Starta och stänga av

Starta

När du öppnar en dörr för att kliva i Model S startar pekskärmen och du kan manövrera alla reglage. För att växla Model S trycker du på bromspedalen och sveper uppåt för körläge framåt eller nedåt för bakåt på pekskärmens körlägesväljare (se Växling).

Om Automatisk startväxel är aktiverad väljer Model S automatiskt körläge framåt eller bakåt baserat på föremål som identifieras i omgivningen. Då bromspedalen trycks ned aktiveras det valda körläge som visas på instrumentpanelen (förutsatt att förardörren är stängd och säkerhetsbältet är fastspänt) och då accelerationspedalen trycks ned börjar fordonet köra i vald riktning.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Aktivera eller avaktivera Automatisk startväxel genom att trycka på Reglage > Pedal och styrning > Automatisk startväxel.

Innan du accelererar med Automatisk startväxel aktiverad ska du kontrollera på instrumentpanelen att Model S har växlat till önskat körläge (framåt eller bakåt). Om valet inte är korrekt, eller om Automatisk startväxel inte är aktiverad sveper du uppåt för körläge framåt eller nedåt för bakåt på pekskärmens körlägesväljare för att välja ett nytt körläge. Se Växling.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om PIN-kod för att köra är aktiverad (se PIN-kod för att köra) måste du även ange en giltig PIN-kod på pekskärmen innan du kan köra Model S.

Allt du behöver veta när du kör Model S visas på instrumentpanelen.

Körning avaktiverad – kräver parkoppling

Om Model S inte detekterar en nyckel när du trycker ned bromsen (en telefonnyckel detekteras inte eller två minuter har förflutit sedan du använde nyckelkortet) visas ett meddelande på pekskärmen om att körning kräver parkoppling.

Om du ser det här meddelandet placerar du nyckelkortet i något av telefondockans fack där RFID-sändaren kan avläsa den. Perioden för parkoppling inom två minuter startar om och du kan starta Model S genom att trampa ned bromspedalen.

Placera nyckelkortet på mittkonsolen för parkoppling innan körning.

Ett antal faktorer kan påverka om Model S kan upptäcka en telefonnyckel (till exempel kan enhetens batteri vara svagt eller urladdat och det går inte längre att kommunicera via Bluetooth).

Ha alltid din telefonnyckel eller ett nyckelkort med dig. Efter körning behöver du nyckeln för att starta om Model S. När du lämnar fordonet måste du ta nyckeln med dig för att låsa Model S, antingen manuellt eller automatiskt.

Stänga av

När du har kört färdigt och lagt i parkeringsläget går du bara ur fordonet. När du lämnar Model S med din telefonnyckel och fjärrnyckel, stängs fordonet och instrumentpanelen och pekskärmen automatiskt av.

Model S stängs också av automatiskt efter att ha stått i parkeringsläget under 30 minuter, även om du sitter i förarsätet.

Även om det vanligtvis inte behövs kan du stänga av Model S medan du sitter i förarsätet, förutsatt att fordonet inte är i rörelse. Tryck på Reglage > Säkerhet > Stäng av bilen. Model S startar automatiskt igen om du trampar ned bromspedalen eller trycker på pekskärmen efter en kort stund.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S växlar automatiskt till parkeringsläget när du bedöms lämna fordonet (t.ex. om förarens säkerhetsbälte inte är fastspänt och fordonet nästan står stilla). Om du lägger i neutralläget växlar fordonet till parkeringsläget när du öppnar dörren för att gå ur. Om du vill att fordonet ska hålla kvar neutralläget, se Anvisningar för biltransportörer.

Slå av och på fordonets ström

Du kan slå av och på Model S om den uppvisar ovanligt beteende eller om en obestämbar varning visas.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Starta om pekskärmen innan du slår av och på fordonet om pekskärmen inte svarar eller uppvisar ovanligt beteende (se Omstart av pekskärmen).
  1. Lägg i parkeringsläget.
  2. På pekskärmen trycker du på Reglage > Säkerhet > Stäng av bilen.
  3. Vänta i åtminstone två minuter utan att göra något med fordonet. Öppna inga dörrar, rör inte bromspedalen, pekskärmen osv.
  4. Efter två minuter ska du trampa på bromspedalen eller öppna dörren för att väcka fordonet.