Krav på USB-enhet för videoinspelning

För vissa funktioner behöver du använda ett USB-minne (exempelvis bilkamera, Vaktläge och Track Mode i förekommande fall) som uppfyller följande krav:

 • Lagringskapacitet på minst 64 GB. Använd ett USB-minne som har så mycket tillgängligt förvaringsutrymme som möjligt. Videofilmer kan ta upp mycket utrymme.
 • En bibehållen skrivhastighet på 4 MB/s. Tänk på att bibehållen skrivhastighet skiljer sig från högsta skrivhastighet.
 • USB 2.0-kompatibel. Om du använder ett USB 3.0-minne måste det även ha stöd för USB 2.0.
 • Rätt formaterad (beskrivning nedan)
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
På vissa marknader kan du köpa rekommenderade USB-enheter på http://www.tesla.com.

Formatera ett USB-minne automatiskt

Sätt i USB-minnet i en främre USB-port och tryck på Reglage > Säkerhet > Formatera USB-minne. Då formateras automatiskt enheten med exFAT och det skapas en mapp för TeslaCam och TeslaTrack Mode (i förekommande fall). USB-minnet är nu redo att spela in och spara film.

Formatera USB-minne finns endast tillgängligt när ett USB-minne (med en eller flera partitioner) är insatt i en främre USB-port. Om du väljer Formatera USB-minne raderas allt innehåll som eventuellt finns på USB-minnet. Flytta innehåll du vill behålla till en annan enhet innan du använder den här funktionen.

Formatera ett USB-minne manuellt

Om Model S inte kan formatera USB-minnet formaterar du det med hjälp av en dator:

 1. Formatera USB-minnet med exFAT-, MS-DOS FAT- (för Mac), ext3- eller ext4-format (NTFS stöds inte för närvarande).
 2. Skapa en mapp på rotnivå som heter TeslaCam och för användning med Track Mode (i förekommande fall) skapar du en mapp på rotnivå som heter TeslaTrackMode. Du kan använda ett USB-minne för bilkameran, vaktläget,Track Mode (i förekommande fall) och ljudfiler men du måste skapa separata partioner för varje mapp på ett USB-minne med exFAT-format.
 3. Efter formateringen sätter du i USB-minnet i handskfackets USB-port (i förekommande fall), i annat fall använder du en främre USB-port i mittkonsolen. Använd inte de bakre USB-portarna eftersom de endast kan användas för att ladda enheter. Det kan ta några sekunder för Model S att hitta USB-minnet.
 4. När enheten har hittats kontrollerar du att ikoner för bilkamera och vaktläge är tillgängliga när du trycker på Reglage. Model S kan nu spela in video.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan behöva aktivera vaktläge först (i förekommande fall) genom att trycka på Reglage > Vakt.

Spela upp videoinspelningar

Om film sparats kan du se klippen på pekskärmen eller en dator.

När lagringsutrymmet på USB-minnet är slut går det inte att spara videoinspelningar på det. Flytta med jämna mellanrum de sparade videoinspelningarna till en annan enhet och ta bort dem från USB-minnet för att förhindra att det blir fullt.

Visa på pekskärmen

Du kan spela upp inspelade videor på pekskärmen när Model S är i parkeringsläge. Tryck på bilkameraikonen i appstartaren eller på bilkameraikonen på skärmen Reglage. Tryck på menyikonen i det övre hörnet av skärmen. Flikarna visar en lista med alla videoklipp, ordnade efter plats och tidsstämpel. Du kan pausa, spola bakåt och framåt samt radera klipp efter behov.

Gå till Reglage > Säkerhet > Ta bort bilkameraklipp för att ta bort alla inspelningar från bilkameran och vaktläget.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Bilkamerans inspelning pausas när du startar videospelaren.

Visa på en dator

Sätt i USB-minnet i en dator och gå till mappen TeslaCam eller TeslaTrackMode (i förekommande fall).

Mappen TeslaCam innehåller undermappar:

 • Sparade klipp: Innehåller alla inspelningar som har sparats med bilkameran.
 • Vaktlägesklipp: Innehåller inspelningar från alla säkerhetshändelser i vaktläge. Om lagringsutrymmet på USB-minnet börjar ta slut raderas de äldsta vaktlägesklippen för att ge utrymme för nya klipp. När du har raderat ett klipp kan du inte återställa det.