Förvaringsutrymmen och elektronik i kupén

Mittkonsol

I mittkonsolen finns det en RFID-sändare som avläser fjärrnycklarna och nyckelkorten (se Nycklar), mugghållare, två förvaringsfack, trådlösa mobiltelefonladdare och en bakre pekskärm.

Du öppnar huvudförvaringsfacket genom att dra dess lock uppåt. Öppna det främre förvaringsfacket genom att dra skyddet framåt.

Mittkonsolen har en pil som visar hur du ska skjuta luckan till förvaringsfacket och en annan pil som visar hur du ska lyfta på armstödet för att få fram facken

Andra radens konsol

Model S har en bakre konsol integrerad i mitten av andra raden. Den här konsolen kan fungera som armstöd för passagerarna i baksätet.

Sänk konsolen genom att trycka på knappen på baksidan av mittsätets nackstöd. Lyft konsolen genom att trycka den ända upp.

Knapp på baksidan av mittsätet bak

För att komma åt förvaringsbrickan och den trådlösa mobiltelefonladdaren (se Trådlösa mobiltelefonladdare), trycker du på spärren på undersidan av luckan och drar den uppåt.

Bakre mugghållare i öppen position

Handskfack

Öppna handskfacket genom att trycka på Reglage > Handskfack. Handskfacket öppnas och belysningen tänds automatiskt.

Öppet handskfack

Du stänger handskfacket genom att trycka det uppåt tills det låses på plats i stängd position.

För extra säkerhet gällande handskfacket trycker du på Reglage > Säkerhet > Handskfackets PIN för att ange en fyrsiffrig PIN-kod (se PIN-kod till handskfacket).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du lämnar handskfacket öppet stängs lampan av så småningom.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Handskfacket låses när det är stängt och du låser Model S med mobilappen, med nyckelkortet, genom att lämna Model S medan du bär din telefonnyckel (om Automatisk låsning när du lämnar bilen är aktiverat), eller om assistentläget är aktivt (se Assistentläge). Det låses inte om du låser Model S genom att trycka på låsikonen på pekskärmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
När du kör ska du se till att handskfacket är stängt så att en passagerare inte skadas om en kollision eller ett plötsligt stopp inträffar.

USB-portar

Model S har fem USB-portar:

  • Två USB-portar sitter i mittkonsolens främre fack. De kan användas för att ladda USB-enheter och spela upp ljudfiler från en telefon eller USB-enhet (se Spela medier från enheter).
  • Två USB-portar sitter under den bakre pekskärmen som kan användas för att ladda USB-enheter.
  • En USB-port sitter inuti handskfacket. Den här porten är utrustad med en USB-enhet. USB-portens säkra placering gör den idealisk för att spara videoinspelningar från vaktläget och bilkameran.

Du når de främre USB-portarna genom att öppna det främre facket på mittkonsolen. De främre USB-portarna sitter längst bak i facket:

Främre konsol med öppet främre fack, visar två USB-portar längst bak i facket

De bakre USB-portarna sitter under den bakre pekskärmen:

Två USB-portar under den bakre pekskärmen

USB-port i handskfacket:

Öppet handskfack, visar ett USB-minne i USB-porten
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Ström är tillgänglig när fordonet är ”vaket”. Fordonet kan vara vaket av många anledningar. Till exempel när du använder funktioner som Fjärrparkering eller när funktioner som Förkonditionering, Behåll klimatanläggningen på, Hundläge, Campingläge eller Vaktläge är aktiverade. Fordonet är också vaket när låg spänning-batteriet laddas eller används, under högspänningsladdning eller när fordonet kommunicerar med mobilappen med mera. låg spänning-batteriet laddas inte ur om du låter ett tillbehör vara inkopplat.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Använd USB 3.0-kompatibla kablar när du ansluter enheter till USB-portarna. Om en icke-kompatibel kabel används kan laddningen gå långsammare och anslutningsproblem eller försämrade prestanda uppstå.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Anslut inte flera enheter med hjälp av en USB-hubb. Det kan förhindra att anslutna enheter laddas eller känns igen av mediaspelaren, vaktläget, bilkameran etc.

Krav på USB-enhet för videoinspelning

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att spara inspelningar från vaktläget och bilkameran rekommenderar Tesla att den USB-port som finns i handskfacket används. När du gör det ökar säkerheten och strömförbrukningen minimeras.

För minst en funktion på Model S behövs en flashenhet (exempelvis bilkamera, Vaktläge och Track Mode (i förekommande fall) som uppfyller följande krav:

  • Lagringskapacitet på minst 64 GB. Använd en flashenhet som har så mycket tillgängligt förvaringsutrymme som möjligt. Videofilmer kan ta upp mycket utrymme.
  • En bibehållen skrivhastighet på 4 MB/s. Tänk på att bibehållen skrivhastighet skiljer sig från högsta skrivhastighet.
  • USB 2.0-kompatibel. Om du använder en USB 3.0-enhet måste den ha stöd för USB 2.0.
  • Rätt formaterad (beskrivning nedan)
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
På vissa marknader kan du köpa rekommenderade USB-enheter på http://www.tesla.com.

Formatera en USB-enhet

För att du ska kunna spara och hämta film måste Model S ha en USB-enhet med exFAT-, MS-DOS FAT- (till Mac), ext3- eller ext4-format (NTFS stöds för närvarande inte). För användning med bilkameran och Vaktläge måste flashenheten ha en mapp på rotnivå som heter TeslaCam och för användning med Track Mode (i förekommande fall) måste flashenheten ha en mapp på rotnivå som heter TeslaTrackMode.

Model S kan formatera en USB-enhet åt dig. Sätt i flashenheten i en främre USB-port och tryck på Reglage > Säkerhet > Formatera USB-enhet. Då formateras automatiskt enheten med exFAT och det skapas en mapp för TeslaCam och TeslaTrackMode (i förekommande fall). USB-enheten är nu redo att spela in och spara film. Formatera USB-enhet finns endast tillgänglig när en USB-enhet (med en eller flera partitioner) är insatt i en främre USB-port. Val av Formatera USB-enhet raderar allt innehåll som eventuellt finns på USB-enheten. Du måste flytta innehåll du vill behålla till en annan enhet innan du använder den här funktionen.

Om Model S inte kan formatera USB-enheten måste du formatera den med hjälp av en dator. Kom ihåg att manuellt skapa mappen TeslaCam, och mappen TeslaTrackMode (i förekommande fall).

Du kan också formatera USB-minnet med en dator för att använda samma USB-minne för bilkameran, vaktläget, Track Mode (i förekommande fall) och ljudfiler. Skapa separata partitioner på USB-minnet som är formaterat som exFAT, till exempel en partition för bilkameran och vaktläget (du måste skapa mappen TeslaCam), en partition för Track Mode (skapa mappen TeslaTrackMode) och en partition för ljudfiler.

När USB-enheten är formaterad och innehåller de mappar som krävs sätter du i den i en främre USB-port (eller i en USB-port i handskfacket om det finns). Använd inte en bakre USB-port – dessa används endast för att ladda USB-enheter. När du har satt i USB-enheten kan det ta upp till 15 sekunder innan Model S hittar den. När enheten har hittats syns ikoner för bilkamera och vaktläge är tillgängliga när du trycker på Reglage. Fordonet kan nu spela in video. Du kan behöva aktivera vaktläge först (i förekommande fall) genom att trycka på Reglage > Vakt.

Spela upp videoinspelningar

Du kan spela upp inspelade videor på pekskärmen när Model S är i parkeringsläge. Tryck på bilkamerikonen i appstartaren eller på bilkamerikonen på skärmen Reglage. Tryck på menyikonen i det övre hörnet av skärmen. Flikarna visar en lista med alla videoklipp, ordnade efter plats och tidsstämpel. Du kan pausa, spola bakåt och framåt samt radera videoinspelningar efter behov. Du kan också gå till Reglage > Säkerhet > Ta bort bilkameraklipp för att ta bort alla inspelningar från bilkameran och vaktläget, inklusive aktuella och sparade klipp.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Bilkamerans inspelning pausas när du startar videospelaren.

Du kan också spela upp inspelningar genom att ta bort USB-enheten, sätta i den i en dator och leta upp mappen TeslaCam eller TeslaTrackMode (i förekommande fall).

Mappen TeslaCam innehåller tre undermappar:

  • Senaste klipp: När bilkameran spelar in sparar den ständigt inspelningarna i Senaste klipp i omgångar på 60 minuter. Inspelningarna skrivs över varje timme om du inte sparar dem. Fyra videor spelas in för varje klipp, en från varje kamera (främre, bakre, vänster och höger).
  • Sparade klipp: Innehåller alla inspelningar som har sparats med bilkameran.
  • Vaktlägesklipp: Innehåller inspelningar från de senaste 10 minuterna av alla vaktlägeshändelser som har utlöst ett varnings- eller larmläge. Om lagringsutrymmet på USB-enheten börjar ta slut raderas de äldsta vaktlägesklippen för att ge utrymme för nya klipp. När du har raderat ett klipp kan du inte återställa det.

När lagringsutrymmet på USB-enheten är slut går det inte att spara videoinspelningar på den. Flytta med jämna mellanrum de sparade videoinspelningarna till en annan enhet och ta bort dem från USB-minnet för att förhindra att det blir fullt.

Trådlösa mobiltelefonladdare

Trådlösa mobiltelefonladdare är integrerade i både de främre och bakre mittkonsolerna så du kan ladda en Qi-aktiverad mobiltelefon med upp till 15 W effekt. Lägg bara telefonen på laddaren. Enheten kan kännas varm när den laddas, vilket är normalt vid induktiv laddning.

Trådlös mobiltelefonladdare

När telefonen ligger på den trådlösa laddaren laddas den när fordonet är aktiverat (pekskärmen är aktiverad och du sitter i fordonet). Din telefon laddas inte när du lämnar fordonet såvida inte en funktion, som Vaktläge, är aktiverad.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Telefonen måste ha direkt kontakt med den trådlösa laddaren. Lägg inte föremål mellan telefonen och laddaren (t.ex. kreditkort, nyckelkort, mynt, nycklar, metallföremål).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Den trådlösa mobiltelefonladdaren kanske inte fungerar om telefonens skal är för stort eller tillverkat av metall. Försök att ta av telefonens skal innan du lägger den på laddaren.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Den trådlösa mobiltelefonladdaren laddar inte om bilens högspänningsbatteri är urladdat.

Låg spänning Eluttag

Model S har ett eluttag i mittkonsolens bakre fack. Du når låg spänning-uttaget genom att öppna det främre facket på mittkonsolen.

Mittkonsolen med lyft armstöd, visar eluttaget i facket

Eluttaget är lämpligt för tillbehör som kräver upp till 12 A kontinuerlig strömstyrka (max. 16 A).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Ström är tillgänglig när fordonet är ”vaket”. Fordonet kan vara vaket av många anledningar. Till exempel när du använder funktioner som Fjärrparkering eller när funktioner som Förkonditionering, Kupéöverhettningsskydd, Behåll klimatanläggningen på, Hundläge, Campingläge, Vaktläge med mera är aktiverade. Fordonet är också vaket när låg spänning-batteriet laddas eller används, under högspänningsladdning eller när fordonet kommunicerar med mobilappen med mera. låg spänning-batteriet laddas inte ur om du låter ett tillbehör vara inkopplat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Eluttaget och anslutna tillbehörskontakter kan bli varma.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
För att undvika överdriven interferens med fordonets elektronik rekommenderar Tesla att du inte ansluter tillbehör som inte kommer från Tesla, som växelriktare, i låg spänning-eluttaget. Om du ändå använder ett tillbehör som inte kommer från Tesla och lägger märke till funktionsfel eller oväntade beteenden, t.ex. med indikatorlampor, i varningsmeddelanden eller genom stark värme från tillbehöret, ska du omedelbart koppla bort tillbehöret från låg spänning-eluttaget.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
En växelriktare som är ansluten till låg spänning-eluttaget måste ha stöd för 16 V DC-inspänning för att fungera.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Försök inte att ge Model S starthjälp via låg spänning-eluttaget. Det kan orsaka skador.

Klädhängare

Din Model S har en klädhängare på vardera sidan av fordonet ovanför bakrutan i andra raden, bredvid läslampan. Tryck på klädhängaren för att frigöra den. Tryck på den igen för att dra in den.

Klädhängaren ovanför bakrutan med pil som pekar utåt

Aktiv vägbullerdämpning

Model S är utrustad med aktiv vägbullerdämpning som minskar lågfrekvent vägbuller vid körning på ojämna underlag. Fordonet använder sätesmikrofonerna för att mäta buller i kupén och genererar sedan brusreducerande ljud genom högtalarna för att intelligent skapa tysta zoner runt varje passagerare baserat på fordonet och omgivningsfaktorer.

Framsäten med områden på vardera sida av huvudstöden i blå nyans

Aktivera eller inaktivera Aktiv vägbullerdämpning genom att öppna mediespelaren och trycka på ikonen Ljudinställningar > Alternativ > Aktiv vägbullerdämpning (ikonen Ljudinställningar visar en equalizer med tre vertikala streck). Det kan krävas ett antal minuters körning för att det ska kalibreras före aktivering.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att den aktiva bullerdämpningen ska fungera så effektivt som möjligt får mikrofonerna inte övertäckas (av sätesskydd etc.). Aktiv vägbullerdämpning kan avaktiveras om fönster vevas ned, dörr är öppen eller fläkten vrids upp.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Undvik att dränka in sätesområdena där mikrofonerna sitter vid rengöring så att mikrofonerna inte skadas.