Elektronik i kupén

Utöver förvaringsfack och mugghållare (se Förvaringsutrymmen i kupén) har kupén i Model S stöd för olika elektroniska komponenter, till exempel USB-portar, trådlösa mobiltelefonladdare och ett 12 V-eluttag.

USB-portar

Model S har fem USB-portar:

  • Två USB-portar sitter i mittkonsolens främre fack. De kan användas för att ladda USB-enheter och spela upp ljudfiler från en telefon eller USB-enhet (se Spela medier från enheter).
  • Två USB-portar sitter under den bakre pekskärmen som kan användas för att ladda USB-enheter.
  • En USB-port sitter inuti handskfacket. Den här porten är utrustad med en USB-enhet. USB-portens säkra placering gör den idealisk för att spara videoinspelningar från vaktläget och bilkameran.

Uteffekten för USB-portarna är upp till c:a 27 W (som kan variera beroende på fordonets tillverkningsdatum).

Se Krav på USB-enhet för videoinspelning för mer information om att formatera USB-enheter.

Du når de främre USB-portarna genom att öppna det främre facket på mittkonsolen. De främre USB-portarna sitter längst bak i facket:

Främre konsol med öppet främre fack, visar två USB-portar längst bak i facket

De bakre USB-portarna sitter under den bakre pekskärmen:

Två USB-portar under den bakre pekskärmen

USB-port i handskfacket:

Öppet handskfack, visar ett USB-minne i USB-porten
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Ström är tillgänglig när fordonet är ”vaket”. Fordonet kan vara vaket av många anledningar. Till exempel när du använder funktioner som Fjärrparkering eller när funktioner som Behåll klimatanläggningen på, Hundläge, Campingläge eller Vaktläge är aktiverade. Fordonet är också vaket när låg spänning-batteriet laddas eller används, under högspänningsladdning eller när fordonet kommunicerar med mobilappen med mera. låg spänning-batteriet laddas inte ur om du låter ett tillbehör vara inkopplat.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Använd USB 3.0-kompatibla kablar när du ansluter enheter till USB-portarna. Om en icke-kompatibel kabel används kan laddningen gå långsammare och anslutningsproblem eller försämrade prestanda uppstå.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Anslut inte flera enheter med hjälp av en USB-hubb. Det kan förhindra att anslutna enheter laddas eller känns igen av mediaspelaren, vaktläget, bilkameran etc.

Trådlösa mobiltelefonladdare

Trådlösa mobiltelefonladdare är integrerade i mittkonsolen och gör att en Qi-aktiverad telefon kan laddas med upp till 15 W effekt. För att ladda telefonen lägger du den på någon av de två laddningsplattorna. Telefonen måste ha direkt kontakt med den trådlösa laddaren. Lägg inte föremål mellan telefonen och laddaren (t.ex. kreditkort, nyckelkort, mynt, nycklar, metallföremål). Enheten kan kännas varm när den laddas, vilket är normalt vid induktiv laddning.

Trådlös mobiltelefonladdare

När telefonen ligger på den trådlösa laddaren laddas den när fordonet är aktiverat (pekskärmen är aktiverad och du sitter i fordonet). Din telefon laddas inte när du lämnar fordonet såvida inte en funktion som Behåll klimatanläggningen på, Hundläge, Campingläge eller Vaktläge är aktiverad.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Den trådlösa mobiltelefonladdaren kanske inte fungerar om telefonens skal är för tjockt eller tillverkat av metall. Försök att ta av telefonens skal innan du lägger den på laddaren.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Den trådlösa mobiltelefonladdaren laddar inte om bilens högspänningsbatteri är urladdat.

Låg spänning Eluttag

Model S har ett eluttag i mittkonsolens fack. Du når låg spänning-uttaget genom att öppna det främre facket på mittkonsolen.

Mittkonsolen med lyft armstöd, visar eluttaget i facket

Eluttaget är lämpligt för tillbehör som kräver upp till 12 A kontinuerlig strömstyrka (max. 16 A).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Ström är tillgänglig när fordonet är ”vaket”. Fordonet kan vara vaket av många anledningar. Till exempel när du använder funktioner som Fjärrparkering eller när funktioner som Kupéöverhettningsskydd, Behåll klimatanläggningen på, Hundläge, Campingläge, Vaktläge med mera är aktiverade. Fordonet är också vaket när låg spänning-batteriet laddas eller används, under högspänningsladdning eller när fordonet kommunicerar med mobilappen med mera. låg spänning-batteriet laddas inte ur om du låter ett tillbehör vara inkopplat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Eluttaget och anslutna tillbehörskontakter kan bli varma.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
För att undvika överdriven interferens med fordonets elektronik rekommenderar Tesla att du inte ansluter tillbehör som inte kommer från Tesla, som växelriktare, i låg spänning-eluttaget. Om du ändå använder ett tillbehör som inte kommer från Tesla och lägger märke till funktionsfel eller oväntade beteenden, t.ex. med indikatorlampor, i varningsmeddelanden eller genom stark värme från tillbehöret, ska du omedelbart koppla bort tillbehöret från låg spänning-eluttaget.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
En växelriktare som är ansluten till låg spänning-eluttaget måste ha stöd för 16 V DC-inspänning för att fungera.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Försök inte att ge Model S starthjälp via låg spänning-eluttaget. Det kan orsaka skador.

Aktiv vägbullerdämpning

Model S är utrustad med aktiv vägbullerdämpning som minskar lågfrekvent vägbuller vid körning på ojämna underlag. Fordonet använder sätesmikrofonerna för att mäta buller i kupén och genererar sedan brusreducerande ljud genom högtalarna för att intelligent skapa tysta zoner runt varje passagerare baserat på fordonet och omgivningsfaktorer.

Framsäten med områden på vardera sida av huvudstöden i blå nyans

Aktivera eller inaktivera Aktiv vägbullerdämpning genom att öppna mediespelaren och trycka på ikonen Ljudinställningar > Alternativ > Aktiv vägbullerdämpning (ikonen Ljudinställningar visar en equalizer med tre vertikala streck). Det kan krävas ett antal minuters körning för att det ska kalibreras före aktivering.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att den aktiva bullerdämpningen ska fungera så effektivt som möjligt får mikrofonerna inte övertäckas (av sätesskydd etc.). Aktiv vägbullerdämpning kan avaktiveras om fönster vevas ned, dörr är öppen eller fläkten vrids upp.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Undvik att dränka in sätesområdena där mikrofonerna sitter vid rengöring så att mikrofonerna inte skadas.