Identifieringsetiketter

Chassinummer

Chassinumret (VIN) finns på följande platser:

 • Tryck på Reglage > Programvara.
 • Stämplat på en platta högst upp på instrumentpanelen. Kan ses genom vindrutan på fordonets förarsida.
  Pil som pekar mot plattan med chassinumret längst upp på instrumentpanelen.
 • Tryckt på etiketten med fordonscertifieringen som finns på dörrstolpen. Kan läsas när förardörren är öppen.
  Pil som pekar mot etiketten på dörrstolpen.
 • Chassinumret (VIN) är stämplat på chassit och tas reda på genom att ta bort tröskelpanelen på främre passagerardörren genom att försiktigt bända den uppåt med ett verktyg med platt blad.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Vi rekommenderar inte borttagning av tröskelplåten för att se chassinumret eftersom det finns stor risk för skador. Panelen hålls fast med bräckliga klämmor som lätt bryts av. Skador som orsakas av borttagning av tröskelpanelen täcks inte av garantin.
  Pilar som visar borttagning av tröskelpanelen, under vilken chassinumret finns.

Etikett för utsläppskontroll

Etiketten för utsläppskontroll finns på öppningssidan av bakluckan.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För fordon av modeller från 2022 eller senare sitter etiketten för utsläppskontroll på insidan av den främre huven och kanske inte stämmer överens med etiketten som visas.
Exempel på etikett för utsläppskontroll.