System för fotgängarvarning

Systemet för fotgängarvarning orsakar att Model S avger en ljudsignal vid körning med en hastighet under 32 km/h (19 mph) eller när du backar. Elfordon är tysta och det här ljudet bidrar till att varna fotgängare om ditt fordon som närmar sig. Ljudet som aktiveras när Model S växlas ur parkeringsläget blir högre i takt med att hastigheten ökar.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om inget ljud hörs kanske fotgängare inte är medvetna om ditt fordon som närmar sig, vilket kan öka risken för en kollision som leder till allvarliga personskador eller dödsfall. Kontakta Tesla omedelbart om systemet för fotgängarvarning inte fungerar.