Justera de främre och bakre ventilationsöppningarna

Model S har ett unikt, horisontellt luftutsläpp i ansiktshöjd som är placerat längs med hela instrumentpanelens bredd. Det finns även luftutsläpp längst upp och ned på den bakre konsolen.

Vy över främre och bakre kupéns insida med förklaringar
  1. Luftutsläpp på förarsidan
  2. Reglage på förarsidan
  3. Reglage på passagerarsidan
  4. Luftutsläpp på passagerarsidan
  5. Bakre ventilationsöppningar
  6. Bakre reglage

Med hjälp av pekskärmarna kan du välja exakt var du vill styra luften som strömmar från det här luftutsläppet vid uppvärmning eller nedkylning av kupén. När luftutsläppet i ansiktshöjd är igång kan du justera luftflödets riktning från respektive utsläpp. Tryck på de strålande luftvågorna från motsvarande luftutsläpp på pekskärmen för att justera luftflödets riktning. Luften flödar i en enda ström när den är centrerad, och delas upp i speglade luftströmmar när luft riktas utåt eller inåt från mitten av luftutsläppet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När luften från ett luftutsläpp delas i två separata luftflöden så är luftflödet i vardera riktningen inte lika starkt som när all luft flödar i en enda riktning.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Luft från utsidan dras in i Model S genom grillen framför vindrutan. Håll grillen fri från blockeringar som löv och snö.

Luftfilter för kupén

Model S har ett eller flera luftfilter som hindrar att pollen, industriutsläpp, vägdamm och andra partiklar tränger in genom luftutsläppen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Kupéns luftfilter måste bytas ut regelbundet. Se Serviceintervall.