Autopark

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har eventuellt inte ditt fordon Autopark.

Autopark använder data för att underlätta parkering på allmänna vägar genom att manövrera Model S in på parallella eller vinkelräta parkeringsplatser.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Det är ditt ansvar att känna till autoparkeringens begränsningar och i vilka situationer den kanske inte fungerar som förväntat. För mer information, se Begränsningar och varningar.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd inte Autopark om något, som en kulkoppling, cykelställ eller släpvagn, är fäst vid dragkroken. Autopark stannar kanske inte för dragkrokar vid parkering mellan eller framför andra fordon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Autoparkeringens prestanda beror på ultraljudssensorernas möjlighet att upptäcka fordonets närhet till trottoarkanter, föremål samt andra fordon. Ensure all cameras are clean and free of obstructions before each drive and before using Autopilot features (see Rengöra en kamera). Dirty cameras and sensors (if equipped), as well as environmental conditions such as rain and faded lane markings, can affect Autopilot performance. If a camera is obstructed or blinded, Model S displays a message on the instrumentpanel and Autopilot features may not be available. For more information on specific alerts, see Felsökningsvarningar.

Parametrar

Autopark upptäcker potentiella parkeringsplatser baserat på följande parametrar:

Vinkelrät parkering
 • Hastigheten måste vara lägre än 8 mph (13 km/h). Autopark kanske inte upptäcker den önskade parkeringsplatsen om du kör för snabbt.
 • Parkeringsplatsen måste vara minst lika bred som ditt fordon.
 • Parkeringsplatsen måste ha minst tre synliga linjer för att fordonet ska kunna parkera, till exempel parkeringslinjer, vägmarkeringar eller tydliga trottoarkanter. Autopark kanske inte fungerar i exempelvis ett garage utan tre synliga parkeringslinjer.
 • Autopark kanske inte fungerar på ojämna underlag som kullersten och tegel.
Parallell parkering
 • Hastigheten måste vara lägre än 8 mph (13 km/h). Autopark kanske inte upptäcker den önskade parkeringsplatsen om du kör för snabbt.
 • Det måste finnas ett fordon framför eller bakom platsen du vill parkera på.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Autoparkering fungerar inte på vinklade parkeringsplatser.

Använda Autopark

Vid körning följer du de här stegen för att låta Autopark manövrera Model S in på en parkeringsplats:

 1. Håll instrumentpanel under uppsikt medan du kör långsamt för att se potentiella parkeringsplatser som autopiloten hittar. När Model S är placerad så att den kan backa in på en av de identifierade platserna visas potentiellt lediga parkeringsplatser på instrumentpanel.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  De identifierade parkeringsplatserna visas endast om fordonets position och/eller omgivningen gör det möjligt för autoparkeringen att beräkna en lämplig körbana. Om autoparkeringen inte kan beräkna en lämplig körbana (till exempel vid körning på en trång gata, där parkeringsmanövern skulle innebära att fordonets front sticker ut i motstående körfält), kan du antingen flytta fordonet, söka efter en annan parkeringsplats eller parkera manuellt.
 2. För det högra rullningshjulet uppåt eller nedåt för att välja en parkeringsplats. Kontrollera om det är säkert och lämpligt att parkera. Sedan kör du framåt och stannar cirka en billängd framför parkeringsplatsen (ungefär som du normalt gör vid parallell parkering eller vid backning in på en vinkelrät parkeringsplats).
 3. När du är redo att parkera trycker du på den högra rullningsknappen och släpper fyrkantig ratt (eller ratt).
 4. Autopark visar ett meddelande när parkeringen är slutförd.

Om du trampar på bromspedalen när Autoparkering aktivt parkerar Model S pausas parkeringsprocessen tills du trycker på Återuppta på pekskärmen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Förlita dig aldrig på Autopark för att hitta en parkeringsplats som är laglig, lämplig och säker. Autopark kanske inte alltid upptäcker föremål i parkeringsområdet. Gör alltid en visuell kontroll för att vara säker på att parkeringsplatsen är lämplig och säker.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
När autoparkeringen styr aktivt Model S:
 • Försök inte påverka rörelserna på fyrkantig ratt (eller ratt). Autopark avbryts om du gör så.
 • Kontrollera hela tiden omgivningen. Var beredd på att bromsa för att undvika fordon, fotgängare eller föremål.
 • Håll alltid uppsikt över pekskärmen och instrumentpanelen så att du lägger märke till anvisningarna från autoparkeringen.

Pausa parkeringen

Pausa Autopark genom att trycka ned bromspedalen en gång. Model S stannar och står stilla tills du trycker på Återuppta på pekskärmen.

Avbryta parkering

Autoparkering avbryter parkeringssekvensen när du flyttar fyrkantig ratt (eller ratt)manuellt, växlar eller trycker på Avbryt på pekskärmen. Autopark avbryter även parkeringen om:
 • Parkeringssekvensen överskrider sju förflyttningar.
 • Model S upptäcker att föraren lämnar fordonet.
 • Om en dörr är öppen.
 • Accelerationspedalen trampas ned.
 • Du trampar på bromspedalen när Autopark har pausats.
 • Om en automatisk nödbromssituation uppstår (se Kollisionsavvärjning).