Främre bagageutrymme

Öppna

Säkerställ att Model S är i parkeringsläge och gör något av följande för att öppna det främre bagageutrymmet:

 • Tryck på Reglage > Främre bagageutrymme på pekskärmen.
 • Dubbeltryck på knappen för det främre bagageutrymmet på fjärrnyckeln.
 • Tryck på knappen för det främre bagageutrymmet i mobilappen.
Pil som pekar uppåt från fordonets främre huv

Instrumentpanelen visar när en dörr, bagageutrymmet eller bakluckan är öppen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Innan huven öppnas eller stängs är det viktigt att kontrollera att området runt huven är fritt från hinder (personer och föremål). I annat fall finns det risk för skador eller allvarliga personskador.

Stänga

Framhuven på Model S är inte tillräckligt tung för att stänga sig av sin egen vikt. Om du trycker på den främre kanten eller mitt på framhuven kan det orsaka skador.

Utför följande steg för att stänga framhuven ordentligt:

 1. Sänk ned huven tills den vidrör spärrarna.
 2. Placera båda händerna på framhuvens främre del på de områden som visas (grön färg) och tryck ordentligt för att spärra luckan.
 3. Lyft försiktigt i den främre kanten på huven för att kontrollera att den är helt stängd.
Pilar som pekar mot två gröna rutor på vardera sidan av främre huvens främre mittkant. En röd ruta på huvens främre mittkant.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Tänk på följande för att förhindra skada:
 • Tryck endast på de gröna områdena som visas. Om du trycker på de röda områdena kan det orsaka skada.
 • Stäng inte framhuven med en hand. Du lägger då koncentrerad kraft på ett ställe och detta kan orsaka en buckla eller böjning.
 • Tryck inte på huvens främre kant. Om du gör det kan kanten vikas.
 • Smäll inte igen huven och släpp den inte.
 • Undvik repor genom att inte ha något i händerna (nycklar). Smycken kan också orsaka repor.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Innan du kör måste du säkerställa att huven är ordentligt låst i sitt helt stängda läge genom att försiktigt försöka lyfta framkanten av huven uppåt och bekräfta att luckan inte rör sig. Det är förarens ansvar att se till att framluckan är ordentligt stängd innan man kör iväg.

Om framluckan är öppen när du försöker lämna parkeringsläget visas ett meddelande där du ombeds att bekräfta din avsikt att köra på pekskärmen. Om du väljer att låta framluckan vara öppen när du kör begränsas fordonshastigheten.

Det främre bagageutrymmet låses när:

Lastgräns för det främre bagageutrymmet

Fördela lastvikten så jämnt som möjligt mellan det främre och det bakre bagageutrymmet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Lasta aldrig mer än 110 lbs (50 kg) i det främre bagageutrymmet. Att göra det kan orsaka skada.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Ta alltid hänsyn till fordonets Högsta tillåtna totalvikt (GVWR)när du lastar i bagage (se Specifikationer). GVWR är den högsta tillåtna totalvikten för fordonet inklusive samtliga passagerare, alla vätskor och all last.

Invändig nödöppning

Det finns en upplyst öppningsknapp på insidan av det främre bagageutrymmet som gör det möjligt för en person som låsts inne att ta sig ut.

En knapp inuti det främre bagageutrymmet med en bild av en bil med öppet bagageutrymme

Tryck på den invändiga öppningsknappen för att låsa upp det främre bagageutrymmet och tryck därefter upp huven.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Den invändiga öppningsknappen lyser efter en kort exponering för omgivande ljus.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Klättra aldrig in i det främre bagageutrymmet. Stäng aldrig det främre bagageutrymmet när en person är inuti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Försiktighet bör vidtas för att säkerställa att föremål inuti det främre bagageutrymmet inte stöter emot öppningsknappen och orsakar att huven öppnas av misstag.