Speglar

Justera ytterbackspeglar

Justera ytterbackspeglarna genom att trycka på Reglage > Speglar. Tryck på vänster rullningsknapp på fyrkantig ratt (eller ratt) för att välja om du justerar Vänster eller Höger spegel. Använd sedan den vänstra rullningsknappen enligt följande för att flytta respektive spegel till önskat läge:

  • Flytta spegeln uppåt eller nedåt genom att rulla den vänstra rullningsknappen uppåt eller nedåt.
  • Flytta spegeln inåt eller utåt genom att trycka rullningsknappen åt vänster eller höger.
Ratt med en zoomruta på det vänstra rullningshjulets knapp med blå pilar som pekar uppåt, nedåt, åt vänster och höger

Med Automatisk vinkling av backspeglar vinklas speglarna automatiskt nedåt vid backning. Stäng av eller slå på funktionen genom att trycka på Reglage > Speglar > Automatisk vinkling av backspeglar. Om du vill ställa in autovinklingspositionen justerar du speglarna när Model S är i backläget. När du växlar från backläget vinklas speglarna tillbaka till sina normala (uppåtriktade) lägen. Men nu när du har ställt in dem för backning vinklas de automatiskt till det valda nedåtriktade läget när du växlar till backläget.

För att minska bländande ljus vid nattkörning bländas backspegeln och de utvändiga sidospeglarna ned automatiskt. Slå på eller av funktionen genom att trycka på Reglage > Speglar > Automatisk avbländning.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Båda ytterbackspeglarna har uppvärmning som aktiveras och stängs av med värmen i bakrutan.

Fäller in speglar

Om du manuellt vill fälla in och ut ytterbackspeglarna (till exempel i trånga garage, vid smala parkeringsplatser osv.) trycker du på Reglage > Fäll in/ut speglar.

När du manuellt fäller in speglarna förblir dem infällda tills körhastigheten når 31 mph (50 km/h) (eller tills du fäller ut dem manuellt genom att trycka på Reglage > Fäll ut speglar).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan inte fälla in en spegel när du kör snabbare än 31 mph (50 km/h).

Om du vill ställa in speglarna på att fällas in automatiskt när du lämnar och låser Model S trycker du på Reglage > Speglar > Automatisk infällning av backspeglar. Speglarna fälls automatiskt ut när du låser upp Model S.

Du kan också ställa in speglar på att fällas in automatiskt när du kommer till en specifik plats. Då slipper du fälla in dem manuellt varje gång du kommer till en plats du besöker ofta. Om du vill ställa in detta stannar du vid platsen du vill spara (eller kör långsammare än 3 mph (6 km/h)) och fäller in speglarna. Tryck på Spara plats när detta visas kort på reglaget Fäll in speglar

Om du inte vill att speglarna ska fällas in automatiskt trycker du på Reglage > Fäll ut speglarna när de fälls in på den sparade platsen och trycker sedan på Ta bort plats.

När du lämnar en sparad plats fälls speglarna ut när körhastigheten når 3 mph (6 km/h) eller när du trycker på Reglage > Fäll ut speglarna.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Speglarna kan fällas in automatiskt när du kommer till en sparad plats och kör i lägre hastighet än 31 mph (50 km/h).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan när som helst åsidosätta funktionen för att automatisk fälla ut och in speglar (till exempel om Model S inte har strömförsörjning) genom att trycka spegelenheten bort från dig för att fälla in den eller dra spegelenheten mot dig för att fälla ut den.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du väntar dig isbildning när Model S är parkerad ska du inaktivera Automatisk infällning av backspeglar. Isbildning kan förhindra att sidospeglarna fälls in eller ut. Se Bästa praxis i kallt väder för information om hur du säkerställer att speglarna fungerar korrekt i kallt väder.

Du kan integrera automatisk fällning av speglar med HomeLink (se Smart garage). För aktivering, gå till HomeLink > Automatiskt fällbara speglar vid inom räckhåll.

Backspegel

Justera backspegeln manuellt. I körläge framåt eller neutral bländas backspegeln automatiskt ned i förhållanden med svagt ljus baserat på tid på dagen (t.ex. vid körning på natten).