Speglar

Justera ytterbackspeglar

Justera ytterbackspeglarna genom att trycka på Reglage > Speglar. Tryck på vänster rullningsknapp på fyrkantig ratt för att välja om du justerar Vänster eller Höger spegel. Använd sedan den vänstra rullningsknappen enligt följande för att flytta respektive spegel till önskat läge:

  • Flytta spegeln uppåt eller nedåt genom att rulla den vänstra rullningsknappen uppåt eller nedåt.
  • Flytta spegeln inåt eller utåt genom att trycka rullningsknappen åt vänster eller höger.
Ratt med en zoomruta på det vänstra rullningshjulets knapp med blå pilar som pekar uppåt, nedåt, åt vänster och höger
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Båda ytterbackspeglarna har uppvärmning som aktiveras och stängs av med värmen i bakrutan.

Automatisk vinkling av spegeln

Båda ytterbackspeglarna kan vinklas nedåt automatiskt när backväxeln ligger i på Model S. När du växlar tillbaka till ett annat körläge vinklas speglarna tillbaka till sina normala uppåtriktade lägen.

Stäng av eller slå på funktionen genom att trycka på Reglage > Speglar > Automatisk vinkling av backspeglar. Du kan bara justera speglarnas läge i körläge bakåt.

Automatisk infällning av backspeglar

Båda ytterbackspeglarna kan fällas in automatiskt när du lämnar och låser Model S. När du låser upp Model S fälls ytterbackspeglarna ut automatiskt.

Stäng av eller slå på funktionen genom att trycka på Reglage > Speglar > Automatisk infällning av backspeglar.

Speglar förblir infällda tills körhastigheten når 31 mph (50 km/h) eller tills du trycker på Reglage > Fäll ut speglarna. Du kan även fälla in eller ut speglarna manuellt och fälla speglarna automatiskt vid specifika platser. Se Fälla speglarna vid specifika platser.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du väntar dig isbildning när Model S är parkerad ska du inaktivera Automatisk infällning av backspeglar. Isbildning kan förhindra att sidospeglarna fälls in eller ut. Se Bästa praxis i kallt väder för information om hur du säkerställer att speglarna fungerar korrekt i kallt väder.

Automatisk avbländning

När specifika omgivningsförhållanden uppfylls bländas backspegeln och de utvändiga sidospeglarna ned automatiskt (till exempel vid svaga ljusförhållanden eller för att minska bländande ljus vid nattkörning). Slå på eller av funktionen genom att trycka på Reglage > Speglar > Automatisk avbländning.

Fälla speglarna vid specifika platser

Förutom att fälla in speglarna automatiskt när du parkerar Model S kan du fälla in (och ut) speglarna varje gång hastigheten är under 31 mph (50 km/h). Det är användbart när du parkerar i trånga utrymmen. Om du vill göra det trycker du på Reglage > Fäll in speglarna.

När du fäller in speglarna visas popup-fönstret Sparad plats en kort stund under reglaget Fäll in speglarna. När Sparad plats är aktiverat fälls speglarna in automatiskt när du närmare dig platsen. Det gör att du slipper fälla in dem manuellt varje gång du kommer till en plats du besöker ofta (till exempel trånga garage, smala parkeringsplatser och liknande). Om du inte vill spara platsen trycker du bara på Sparad plats för att inaktivera funktionen. Popup-fönstret växlar mellan Sparad plats och Spara plats så att du kan ange om du vill fälla in speglarna automatiskt när du kommer till en plats.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att spara eller ta bort en plats måste Model S köras i låg hastighet (lägre än 3 mph (5 km/h)) eller stå på den plats som du vill att ditt fordon ska registrera.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Speglarna fälls eventuellt inte in automatiskt om du kommer till en sparad plats och kör fortare än 3 mph (5 km/h).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När du lämnar en sparad plats förblir speglarna infällda tills körhastigheten når 31 mph (50 km/h) eller tills du trycker på Reglage > Fäll ut speglarna. Om du kör i eller över den här hastigheten kan du inte fälla speglarna.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan när som helst åsidosätta funktionen för att automatisk fälla ut och in speglar (till exempel om Model S inte har strömförsörjning) genom att trycka spegelenheten bort från dig för att fälla ut den eller dra spegelenheten mot dig för att fälla in den.

Du kan integrera automatisk fällning av speglar med HomeLink (se HomeLink Universal Transceiver). Om du vill göra det trycker du på ikonen HomeLink längst upp på skärmen Reglage och aktiverar Automatisk infällning av backspeglar vid inom räckhåll.

Backspegel

Backspegeln justeras manuellt. I körläge framåt eller neutral bländas backspegeln automatiskt ned i förhållanden med svagt ljus baserat på tid på dagen (t.ex. vid körning på natten).