Nycklar

Typer av nycklar

Model S stöder följande typer av nycklar:
 • Telefonnyckel – Du kan konfigurera din personliga telefon som en ”telefonnyckel” som kommunicerar med Model S via Bluetooth. En telefonnyckel har stöd för automatisk låsning och upplåsning.
 • Nyckelkort – Tesla tillhandahåller två nyckelkort som kommunicerar med Model S via RFID-signaler (radiofrekvensidentifiering) med kort räckvidd. Nyckelkortet används för att ”parkoppla” telefonnycklar så att de fungerar med Model S samt för att lägga till eller ta bort andra nycklar. Till skillnad från telefonnycklar och fjärrnycklar har nyckelkortet inte stöd för automatisk låsning och upplåsning. Om din telefonnyckel laddats ur, kommit bort eller blivit stulen använder du nyckelkortet till att låsa upp, köra och låsa Model S.
 • Fjärrnyckel – En fjärrnyckel (i förekommande fall) ger möjlighet att trycka på knappar för att öppna det främre och bakre bagageutrymmet samt låsa upp, låsa och köra Model S. Fjärrnyckeln har även stöd för automatisk låsning och upplåsning, om det är tillgängligt i din marknadsregion (se Dörrlåsning när du lämnar fordonet) och kan användas som reserv till telefonnyckeln.

Model S har stöd för totalt 19 nycklar som kan omfatta telefonnycklar, nyckelkort och upp till fyra fjärrnycklar.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Glöm inte att ta med dig en nyckel när du ska köra fordonet. Även om det går att köra Model S bort från dess nyckel, går det inte att starta den när den har stängts av.

Telefonnyckel

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Lämna inte telefonen parkopplad i fordonet (om du exempelvis vandrar eller är på stranden). Avaktivera Bluetooth eller stäng av telefonen om du måste lämna den i fordonet.

Ett bekvämt sätt att få åtkomst till Model S är att använda telefonen som nyckel. När du närmar dig fordonet identifieras telefonens Bluetooth-signal och dörrarna låses upp när du trycker på ett dörrhandtag. På samma sätt låses dörrarna automatiskt när du stiger ur och går iväg med telefonnyckeln (om funktionen Automatisk låsning är aktiverad, se Dörrlåsning när du lämnar fordonet).

Innan du kan använda en telefon för att komma åt Model S måste du följa stegen nedan för att parkoppla den:

 1. Hämta Tesla-mobilappen till telefonen.
 2. Logga in på Tesla-mobilappen med användarnamnet och lösenordet för ditt Tesla-konto.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du måste vara inloggad på ditt Tesla-konto för att komma åt Model S med hjälp av telefonen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Se till att fordonet som mobilappen ska få åtkomst till är vald i mobilappen om flera fordon är länkade till ditt Tesla-konto.
 3. Kontrollera följande:
  • Telefonens allmänna Bluetooth-inställningar är aktiverade.
  • Bluetooth är aktiverat i telefonens inställningar för Tesla-mobilappen. Navigera till exempel i telefonen till Inställningar, välj Tesla-mobilappen och se till att Bluetooth-inställningen är aktiverad.
  • Åtkomst till din plats är aktiverat. Öppna Tesla-mobilappen i telefonens inställningar och välj Plats > Alltid. Låt mobilappen köras i bakgrunden för bästa upplevelse.
  • Tillåt mobilåtkomst är aktiverat på fordonets pekskärm (Reglage > Säkerhet > Tillåt mobilåtkomst).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Model S kommunicerar med telefonen via Bluetooth. Tänk på att telefonen måste ha tillräcklig batteriladdning för att använda Bluetooth och att många telefoner avaktiverar Bluetooth vid låg batteriladdning.
 4. När du sitter i fordonet eller är nära det öppnar du Tesla-mobilappen och trycker på Konfigurera telefonnyckel på huvudskärmen eller går till Säkerhet > Konfigurera telefonnyckel. Följ anvisningarna i mobilappen och på fordonets pekskärm för att konfigurera telefonnyckeln.

Om du vill visa en lista med aktuella nycklar som ger åtkomst till Model S, eller ta bort en telefonnyckel, trycker du på Reglage > Lås (se Hantera nycklar).

Model S kan ansluta till tre telefonnycklar samtidigt. Om mer än tre telefonnycklar identifieras och du vill parkoppla en annan telefon måste du därför flytta de andra anslutna telefonnycklarna utanför räckvidden eller stänga av deras Bluetooth-inställning.

När en telefon har parkopplats behöver den inte längre internetanslutning för att för att användas som en telefonnyckel för Model S. För att använda telefonen med handsfree-funktionen, få åtkomst till telefonens kontakter, spela upp media från den osv. måste du också parkoppla och ansluta den som en Bluetooth-enhet (se Bluetooth).

Vissa mobiltelefoner med NFC-funktioner kan användas för att låsa eller låsa upp fordonet, precis som med ett nyckelkort. Se till att Tesla-mobilappen har parkopplats korrekt med fordonet och aktivera NFC-funktionen på din telefon. När den aktiverats behöver du bara hålla telefonen mot förarsidans dörrstolpe för att låsa eller låsa upp dörren. Se mobiltelefonens instruktioner för specifik information om hur det här utförs.

Nyckelkort

Tesla tillhandahåller två nyckelkort för Model S i en storlek som får plats i plånboken.

När du ska låsa upp eller låsa Model S med ett nyckelkort placerar du kortet som bilden visar och trycker det mot kortläsaren som sitter på cirka en tredjedels avstånd uppåt på förarsidans dörrstolpe. När Model S identifierar nyckelkortet blinkar ytterbelysningen, speglarna fälls ut eller in (om fällbara speglar är aktiverat), signalhornet ljuder (om Bekräftelsesignal för låsning har aktiverats) och dörrarna låses upp eller låses.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan behöva vidröra den trådlösa laddaren eller förarsidans dörrstolpe fysiskt med nyckelkortet och du kan behöva hålla det mot sändaren i en till två sekunder.
Bild på en person som håller nyckelkortet mot förarsidans dörrstolpe.

När du har stigit in i fordonet startar du Model S genom att trampa ned bromspedalen inom två minuter efter inläsning av nyckelkortet (se Starta och stänga av). Om du väntar längre än två minuter måste du göra om parkopplingen genom att placera nyckelkortet nära kortläsaren som sitter i den trådlösa mobiltelefonladdaren på mittkonsolen. När nyckelkortet har identifierats börjar parkopplingsperioden på två minuter om.

Nyckelkortet med koncentriska cirklar på mittkonsolen
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I aktiverat läge fungerar funktionen Automatisk låsning när du lämnar bilen ( se Dörrlåsning när du lämnar fordonet) bara när du använder en telefonnyckel eller fjärrnyckel med passiv upplåsning. När du går iväg och har nyckelkortet med dig sker ingen automatisk upplåsning/låsning av Model S.

Elektronisk nyckel

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Ditt fordon är kanske inte utrustat med en fjärrnyckel beroende på marknadsregion, konfiguration eller tillverkningsdatum. Mer information finns på http://shop.tesla.com.

För att snabbt bekanta dig med nyckeln ska du tänka på den som en miniatyrversion av Model S, med Tesla-emblemet längst fram. Nyckeln har knappar som känns som mjukare områden på ytan.

Tesla-fjärrnyckel med tre beskrivningar
 1. Bakre bagageutrymme – dubbelklicka för att öppna eller stänga det bakre bagageutrymmet. Öppna luckan till laddkontakten genom att hålla ned knappen i en till två sekunder.
 2. Lås/Lås upp alla – enkelklicka för att låsa dörrar och bagageutrymmen (alla dörrar och bagageutrymmen måste vara stängda). Dubbelklicka för att låsa upp alla dörrar och bagageutrymmen.
 3. Främre bagageutrymme – dubbelklicka för att låsa upp det främre bagageutrymmet.

När du har stigit in i fordonet startar du Model S genom att trampa ned bromspedalen inom två minuter efter att du tryckte på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln (se GUID-E75DB1EC-A705-4784-9983-DE677D1BF7C1.html). Om du väntar längre än två minuter måste du trycka på upplåsningsknappen igen eller placera fjärrnyckeln nära kortläsaren som sitter i den nedre delen av den vänstra trådlösa mobiltelefonladdaren, vänd nedåt, på mittkonsolen. När fjärrnyckeln har identifierats börjar parkopplingsperioden på två minuter om.

När du närmar dig eller går bort från Model S och har fjärrnyckeln med dig behöver du inte rikta fjärrnyckeln mot Model S när du trycker på en knapp, men du måste vara inom räckvidden.

Radioutrustning på en liknande frekvens kan störa nyckeln. Om detta inträffar ska du flytta nyckeln till ett avstånd om minst en fot (30 cm) bort från andra elektroniska enheter (telefoner, bärbara datorer etc).

Om fjärrnyckelns batteri är urladdat kan du fortfarande använda den. Om du vill låsa upp fordonet läser du av fjärrnyckeln i kortläsaren som sitter på förarsidans dörrstolpe (på samma sätt som nyckelkortet).

Om du vill köra fordonet läser du av fjärrnyckeln i telefonladdaren.

 1. Placera den längst upp på den vänstra telefonladdaren , mot mittavskiljaren.
 2. Rikta fjärrnyckelns främre del nedåt.
 3. Svep nedåt.
Fjärrnyckel på den vänstra kvadranten i det nedre högra hörnet

Anvisningar för batteribyte finns i Byta batteri i fjärrnyckeln.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan använda samma fjärrnyckel med flera Model S-fordon under förutsättning att du parkopplar den (se Hantera nycklar). Fjärrnycklar fungerar dock bara med en Model S i taget. Om du vill använda en fjärrnyckel för en annan Model S trycker du därför dess plana sida mot kortläsaren på dörrstolpen på förarsidan.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S har stöd för upp till fyra olika fjärrnycklar.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Skydda nyckeln från stötar, höga temperaturer och skador från vätskor. Undvik kontakt med lösningsmedel, vax och slipande rengöringsmedel.

Passiv låsning och upplåsning

Låsning och upplåsning Model S med din fjärrnyckel lämnar händerna fria. Även om du måste ha med dig en parkopplad nyckel, behöver du inte använda den. Model S har sensorer runt fordonet som kan upptäcka förekomst av en nyckel inom ett område på cirka sex fot (två meter). Du kan alltså ha nyckeln i fickan eller väskan och behöver bara trycka på dörrhandtaget för att låsa upp och fälla ut handtaget. Om du har nyckeln med dig kan du även öppna bakluckan utan att använda nyckeln. Tryck bara på det yttre reglaget som finns på baklucka. Om Automatisk låsning är aktiverad, låses Model S automatiskt när du lämnar går iväg och nyckeln inte längre är inom räckvidd (se Dörrlåsning när du lämnar fordonet). Passiv låsning och upplåsning aktiveras automatiskt när du parkopplar nyckeln med Model S.

Du kan använda samma fjärrnyckel med flera fordon men den kan bara parkopplas med ett fordon åt gången. Aktivera en parkopplad fjärrnyckel med ett annat fordon genom att trycka den platta sidan mot förarsidans dörrstolpe och klicka på valfri knapp på fjärrnyckeln för att bekräfta.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För ökad säkerhet avaktiveras passiv låsning och upplåsning efter fem minuters stillastående med fordonet inom räckvidd men inte i drift (till exempel när du står utanför fordonet). När detta inträffar måste du skaka eller trycka på en knapp på nyckeln för att återaktivera passiv låsning och upplåsning.

Byta batteri i fjärrnyckeln

Vid normal användning har fjärrnyckeln ett batteri som håller i upp till ett år beroende på fjärrnyckelversion och valda fordonsinställningar. När batteriladdningen är låg visas ett meddelande på pekskärmen.

Byta batteri i fjärrnyckeln:

 1. Placera fjärrnyckeln med knappsidan nedåt på en mjuk yta och lossa den nedre luckan med ett litet verktyg med platt blad.
  pilar som visar hur batterifacket på en fjärrnyckel öppnas
 2. Ta bort batteriet genom att lyfta bort det från fästklämmorna.
  Batteri borttaget från fjärrnyckeln
 3. Sätt i det nya batteriet (typ CR2330) med ”+” uppåt och undvik att vidröra batteriets platta yta.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Torka av batteriet före montering och undvik att vidröra batteriets plana ytor. Fingeravtryck på batteriets plana ytor kan förkorta batteriets livslängd.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  CR2330-batterier finns att köpa i alla butiker där batterier säljs.
 4. Håll den nedre luckan vinklad, rikta in flikarna på luckans motsvarande öppningar på fjärrnyckeln och tryck sedan luckan ordentligt på nyckeln tills den snäpps på plats.
 5. Kontrollera att fjärrnyckeln fungerar genom att låsa upp och låsa Model S.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Fjärrnyckelns batterier innehåller ett ämne som kan orsaka kemisk brandskada och ska inte förtäras. Fjärrnyckeln innehåller ett knappcellsbatteri. Om knappcellsbatteriet sväljs kan det orsaka allvarliga interna brännskador inom två timmar som kan leda till dödsfall. Förvara nya och använda batterier oåtkomligt för barn. Om batterifacket inte stängs ordentligt ska du sluta använda produkten och förvara den oåtkomligt från barn. Om du tror att ett batteri har svalts eller placerats i någon del av kroppen ska du omedelbart uppsöka sjukvård.

Hantera nycklar

Du kan visa en lista med alla nycklar som har åtkomst till din Model S genom att trycka på Reglage > Lås. En ikon visas bredvid varje nyckel för att ange om nyckeln är en telefonnyckel, ett nyckelkort eller en fjärrnyckel. Använd den här listan för att hantera nycklar som kan låsa och låsa upp Model S.

Model S har stöd för upp till 19 nycklar. När du har nått den här gränsen måste du ta bort en nyckel innan du kan lägga till en ny.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan använda samma nyckel till fler än en Model S. På så sätt behöver du inte handskas med flera nycklar när du byter fordon. Om du anpassar namnet på ett parkopplat nyckelkort eller fjärrnyckel på en Model S (genom att trycka på pennikonen) kommer samma namn att visas på alla andra Model S som är parkopplade med nyckelkortet eller fjärrnyckeln.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du leasar fordonet kontaktar du leasingföretaget för att lägga till eller ta bort nycklar.

Lägga till nycklar från pekskärmen

Om du har ett nyckelkort eller en fjärrnyckel som redan är parkopplad med fordonet kan du parkoppla en ny nyckel med pekskärmen.

 1. På pekskärmen trycker du på Reglage > Lås > Nycklar > Lägg tll nyckel.
 2. Läs av det nya nyckelkortet eller den nya fjärrnyckeln på kortläsaren som finns på den trådlösa mobiltelefonladdaren. Så här läser du av fjärrnyckeln:
  • Placera den längst upp på den vänstra telefonladdaren , mot mittavskiljaren.
  • Rikta fjärrnyckelns främre del nedåt.
  • Svep nedåt (enligt bilden).
  När du hör en tonsignal och den nya nyckeln känns igen tar du bort den från kortläsaren.
  Fjärrnyckel på den vänstra kvadranten i det nedre högra hörnet
 3. Läs av ett nyckelkort eller en fjärrnyckel som redan har parkopplats med fordonet för att bekräfta parkoppling med ny nyckel.
 4. När den nya nyckeln är tillagd finns den med i listan över nycklar. Tryck på den tillhörande pennikonen för att anpassa nyckelns namn.

Lägga till nycklar från mobilappen

Om du inte har ett fungerande nyckelkort eller en fjärrnyckel kan du lägga till en ny nyckel med Tesla-mobilappen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Endast fordonsägaren kan para en ny nyckel med mobilappen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Parkoppling av en nyckel med mobilappen stöds i version 4.29.0 av Tesla-mobilappen på fordon med programvaruversion 2022.40 eller senare.
 1. När du sitter i fordonet eller är nära det öppnar du Tesla-mobilappen på din mobiltelefon.
 2. I mobilappen trycker du på Säkerhet och förare och sedan på Lägg till nyckelkort.
 3. Läs av det nya nyckelkortet eller den nya fjärrnyckeln på kortläsaren som finns på den trådlösa mobiltelefonladdaren. Så här läser du av fjärrnyckeln:
  • Placera den längst upp på den vänstra telefonladdaren , mot mittavskiljaren.
  • Rikta fjärrnyckelns främre del nedåt.
  • Svep nedåt (enligt bilden).
  Fjärrnyckel på den vänstra kvadranten i det nedre högra hörnet
 4. När nyckeln har parkopplats visas ett bekräftelsemeddelande i mobilappen. Tryck på Klar i mobilappen och ta bort nyckelkortet eller fjärrnyckeln från kortläsaren.
 5. När det är klart visas den nya nyckeln i pekskärmens nyckellista. Tryck på den tillhörande pennikonen för att anpassa nyckelns namn.

Ta bort nycklar

Om du vill att en nyckel inte längre ska användas för att låsa och låsa upp Model S (om du t.ex. har förlorat din telefon, ditt nyckelkort osv.) följer du dessa steg för att ta bort nyckeln.

 1. På pekskärmen ska du trycka på Reglage > Lås.
 2. Leta reda på den nyckel som du vill ta bort från nyckellistan och tryck sedan på nyckelns tillhörande skräpikon.
 3. När du får en uppmaning läser du av en redan parkopplad nyckel på kortläsaren för att bekräfta borttagningen. När nyckeln är raderad visas den inte längre i listan med nycklar.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S behöver alltid minst ett parkopplat nyckelkort eller en parkopplad fjärrnyckel. Om det endast finns ett nyckelkort kvar i nyckellistan kan du inte ta bort det.

Ersätta ett nyckelkort

Om du förlorat ett nyckelkort kan du köpa ett ersättningskort i Tesla-butiken. Vid parkoppling följer du stegen i Hantera nycklar. Kom ihåg att, av säkerhetsskäl, ta bort dina gamla nyckelkort från Reglage > Lås > Nycklar.