Säkerhetsinställningar

Om säkerhetssystemet

Om Model S inte detekterar en nyckel i närheten när en låst dörr eller ett låst bagageutrymme öppnas, ljuder ett larm. Strålkastare samt körriktningsvisare blinkar även. För att inaktivera larmet ska du trycka på valfri knapp på fjärrnyckeln.

Om du manuellt vill aktivera eller inaktivera larmsystemet trycker du på Reglage > Säkerhet > Stöldskyddslarm. När larmet är påslaget aktiverar Model S larmsystemet en minut efter att du har klivit ur fordonet, dörrarna låses och en igenkännbar nyckel inte längre detekteras.

Ett larm med eget batteri ljuder om en låst dörr eller bagagelucka öppnas och Model S inte känner av en nyckel i närheten. Om du också vill att det här larmet ljuder i situationer där fordonet upptäcker rörelser inne i kupén, aktiverar du Lutning/intrång (se Lutning/intrång (i förekommande fall)).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om Model S är i vaktläge (se Inaktivera Vaktläge) måste du avaktivera vaktläge innan du kan stänga av säkerhetslarmet eller larmet för lutning/intrång.

Lutning/intrång (i förekommande fall)

Säkerhetslarm måste vara tillkopplat innan aktivering av Lutning/intrång kan göras.

Lutning/intrång ljuder larmet i fordonet om Model S upptäcker rörelser inne i kupén eller om fordonet flyttas eller lutas (till exempel med en bogserbil eller domkraft). Aktivera genom att trycka på Reglage > Säkerhet > Lutning/intrång.

Intrångssensorn avaktiveras automatiskt när klimatanläggningen är på efter att du lämnat fordonet. Om du vill åsidosätta det sätter du på lutnings-/intrångssensorn manuellt när du har valt Behåll klimatanläggningen på, Hundläge eller Campingläge.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du planerar att lämna någonting som rör sig inuti det låsta fordonet, måste du komma ihåg att stänga av Lutning/intrång. Om inställningen är på aktiveras intrångslarmet av alla rörelser som detekteras inuti Model S.

Utökat stöldskydd (i förekommande fall)

Om fordonet är utrustat med uppgraderingen Utökat stöldskydd ljuder signalhornet då en låst dörr eller bagagelucka öppnas och Model S inte detekterat en nyckel i närheten. Om Lutning/intrång är aktiverad ljuder även signalhornet om Model S detekterar rörelse inuti kupén eller om fordonet flyttas eller lutas (t.ex. med en bogserbil eller domkraft). Aktivera/inaktivera systemet för detektering av lutning/intrång genom att trycka på Reglage > Säkerhet > Lutning/intrång.

PIN-kod för att köra

För att öka säkerheten kan du ställa in att det inte går att köra Model S innan en fyrsiffrig PIN-kod har matats in. Tryck på Reglage > Säkerhet > PIN-kod för att köra för att aktivera denna inställning och följ instruktionerna på skärmen för att skapa en PIN-kod för körning.

Efter att inställningen aktiverats måste du, förutom att ange den fyrsiffriga PIN-koden för att köra, även använda den när du ska aktivera assistentläget för första gången och skapa den fyrsiffriga PIN-koden för att aktivera och avaktivera assistentläget. När Model S är i assistentläget kan den köras utan att PIN-koden för körning behöver matas in. PIN-koden för att köra är avaktiverad när assistentläget är aktiverat.

Om du glömmer din PIN-kod för att köra, tryck på länken för inmatning av dina Tesla-inloggningsuppgifter på popup-fönstret PIN-kod för att köra och följ anvisningarna på skärmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om pekskärmen mot förmodan inte svarar kan du inte ange PIN-koden. I sådana fall ska du först försöka starta om pekskärmen (se Starta om pekskärmen). Om pekskärmen fortfarande inte svarar kan du fortfarande komma förbi PIN-koden för att köra genom att aktivera nyckellös körning i Tesla-mobilappen.

PIN-kod till handskfacket

För extra säkerhet kan du skydda innehållet i handskfacket med en fyrsiffrig PIN-kod. Tryck på Reglage > Säkerhet > Handskfackets PIN för att aktivera den här inställningen. Följ sedan instruktionerna på skärmen. När inställningen har aktiverats får du en uppmaning om att ange PIN-koden för att öppna handskfacket. Avaktivera inställningen genom att välja den funktion som ska avaktiveras och sedan ange PIN-koden.

Om du har glömt handskfackets PIN-kod återställer du den genom att ange dina Tesla-inloggningsuppgifter och sedan följa instruktionerna på skärmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du använder Handskfackets PIN kan handskfacket öppnas även när Model S är i parkeringsvärdsläge.