Smart garage

myQ

Ikon med hus och garagedörr
I förekommande fall kan Model S på ett intelligent sätt ansluta till ditt smarta myQ-garage, vilket gör att du kan fjärrövervaka och fjärrstyra garagedörren från fordonets pekskärm. Det är praktiskt om du glömmer att stänga garagedörren, vill släppa in nära och kära eller behöver öppna eller stänga garaget automatiskt när fordonet upptäcks i närheten.

Följ de här stegen för att konfigurera myQ på fordonet:

 1. Garagedörren måste vara kompatibel med myQ. Använd myQ-kompatibilitetsverktyget (https://www.myq.com/app/myq-compatibility) för att avgöra det.
 2. Kontrollera att garaget är kompatibelt med Wi-Fi. myQ använder Wi-Fi för att kommunicera med din smartphone och fordonet. På vissa garage sitter en Wi-Fi- eller myQ-symbol på hubben. Garaget måste ha en stark Wi-Fi-signal för att du ska kunna styra och övervaka garaget från fordonet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om ditt garage inte är kompatibelt kan du köpa en extern myQ-hubb för att använda den här funktionen.
 3. Ladda ner myQ-appen från telefonens appbutik. Använd appen för att ange kontoinformation och parkoppla garaget med telefonen. Du måste ha en betalprenumeration för att kunna använda myQ. Den kan köpas i appen.
 4. Kontrollera att fordonet har den senaste tillgängliga programvaruversionen och att det har Wi-Fi- eller LTE-anslutning.
 5. Tryck på garageikonen längst upp på pekskärmen eller gå till Reglage > Lås > myQ-anslutet garage > Länka konto och följ instruktionerna för att parkoppla garaget med Model S. När parkopplingen är klar kan du övervaka och styra garaget från pekskärmen, där du kan anpassa myQ ännu mer.

Mer information, frågor eller felsökningshjälp finns på www.myQ.com/Tesla.

HomeLink Universal Transceiver

Ikon med hus och garagedörr
Om ditt fordon är utrustat med HomeLink® Universal Transceiver kan du styra upp till tre radiofrekvensenheter (RF), inklusive garageportar, grindar, belysning och säkerhetssystem.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på tillverkningsdatum, marknadsregion och de valda alternativen vid inköpstillfället är vissa fordon inte utrustade med en HomeLink Universal Transceiver.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd inte HomeLink Universal Transceiver med en enhet som inte har funktioner för säkerhetsstopp och tillbakagång. Att använda en enhet utan dessa säkerhetsfunktioner ökar risken för skador eller dödsfall.

Lägen som stöds

HomeLink har stöd för tre olika lägen för kommunikation mellan fordonet och RF-enheten. Valet av kommunikationsläge avgörs av RF-enhetens kompatibilitet:

 • Standardläge: Använd standardläget om din RF-enhet är utrustad med en fjärrkontroll som måste användas för att manövrera en enhet (exempelvis en fjärrstyrd garagedörr). Det här läget är det vanligaste kommunikationsläget för HomeLink-enheter.
 • D-läge eller UR-läge: Använd D-läge eller UR-läge om radiofrekvensenheten inte har en fjärrkontroll och mottagaren har knappen "Learn" (inlärning) (kan även kallas "Program" eller "Smart"). D-läge och UR-läge fungerar likartat, på så sätt att Model S kommunicerar direkt med enhetens mottagare i motsats till fjärrkontrollen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  D-läge används vanligen i Nordamerika medan UR-läge är populärt i Europa, Mellanöstern och Asien. Du kan ta reda på med vilket läge din enhet är kompatibel genom att kontakta HomeLink via www.homelink.com eller ringa 1-800-355-3515.

Dina olika enheter kan vara inställda på olika lägen. Din garagedörr kan till exempel vara inställd på standardläge, din grind kan vara inställd på D-läge osv. Ändra ett kommunikationsläge genom att trycka på HomeLink-ikonen längst upp på Reglage skärm och välja den enhet som ska ändras. Välj sedan Program och välj önskat läge för enheten. Bekräfta genom att trycka på Ställ in läge och följ instruktionerna på skärmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Läs produktinformationen för din HomeLink-enhet för att ta reda på vilket läge som är kompatibelt med din enhet.

Programmera HomeLink

Programmera HomeLink®:

Animering som beskriver processen för programmering av HomeLink.
 1. Parkera Model S på ett sådant sätt att den främre stötfångaren är framför enheten som du vill programmera.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Enheten kanske öppnas eller stängs under programmeringen. Innan du programmerar den ska du därför se till att enheten inte kan slå i människor eller föremål.
 2. Kontrollera att enhetens fjärrkontroll har ett korrekt fungerande batteri. Tesla rekommenderar att du byter batteri i enhetens fjärrkontroll innan du programmerar HomeLink.
 3. Tryck på HomeLink-ikonen längst upp på Reglage skärm.
 4. Tryck på Skapa HomeLink.
 5. Fyll i ett namn på enheten på HomeLink-skärmen och tryck sedan på Registrera eller Lägg till ny HomeLink.
 6. Välj vilket läge du vill använda (Standard, D-läge eller UR-läge) och tryck sedan på Ställ in läge.
 7. Tryck på Starta och följ anvisningarna på skärmen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om du ser en skärm som heter ”Lär in mottagaren” när du programmerar enheten måste du ha i åtanke att detta är tidskritiskt steg. När du har tryckt på knappen Learn/Program/Smart på enhetens fjärrkontroll har du endast cirka 30 sekunder på dig att ta dig tillbaka till fordonet, trycka på Fortsätt och sedan dubbelklicka på den inlärda HomeLink-enhetens namn. Fundera på att ha en person till hands för att se till att steget kan slutföras inom 30 sekunder.
 8. När enheten är programmerad ska du trycka på Spara för att slutföra programmeringen.
 9. Kontrollera till att HomeLink fungerar som det ska. I vissa fall kan du behöva upprepa programmeringsprocessen flera gånger innan du lyckas.

När den är programmerad kan du styra enheten genom att trycka på motsvarande HomeLink-ikon på pekskärmen. HomeLink kommer ihåg placeringen för programmerade enheter. När du närmar dig en känd plats visas HomeLink-reglaget på pekskärmen automatiskt. När du kör bort försvinner den.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du behöver mer hjälp eller har frågor om kompatibilitet ska du kontakta HomeLink (www.homelink.com eller ringa 1-800-355-3515).

Automatisk öppning och stängning

Om du vill använda HomeLink-enheten utan att använda pekskärmen kan du programmera enheten så att den öppnar när du närmar dig och stänger när du kör iväg:

 1. Tryck på HomeLink-ikonen längst upp på Reglage-skärmen, tryck på HomeLink-inställningar och välj sedan den enhet som ska automatiseras.
 2. Justera enhetens HomeLink-inställningar vid behov:
  • Markera kryssrutan Öppna automatiskt när du anländer om du vill att enheten ska öppnas när du närmar dig.
  • Tryck på pilarna för att ange det avstånd på vilket du vill att Model S ska vara från enheten innan den öppnar.
  • Markera kryssrutan Stäng automatiskt när du kör iväg om du vill att enheten ska stängas när du kör iväg.
  • Markera kryssrutan Automatiskt fällbara speglar om du vill att speglarna ska fällas in när du kommer till HomeLink-platsen. Detta är praktiskt i smala garage.
  • Markera kryssrutan Ljudsignal för auto-öppna och auto-stäng om du vill att Model S skickar en ljudsignal vid en signal om att enheten ska öppnas eller stängas.

När du närmar dig (eller kör iväg från) en enhet som är inställd på att aktiveras automatiskt, visar statusikonen för HomeLink ett nedräkningsmeddelande som talar om för dig när enheten automatiskt öppnas eller stängs. I situationer när du inte vill att enheten ska öppnas eller stängas automatiskt trycker du på Hoppa över auto-öppna eller Hoppa över auto-stäng när som helst under nedräkningsmeddelandet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Förlita dig inte på HomeLink för att se till att enheten stängs helt.

Återställa platsen för HomeLink-enheten

Om du upplever situationer då det händer att du kör fram mot din HomeLink-enhet och den inte öppnar, eller om pekskärmen inte visar ett meddelande när du närmar dig en programmerad enhet, kan du behöva återställa enhetens plats. Gör det genom att parkera så nära HomeLink-enheten som möjligt (garagedörr, grind osv.) och visa inställningssidan för HomeLink genom att trycka på HomeLink-ikonen längst upp på Reglage skärm. Tryck på namnet på den enhet som ska återställas och sedan på Återställ plats.

Radera en enhet

För att radera en HomeLink-enhet trycker du på HomeLink-ikonen längst upp på Reglage-skärmen och sedan på HomeLink-inställningar. Tryck på enhetens namn och sedan på Radera.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan också utföra en fabriksåterställning för att radera dina HomeLink-inställningar samt alla andra personliga data (sparade adresser, musikfavoriter, importerade kontakter etc.). Se Rensa personliga data.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Av säkerhetsskäl ska du radera dina HomeLink-enheter om du säljer din Model S.

Felsöka HomeLink

Standardläge

I standardläge registrerar Model S RF-signalen från din HomeLink-enhets fjärrkontroll. Pekskärmen uppmanar dig att stå framför fordonet, peka med enhetens fjärrkontroll mot den främre stötfångaren och trycka ned och hålla kvar knappen tills strålkastarna blinkar. När strålkastarna blinkar har Model S lärt in fjärrkontrollen och du kan trycka på Fortsätt på pekskärmen. Om strålkastarna inte blinkar:

 • Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. Det kan vara bra att byta ut batterierna innan du påbörjar programmeringen.
 • Se till att du står framför Model S med enhetens fjärrkontroll placerad inom två tum (fem cm) från Tesla-emblemet.
 • Tryck på och håll ned knappen på enhetens fjärrkontroll tills strålkastarna blinkar. I vissa fall måste du hålla ned knappen på fjärrkontrollen i upp till tre minuter.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  På vissa HomeLink-fjärrkontroller kan man behöva trycka ett flertal gånger (cirka en sekund per tryckning) istället för en enda lång tryckning. Om du inte lyckas efter flera försök att trycka länge provar du att trycka flera gånger under en sekund.

D-läge och UR-läge

I D-läge och UR-läge lärs Model S av enhetens mottagare. På pekskärmen uppmanas du att trycka på knappen "Learn" (inlärning) (kan även kallas "Program" eller "Smart") på mottagaren för enheten. Om detta inte fungerar följer du anvisningarna nedan:

 • Parkera Model S med den främre stötfångaren så nära det går till garageporten, grinden osv. som du försöker programmera.
 • Kontrollera att du trycker på knappen Learn/Program/Smart på mottagaren. Se produktinformationen för den RF-enhet som du försöker programmera om du behöver instruktioner om hur du aktiverar mottagarens inlärningsläge.
 • Om du ser en skärm som heter "Train the receiver" (lära in mottagaren) när du programmerar enheten måste du ha i åtanke att detta är ett tidskritiskt steg. När du har tryckt på knappen Learn/Program/Smart på fjärrkontrollen för enheten har du endast cirka 30 sekunder på dig att ta dig tillbaka till fordonet, trycka på Fortsätt och dubbelklicka på namnet på den inlärda HomeLink-enheten. Försök ta hjälp av en person med detta steg.
 • De flesta enheter är endast kvar i inlärningsläge i tre till fem minuter. Följ anvisningarna på pekskärmen direkt efter att du har tryckt på knappen Learn/Program/Smart.

Om du behöver mer hjälp eller har frågor om kompatibilitet ska du kontakta HomeLink (www.homelink.com eller ringa 1-800-355-3515).