Säkerhetsinställningar

Om säkerhetssystemet

Om Model S inte detekterar en nyckel i närheten när en låst dörr eller ett låst bagageutrymme öppnas, ljuder ett larm. Strålkastare samt körriktningsvisare blinkar även. För att inaktivera larmet ska du trycka på valfri knapp på fjärrnyckeln.

Om du manuellt vill aktivera eller inaktivera larmsystemet trycker du på Reglage > Säkerhet > Stöldskyddslarm. När larmet är påslaget aktiverar Model S larmsystemet en minut efter att du har klivit ur fordonet, dörrarna låses och en igenkännbar nyckel inte längre detekteras.

Ett larm med eget batteri ljuder om en låst dörr eller bagagelucka öppnas och Model S inte känner av en nyckel i närheten. Om du också vill att det här larmet ljuder i situationer där fordonet upptäcker rörelser inne i kupén, aktiverar du Lutning/intrång (se Lutning/intrång (i förekommande fall)).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om Model S är i vaktläge (se Använda vaktläget (med en USB-enhet)), är inställningen Stöldskyddslarm inte tillgänglig.

Lutning/intrång (i förekommande fall)

Ditt fordon är kanske inte utrustat med den här funktionen beroende på konfiguration, marknadsregion och tillverkningsdatum.

Säkerhetslarm måste vara tillkopplat innan aktivering av Lutning/intrång kan göras.

Lutning/intrång ljuder larmet i fordonet om Model S upptäcker rörelser inne i kupén eller om fordonet flyttas eller lutas (till exempel med en bogserbil eller domkraft). Aktivera genom att trycka på Reglage > Säkerhet > Lutning/intrång.

Intrångssensorn avaktiveras automatiskt när klimatanläggningen är på efter att du lämnat fordonet. Om du vill åsidosätta det sätter du på lutnings-/intrångssensorn manuellt när du har valt Behåll klimatanläggningen på, Hundläge eller Campingläge.

Lutnings-/intrångssensorn återaktiveras automatiskt vid början av varje körning.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Larmen för Lutning/intrång vara avstängda vid användning av Kupéöverhettningsskydd (se Kupéöverhettningsskydd).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du planerar att lämna någonting som rör sig inuti det låsta fordonet, måste du komma ihåg att stänga av Lutning/intrång. Om inställningen är på aktiveras intrångslarmet av alla rörelser som detekteras inuti Model S.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om Model S är i vaktläge (se Använda vaktläget (med en USB-enhet)), är inställningen Lutning/intrång inte tillgänglig.

Utökat stöldskydd (i förekommande fall)

Om fordonet är utrustat med uppgraderingen Utökat stöldskydd ljuder signalhornet då en låst dörr eller bagagelucka öppnas och Model S inte detekterat en nyckel i närheten. Om Lutning/intrång är aktiverad ljuder även signalhornet om Model S detekterar rörelse inuti kupén eller om fordonet flyttas eller lutas (t.ex. med en bogserbil eller domkraft). Aktivera/inaktivera systemet för detektering av lutning/intrång genom att trycka på Reglage > Säkerhet > Lutning/intrång.

PIN-kod för att köra

För att öka säkerheten kan du ställa in att det inte går att köra Model S innan en fyrsiffrig PIN-kod har matats in. Tryck på Reglage > Säkerhet > PIN-kod för att köra för att aktivera denna inställning och följ instruktionerna på skärmen för att skapa en PIN-kod för körning.

Efter att inställningen aktiverats måste du, förutom att ange den fyrsiffriga PIN-koden för att köra, även använda den när du ska aktivera assistentläget för första gången och skapa den fyrsiffriga PIN-koden för att aktivera och avaktivera assistentläget. När Model S är i assistentläget kan den köras utan att PIN-koden för körning behöver matas in. PIN-koden för att köra är avaktiverad när assistentläget är aktiverat.

Om du glömmer din PIN-kod för att köra trycker du på länken för att ange dina Tesla-inloggningsuppgifter i popup-fönstret PIN-kod för att köra. Sedan följer du anvisningarna på pekskärmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om pekskärmen mot förmodan inte svarar kan du inte ange PIN-koden. I sådana fall ska du först försöka starta om pekskärmen (se Omstart av pekskärmen). Om pekskärmen fortfarande inte svarar kan du fortfarande komma förbi PIN-koden för att köra genom att aktivera nyckellös körning i Tesla-mobilappen.

PIN-kod till handskfacket

Skydda innehållet i handskfacket med en fyrsiffrig PIN-kod (inte samma som PIN-kod för att köra). Aktivera den genom att trycka på Reglage > Säkerhet > PIN-kod till handskfacket och följa anvisningarna på pekskärmen. När inställningen har aktiverats får du en uppmaning om att ange PIN-koden för att öppna handskfacket. Välj funktionen som ska inaktiveras och ange sedan PIN-koden för att ta bort säkerhetsskyddet.

Om du har glömt handskfackets PIN-kod återställer du den genom att ange dina Tesla-inloggningsuppgifter och sedan följa instruktionerna på pekskärmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du använder Handskfackets PIN kan handskfacket öppnas även när Model S är i parkeringsvärdsläge.

Läge för hastighetsbegränsning

Med läget för hastighetsbegränsning kan du begränsa accelerationen och maxhastigheten till en vald hastighet mellan 50 och 120 mph (80 och 193 km/h). När du använder funktionen för första gången måste du skapa en fyrsiffrig PIN-kod som ska användas för att aktivera och avaktivera hastighetsbegränsningen. Om funktionen är aktiverad och körhastigheten når inom cirka 3 mph (5 km/h) av maximal hastighet hörs en ljudsignal och ett meddelande visas på instrumentpanelen och Model S skickar ett meddelande till mobilappen. Du kan även trycka på Säkerhet > Hastighetsbegränsning för att aktivera från Tesla-mobilappen. Aktivera läge för hastighetsbegränsning:

 1. Se till att Model S är i parkeringsläget.
 2. Tryck på Reglage > Säkerhet > Hastighetsbegränsning på pekskärmen.
 3. Välj maximal körhastighet.
 4. Dra skjutreglaget till -läget.
 5. Ange den fyrsiffriga PIN-kod du vill använda för att aktivera och avaktivera läget för hastighetsbegränsning.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om du glömmer PIN-koden kan du avaktivera läget för hastighetsbegränsning genom att ange inloggningsuppgifterna för ditt Tesla-konto.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Medan läget för hastighetsbegränsning är aktiverat ställs accelerationsinställningen automatiskt in på Chill
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Körning i nedförsbacke kan öka körhastigheten och leda till att Model S kör i högre hastighet än din valda maxhastighet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Läget för hastighetsbegränsning ersätter inte god bedömning, förarutbildning och behovet av att noggrant kontrollera hastighetsgränser och körförhållanden. Olyckor inträffar i alla hastigheter och det är ditt ansvar att köra säkert.

Rensa webbläsardata

Du kan rensa fordonets webbläsardata (på samma sätt som på en mobiltelefon eller dator) genom att gå till Reglage > Service > Rensa webbläsardata. Det här är användbart i många situationer, till exempel för att radera inställningar eller sökningar gjorda av andra förare.

Markera kryssrutorna i popup-fönstret på pekskärmen för att undanta länkar eller historik utifrån dina önskemål.