Rengöring

Rengöra bilen utvändigt

För att förhindra skador på lacken ska du omedelbart ta bort frätande ämnen (fett, olja, fågelspillning, kåda, döda insekter, tjärfläckar, vägsalt, industriellt nedfall, osv.). Vänta inte tills du tvättar hela Model S. Använd vid behov denaturerad alkohol för att ta bort tjärfläckar och envisa fettfläckar. Tvätta sedan omedelbart området med vatten och ett milt tvålbaserat rengöringsmedel för att ta bort alkoholen.

Se till att de yttre kamerorna inte är täckta av smuts, kondens eller annat som påverkar kamerornas prestanda. Dessa substanser kan leda till oklara bilder eller att autopiloten och säkerhetsfunktioner slutar att fungera (se Rengöra en kamera).

Följ dessa steg när du tvättar Model S utvändigt:

 1. Innan du tvättar ska du spola bort smuts och grus från bilen med hjälp av en slang. Spola bort ansamlad lera på platser där det lätt fastnar smuts (t.ex. hjulhuskanter och panelfogar). Om det har använts salt på vägarna (t.ex. under vintermånaderna) ska du grundligt spola bort alla saltrester från bilens undersida, hjulhuskanter och bromsar.
 2. Handtvätta Model S med en ren, mjuk trasa och kallt eller ljummet vatten och ett milt bilschampo av hög kvalitet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Vissa rengöringsmedel och bilschampon innehåller kemikalier som kan orsaka skador eller missfärgning, särskilt för plastdelar, ytterbelysning och kameralinser. Vissa bilrengöringsmedel innehåller till exempel hydroxid eller andra starkt alkaliska eller frätande beståndsdelar som kan skada utvändiga komponenter. Använd heller inte sura produkter. Skador och missfärgning som orsakas av rengöringsprodukter täcks inte av garantin.
 3. Efter att du tvättat bilen ska du skölja med rent vatten för att förhindra att tvålen torkar på ytorna.
 4. Torka grundligt med ett sämskskinn. Torka vid behov bromsarna genom att köra en kort stund och bromsa flera gånger.

Använd dukar med isopropylalkohol (som de som används för att rengöra glasögon eller skärmar) för att tvätta bort småfläckar.

Rengöra och behandla fönster

Rengör fönster och speglar med ett glasrengöringsmedel för bilar. Skrapa inte och använd inte någon slipande rengöringsvätska på glasrutor eller speglar. Du får de bästa metoderna för att rengöra utvändigt glas genom att följa anvisningarna i Rengöra bilen utvändigt.

Om du vill använda en vattenavvisande beläggning på fordonets glasrutor ska du endast använda beläggningen på sidofönstren och bakrutan. Använd inte beläggningen på vindrutan eftersom det kan påverka autopilotkamerornas avläsningsförmåga. Följ användningsanvisningarna från tillverkaren av den vattenvisande beläggningen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Tesla ansvarar inte för skador i samband med tillämpning av fönsterbehandlingar på ditt fordon.

Biltvättsläge

När du kör in Model S i en biltvätt ser biltvättsläget till att alla fönster är stängda, låser laddningsuttaget och inaktiverar vindrutetorkarna, vaktläget, automatisk dörrlåsning och ljudsignaler för parkeringssensorer. Aktivera genom att trycka på Reglage > Service > Biltvättsläge. Bilen måste vara stillastående och inte under aktiv laddning.

Om du använder en automatisk biltvätt kan Aktivera frirullning hålla bilen i neutralläge, aktivera frirullning under tvättens gång och förhindra att Model S lägger i parkeringsbromsen om du lämnar förarsätet. Aktivera genom att trycka ned bromspedalen och trycka på Aktivera frirullning eller genom att lägga i neutralläge.

Biltvättsläget avaktiveras om fordonshastigheten överskrider 9 mph (15 km/h) eller om du trycker på Avsluta på pekskärmen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Om du inte aktiverar biltvättsläget för Model S kan det orsaka skador (till exempel på laddningsuttaget eller vindrutetorkarna). Skador som orsakas av biltvättar täcks inte av garantin.

Rengöra en kamera

Kameralinsen måste hållas ren och fri från hinder för att säkerställa en ren bild. Det finns två olika metoder för att rengöra en kamera beroende på när fordonet tillverkades.

För fordon som tillverkats före ungefär den 12 januari 2023: Ta bort alla ansamlingar av smuts och skräp genom att spreja vatten på kameralinsen med en sprejflaska. Försök inte att ta bort smuts eller skräp genom att torka av en blottad lins med händerna eller en trasa. Skräpet kan skada linsens yta när det gnids mot linsen.

För fordon som tillverkats efter ungefär den 12 januari 2023: Ta bort alla ansamlingar av smuts och skräp genom att spreja vatten på kameralinsen och torka bort det med en mikrofiberduk. Rengör kameralinsen veckovis vid våta väderförhållanden (snö, regn, slask) och månadsvis vid torrt väder.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Använd inte rengöringsmedel som innehåller kemikalier eller slipmedel. Dessa kan skada ytan på linsen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Rengör inte en ultraljudssensor (i förekommande fall) eller kameralins med ett vasst eller slipande föremål som kan repa eller skada ytan.

Försiktighetsåtgärder vid utvändig rengöring

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Tvätta inte bilen i direkt solljus.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Använd inte vätskor för behandling av vindrutor. Om du gör det kan det påverka torkarnas friktion och orsaka ett hackande ljud.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Använd inte varmt vatten, rengöringsmedel, starkt alkaliska eller frätande rengöringsingredienser, särskilt inte sådana som innehåller hydroxid.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Om du använder en högtryckstvätt ska du hålla ett avstånd på minst 12 tum (30 cm) mellan munstycket och ytan på Model S. Rikta inte vattenstrålen direkt mot parkeringssensorerna (i förekommande fall). Flytta hela tiden munstycket och koncentrera inte vattenstrålen till ett ställe.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Rikta inte vattenslangar direkt mot fönster-, dörr- eller huvtätningar, eller mot elektronikmoduler eller exponerade kablar.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Undvik frätskador som kanske inte omfattas av garantin genom att spola bort allt vägsalt från bilens undersida, hjulhuskanter och bromsar. Efter rengöring av bilen ska du torka bromsarna genom att köra en kort stund och bromsa flera gånger.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Undvik att använda hårdvävda eller grova trasor, t.ex. tvättvantar. Du rekommenderas att använda en mikrofiberduk av hög kvalitet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Om du tvättar bilen i en automatisk biltvätt ska du endast använda beröringsfria biltvättar. De här biltvättarna har inga delar (borstar osv.) som vidrör ytan på Model S. Vissa beröringsfria biltvättar använder frätande rengöringslösningar som med tiden kan orsaka missfärgning på fordonets utvändiga karossdetaljer. Undvik exponering för tvål och kemikalier med ett pH-värde över 13. Kontrollera produktetiketten eller fråga personalen på biltvätten om du är osäker. Skador som orsakas av felaktig tvättning täcks inte av garantin.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Se till att bilen är låst om du tvättar i en automatisk biltvätt. Undvik dessutom att använda reglage på pekskärmen som kan resultera i att dörrarna eller bagageluckan oavsiktligt öppnas medan bilen tvättas. Eventuella skador som uppstår omfattas inte av garantin.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Kontrollera att torkarna är avstängda innan du tvättar Model S för att undvika att de skadas.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Använd inte fälgrengöringsmedel som innehåller kemikalier eller förtvättsmedel. Sådana rengöringsmedel kan skada fälgarnas yta.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Spruta aldrig vätska med högt tryck (t.ex. om du använder en högtryckstvätt) mot laddkontakten när Model S laddas. Om anvisningarna inte följs kan det leda till allvarliga personskador eller skador på fordonet, laddningsutrustningen eller egendom.

Rengöra bilen invändigt

Kontrollera och rengör bilens interiör regelbundet för att bibehålla bilens utseende och förhindra att den slits i förtid. Om det är möjligt ska spill torkas bort direkt och alla märken ska tas bort direkt. För allmän rengöring ska invändiga ytor torkas med en mjuk trasa (t.ex. mikrofiber) som fuktats med en blandning av varmt vatten och ett milt tvålbaserat rengöringsmedel (testa alltid rengöringsmedel på ett dolt område före användning). För att undvika ränder ska du omedelbart torka torrt med en ren luddfri trasa.

Invändiga glasytor

Skrapa inte och använd inte någon slipande rengöringsvätska på glasrutor eller speglar. Detta kan skada spegelns reflekterande yta och värmeelementen i bakrutan.

Krockkuddar

Låt inte någon vätska komma in i en krockkudde. Detta kan hämma korrekt funktion.

Instrumentpanel och plastytor

Polera inte instrumentpanelens övre ytor. Polerade ytor är reflekterande och kan påverka förarens sikt vid körning.

Säten

Torka upp spill och kemiska rester från invändiga ytor så snart som möjligt med en mjuk trasa som är fuktad med varmt vatten och ett tvålbaserat rengöringsmedel. Torka försiktigt med cirkulära rörelser. Torka därefter torrt med en mjuk, luddfri trasa.

Även om sätesytorna är smutsavvisande rekommenderar Tesla att du rengör dem regelbundet för att upprätthålla prestanda och ett gott skick. Behandla omedelbart färgöverföringar från kläder, till exempel denim färgat med indigo. Undvik kontakt med starka kemikalier, inklusive vissa kosmetiska produkter. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol eller blekmedel. Testa rengöringsmedel på ett mindre synligt område innan du använder det på synliga ytor.

Om fordonet är utrustat med lädersäten ska du tänka på att läder är benäget att överföra färger vilket kan orsaka missfärgningar, i synnerhet på ljust läder. Vitt och solblekt läder är behandlat med antismutsbehandling. Du rekommenderas att inte använda rengöringsmedel, läderrengöringsmedel och läderbalsam eftersom dessa produkter kan missfärga eller torka ut lädret.

Dammsug sätena vid behov för att ta bort lös smuts.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Sätesöverdrag från andra än Tesla kan hindra känsligheten i sätenas passagerarsensorer och orsaka fläckar och skador.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Framsätena är utrustade med mikrofoner (se Aktiv vägbullerdämpning) som inte får utsättas för vätska. Undvik att dränka in sätesområdena där mikrofonerna sitter vid rengöring så att mikrofonerna inte skadas.

Mattor

Undvik att blöta ner mattorna för mycket. På kraftigt smutsade områden kan man använda ett utspätt rengöringsmedel för klädsel.

Säkerhetsbälten

Dra ut bältena så att du kan torka av dem. Använd inte någon typ av rengöringsmedel eller kemiskt medel. Låt bältena vara utdragna medan de torkar och utsätt dem helst inte för direkt solljus.

Dörrtätningar

Avlägsna skräp genom att torka dörrtätningarna med en fuktig trasa. Skador kan uppstå på omgivande ytor om det finns mycket skräp på dörrtätningarna. Undvik att använda putsdukar med alkohol eller andra kemiska produkter som skulle kunna skada dörrtätningarnas beläggning.

Pekskärm, bakre pekskärm och instrumentpanel

Rengör pekskärmen och instrumentpanelen med en mjuk luddfri trasa som är avsedd för rengöring av skärmar och displayer. Använd inte rengöringsmedel (t.ex. fönsterputs) eller alkoholbaserade gelprodukter (som handsprit) och använd inte en våtservett eller en torr statiskt laddad duk (t.ex. en mikrofiberduk som nyligen tvättats). Aktivera skärmrengöringsläget när du vill torka av den främre pekskärmen utan att aktivera knapparna och ändra inställningarna. Tryck på Reglage > Skärm > Skärmrengöringsläge. Skärmen blir mörk så att det går att se damm och fläckar. Avaktivera skärmrengöringsläget genom att trycka och hålla in HÅLL FÖR ATT GÅ UR.

Krom och metallytor

Polish, frätande rengöringsmedel, alkoholbaserade gelprodukter (som handsprit) och grova trasor kan skada krom- och metallytor.

Försiktighetsåtgärder vid invändig rengöring

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Användning av lösningsmedel (inklusive alkohol), alkoholbaserade gelprodukter (som handsprit), blekmedel, citrusfrukter, nafta, eller silikonbaserade produkter eller tillsatser på invändiga komponenter kan orsaka skada.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Statiskt laddade material kan orsaka skada på pekskärmen eller instrumentpanelen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om du upptäcker någon skada på en krockkudde eller ett säkerhetsbälte ska du omedelbart kontakta Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Låt inte vatten, rengöringsmedel eller textil komma in i en säkerhetsbältesmekanism.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Det kan vara farligt att komma i kontakt med kemiska rengöringsmedel och det kan irritera ögon och hud. Läs och följ tillverkarens instruktioner om det kemiska rengöringsmedlet.

Polering, bättringsmålning och karossreparationer

För att bevara karossens kosmetiska utseende kan det vara lämpligt att då och då behandla de lackade ytorna med en godkänd polish som innehåller:

 • Mycket fint slipmedel som tar bort ytföroreningar utan att ta bort eller skada lacken.
 • Utfyllningsmedel som fyller repor och minskar deras synlighet.
 • Vax som ger en skyddande beläggning mellan lacken och omgivningen.

Kontrollera regelbundet den yttre lacken efter skador. Du kan behandla mindre märken och repor med ett lackstift (finns att köpa från Tesla, beroende på marknad). Använd bättringspennan efter att du tvättat bilen men innan du polerar eller vaxar den.

Reparera stenskott, sprickor eller repor. Mer information om reparationsställen och tillgängliga tjänster finns i https://www.tesla.com/support/body-shop-support.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Använd inte skärpasta, färgåterställningsmedel eller polish som innehåller kraftiga slipmedel. Dessa kan repa ytan och skada lacken permanent.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Använd inte krompolish eller andra slipande rengöringsmedel.

Använda ett bilskydd

Använd ett originalbilskydd från Tesla för att bevara bilens kosmetiska utseende när Model S inte används. Bilskydd kan köpas online från Tesla Shop.

Bilskydd på fordon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Använd endast ett Tesla-godkänt bilskydd när Model S är ansluten. Om du använder ett bilskydd som inte är från Tesla kan det leda till att batteriet inte kyls ned tillräckligt under laddningen.

Golvmattor

För att förlänga livslängden för mattorna och göra dem lättare att rengöra ska du använda originalgolvmattor som finns online på Tesla http://www.tesla.com. Rengör mattorna regelbundet och kontrollera att de sitter som de ska, så håller de längre. Byt ut golvmattorna om de är väldigt slitna.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
För att undvika att mattorna kommer i vägen för en fotpedal ska du kontrollera att förarens golvmatta är ordentligt fäst, och aldrig placera ytterligare en golvmatta ovanpå den. Lägg mattorna på fordonets beklädnad och aldrig på en annan golvmatta eller annat skydd.