Fönster

Öppna och stänga

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du ansvarar för att fönsterna är stängda efter att fordonet har låsts.

Tryck på ett reglage för att hissa ned motsvarande fönster. Fönsterreglage fungerar på två nivåer:

  • Om du vill sänka ett fönster helt trycker du ner reglaget helt och släpper det omedelbart.
  • Om du vill sänka ett fönster delvis ska du trycka lätt på reglaget och släppa det när fönstret är i önskat läge.
Pilar som pekar mot de fyra fönsterreglagen på förardörren

På liknande sätt drar du i ett reglage för att höja motsvarande fönster:

  • Om du vill höja ett fönster helt trycker du upp reglaget helt och släpper det omedelbart.
  • Om du vill höja ett fönster delvis ska du dra lätt i reglaget och släppa det när fönstret är i önskat läge.

Om fönstret oavsiktligt lämnas öppet kan Model S skicka ett meddelande till mobilappen (tryck på Reglage > Lås > Avisering om öppen bil och välj sedan Dörrar och fönster).

Du kan också aktivera Stäng fönster vid låsning genom att trycka på Reglage > Lås > Stäng fönster vid låsning. När detta har aktiverats stänger fordonet fönstren automatiskt när Model S låses.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Se Bästa praxis i kallt väder för information om hur du förbereder fönstren för kallt väder.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Fönstren sänks automatiskt en aning när du öppnar eller stänger en dörr i syfte att undvika skador. Om du höjer ett fönster manuellt när dörren är öppen ska du se till att det sänks en aning innan dörren stängs.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Innan ett fönster stängs är det förarens ansvar att säkerställa att ingen passagerare, i synnerhet barn, har några kroppsdelar utanför fönstret. I annat fall finns det risk för allvarliga personskador.

Låsa bakfönster

Förhindra att passagerare använder fönsterreglage genom att trycka på Reglage > Lås > Fönsterlås. Lås upp bakrutorna genom att trycka på Fönsterlås igen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
För att garantera säkerheten rekommenderar vi att du alltid låser de bakre fönsterreglagen när det sitter barn i baksätena.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Lämna aldrig barn utan uppsikt i Model S.

UV Index-klassning

Taket, vindrutorna och fönstren i Model S skyddar dig mot UV-strålar. Glaskomponenterna har mindre än 2 på UV Index-skalan. Mer information hittar du om du granskar regionens UV-indexspecifikationer. Du ansvarar fortfarande för att vidta åtgärder för solskydd.