Räckvidden håller på att ta slut

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Det är ditt ansvar att övervaka tillståndet för högspänningsbatteriet och fordonets återstående räckvidd. Förutsätt inte att det finns återstående räckvidd när den räckvidd som visas på instrumentpanel är 0 mile (0 km) (eller 0 %). Skador på låg spänning-batteriet på grund av att räckvidden tagit slut täcks inte av garantin.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om fordonets räckvidd mot förmodan tar slut under körning kör du åt sidan när det kan göras på ett säkert och kontaktar Tesla vägassistans eller den bärgningstjänst du önskar.

Om räckvidden tar slut för Model S fungerar inte låg spänning-batteriet, och när låg spänning inte fungerar kan fordonet inte laddas. Därför måste laddningen i låg spänning-batteriet stödjas av en extern strömkälla för att tillåta att högspänningsbatteriet (HV) laddas. Så snart fordonet börjar laddas är den externa strömkällan inte längre nödvändig.

I händelse av att räckvidden tagit slut där laddare saknas måste bärgningstjänsten transportera Model S till närmaste laddningsstation och där placera fordonet inom räckvidd för laddningskabeln. Följ dessa instruktioner när fordonet placerats vid en laddare:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om fordonet transporterades till laddaren ser du till att bärgningstjänsten inte lämnar platsen förrän laddningen av fordonet påbörjats.
  1. Starta lågspänningssystemet med startkablar (se Ansluta startkablar). Lågspänningsbatteriet måste startas med startkablar för att stödja högspänningsbatteriet.
  2. Vänta några minuter. När pekskärmen startat ansluter du laddningskabeln till Model S så att laddningen av högspänningsbatteriet påbörjas.
  3. När Model S börjar laddas tar du bort den externa strömkällan från låg spänning-batteriet.

Innan du transporterar fordonet till en icke-Tesla-laddare ska du se till att fordonet har en adapter som är anpassad till den specifika laddningsstationen som du kommer använda. Även vid icke-Tesla-laddare behöver du starta låg spänning-systemet med startkablar innan du kan börja ladda.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Se alltid till att Model S har tillräcklig räckvidd för körningen eller för lagring under en längre tidsperiod. Förlita dig inte på de räckviddsuppskattningar som visas på pekskärmen eller i mobilappen eftersom räckvidden kan minska snabbare än förutsett på grund av omgivningstemperatur, körvanor, vind, fordonsinställningar (som vaktläge), etc.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Bogsering av fordonet som ett resultat av att räckvidden tagit slut omfattas inte av garantin.