Bilens last

Fordonsmärkning

Det är viktigt att förstå hur fordonets ursprungliga däckstorlekar och tryck, och GVWR (högsta tillåtna totalvikt) och GAWR (högsta tillåtna axeltryck). Den här informationen finns på två etiketter fästa på Model S.

Två etiketter på förarsidans mittersta dörrstolpe visar hur mycket last fordonet kan transportera
 1. Etikett med information om däck och last
 2. Fordonscertifieringsetikett
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om du lastar Model S för tungt påverkar detta bromsning och manövrering, vilket kan äventyra din säkerhet och orsaka skador.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Lasta aldrig mer än 110 lbs (50 kg) i det främre bagageutrymmet. Att göra det kan orsaka skada.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Lasta aldrig mer än 175 lbs (80 kg) på det övre utrymmet i det bakre bagageutrymmet eller mer än 175 lbs (80 kg) i det nedre utrymmet. Att göra det kan orsaka skada.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Förvara inte större mängder vätska i Model S. Spill kan leda till att elkomponenter slutar att fungera.

Etikett med information om däck och last

Etiketten med information om däck och last anger:

 • Det maximala antalet sittplatser.
 • Bilens maximala lastvikt.
 • Originaldäckens storlek.
 • Lufttryck för kalla originaldäck fram och bak. Dessa tryck rekommenderas för optimala åk- och köregenskaper.

USA/Kanada:

Ett exempel på en däcketikett

Mexiko:

Ett exempel på en däcketikett

Byt aldrig ut denna etikett även om du använder andra däck i framtiden.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om Model S är lastad till maximal lastvikt måste du dubbelkontrollera alla däck för att säkerställa att de är pumpade till rekommenderade trycknivåer.

Fordonscertifieringsetikett

Fordonscertifieringsetiketten visar:

 • GVWR – Högsta tillåtna totalvikt. Den högsta tillåtna totalvikten för Model S. Det beräknas som vikten för Model S utrustad med de tyngsta valbara fabriksalternativen plus samtliga passagerare, alla vätskor och all last.
 • GAWR FRT och GAWR RR – total axelvikt (Gross Axle Weight Rating) för fram- och bakaxlarna. GAWR är den maximala fördelade vikten som varje axel klarar.

USA:

Ett exempel på en fordonscertifieringsetikett

Kanada:

Ett exempel på en fordonscertifieringsetikett

Mexiko:

Ett exempel på en fordonscertifieringsetikett
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
För att förhindra skador ska Model S aldrig lastas så att fordonet blir tyngre än den högsta tillåtna totalvikten (GVWR) eller överskrider de individuella högsta tillåtna axeltrycken (GAWR).

Takräcken

En Model S som är utrustad med ett glastak kan du lasta upp till 165 lbs (75 kg) på ett takräcke som är godkänt av Tesla (se Delar och tillbehör).

Beräkna lastgränserna

 1. Leta rätt på meddelandet "Den sammanlagda vikten för passagerare och last får inte överstiga XXX lbs eller XXX kg" på etiketten med information om däck och last.
 2. Fastställ den kombinerade vikten av alla personer som kommer att färdas i bilen.
 3. Dra av den sammanlagda vikten för personerna från XXX lbs eller XXX kg (se steg 1).
 4. Det resulterande värdet är den tillgängliga lastvikten. Om XXX exempelvis är 1400 lbs (635 kg) och fem passagerare med en vikt på vardera 150 lb (68 kg) färdas i bilen blir den tillgängliga kapaciteten för last 650 lbs (1400 ‑ 750 (5 x 150) = 650 lbs) eller 295 kg (635 ‑ 340 (5 x 68) = 295 kg).
 5. Fastställ den kombinerade vikten av last som placeras i bilen. Vikten får inte överskrida den tillgängliga lastvikten för last som beräknades i steg 4.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Bagageutrymmet är den bästa platsen att placera föremål som ska transporteras. Vid en kollision, om du bromsar kraftigt eller vid skarpa svängar kan lösa föremål i kupén skada personer i bilen.

Exempel på beräkning av maximal lastvikt

Hur mycket last Model S kan transportera beror på antalet passagerare och deras vikt. Följande exempel på lastgränser förutsätter att varje passagerare väger 68 kg (150 lbs). Om passagerarna väger mer eller mindre minskar respektive ökar den tillgängliga lastkapaciteten.

Tabell 1. Förare och en passagerare
Beskrivning Totalt
Bilens maximala lastvikt 433 kg (954 lbs)
Subtrahera med vikten för personer i bilen (2 x 68 kg) 136 kg (300 lbs)
Tillgänglig lastvikt 297 kg (654 lbs)
Tabell 2. Förare och fyra passagerare
Beskrivning Totalt
Bilens maximala lastvikt 433 kg (954 lbs)
Dra bort vikten för personer i bilen (5 x 68 kg) 340 kg (750 lbs)
Tillgänglig lastvikt 93 kg (204 lbs)

Lastvikten ska därefter fördelas mellan det främre och det bakre bagageutrymmet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Överskrid inte den maximala lastvikten för det främre bagageutrymmet som är 110 lbs (50 kg).