder och försäkringsbolag kan föreslå att icke-originalutrustning eller återvunna delar används för att spara pengar. Dessa delar uppfyller emellertid inte Teslas höga standarder avseende kvalitet, passning och korrosionsbeständighet. Dessutom täcks inte icke-originalutrustning och återvunna delar (inklusive eventuella skador och fel dessa kan orsaka) av garantin.

Byte av kupéluftfilter

Model S har ett luftfilter som hindrar att pollen, industriutsläpp, vägdamm och andra partiklar tränger in i kupén genom luftutsläppen. Tesla rekommenderar att dessa filter byts efter 2 år (varje år i Kina). Du kan köpa kupéfilter på Tesla-butiken.

Byte av kupéfiltret:

 1. Stäng av klimatkontrollsystemet.
 2. Flytta det högra framsätet helt bakåt.
 3. Lossa magneterna på panelen till benutrymmet genom att sakta och försiktigt dra panelen nedåt. Koppla sedan från elkablaget på panelens högra sida. Ställ undan panelen till benutrymmet.
 4. Lossa kupéfilterluckan genom att klämma ihop låset. Ta sedan bort luckan och ställ undan den.
 5. Notera riktningen på luftflödet som finns tryckt på kupéfiltret. Pilarna på filtret ska vara riktade mot fordonets bakre del.
 6. Skjut ut filtret ur HVAC-modulen.
 7. Säkerställ att pilarna på det nya filtret pekar bakåt i fordonets längdriktning och sätt in det nya kupéfiltret i HVAC-modulen.
 8. Skjut kupéfilterluckan på HVAC-modulen och lås luckan genom att trycka på den.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Kontrollera att låset är helt låst och att luckan förseglades vid stängningen.
 9. Sätt fast panelen till benutrymmet höger fram i fordonet och anslut elkablaget till panelen.
 10. Installera panelen till benutrymmet höger fram och se till att magneterna (3 st.) är låsta på plats.
 11. Flytta tillbaka det högra framsätet till dess ursprungliga läge.

Använda RFID-transpondrar

När du fäster en RFID-transponder (används i många automatiska vägavgiftssystem) i Model S ska transpondern placeras längst ned i hörnet av vindrutan. Det garanterar bästa resultat och minimerar skymd sikt vid körning. Se anvisningarna från tillverkaren av RFID-transpondern för information om specifika placeringar.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan även montera en väderbeständig transponder på den främre registreringsskylten.