Bästa praxis i kallt väder

Följ bästa praxis för att garantera att Model S ger dig den bästa möjliga upplevelsen av ditt ägarskap i riktigt kalla väderförhållanden.

Innan du kör

När snö och is ansamlas på fordonet kan rörliga delar som dörrhandtag, fönster, speglar och torkare frysa fast. I syfte att uppnå maximal räckvidd och bästa prestanda är det bra att värma upp kupén och batteriet innan du kör. Det finns flera sätt att göra det på:

 • Tryck på Schemalägg som finns både på laddnings- och klimatanläggningsskärmen för att ange en tidpunkt när du vill att fordonet ska vara körklart (se Schemalagd laddning och schemalagd avresa).
 • Navigera i mobilappen till Klimat och välj vilken temperatur du vill värma kupén till. Det värmer också högspänningsbatteriet efter behov.
 • Navigera till Klimat > Avfrosta bilen i mobilappen för att smälta snö, is och frost på vindrutan, laddningsuttaget, fönstren och speglarna. Det värmer också högspänningsbatteriet efter behov.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Tesla rekommenderar att klimatinställningar aktiveras minst 30–45 minuter före avresa (se Använda klimatreglagen). Förvärmningstiderna beror på utomhustemperaturen och andra faktorer. Mobilappen skickar en avisering när fordonet har nått önskad förkonditioneringstemperatur.

Laddkontakt

Om laddningsuttagets spärr fryser fast och en laddningskabel fastnar i laddningsuttaget ska du försöka lossa laddningskabeln manuellt. Se Lossa laddningskabeln manuellt.

I extremt kallt väder eller isiga förhållanden kanske ladduttagets spärr fryser fast. Om du inte kan ta bort eller sätta i laddningskabeln eller om Supercharging inte fungerar på grund av att spärren har fryst fast, ska du använda inställningen Avfrosta bilen i mobilappen. Det här gör att isen på laddningsuttagets spärr smälter så att du kan ta bort eller sätta i laddningskabeln.

Du kan även förhindra att laddningsuttagets spärr fryser fast genom att använda inställningarna för Schemalägg (se Schemalagd laddning och schemalagd avresa).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om laddningsuttagets spärr har frusit fast kanske den inte låser fast laddningskabeln, men nätladdning kan fortfarande ske i långsammare takt även om spärren inte låser.

Laddning

När du använder Reseplaneraren (i förekommande fall) för att navigera till en Tesla-laddningsplats förvärmer Model S högspänningsbatteriet för att säkerställa att batteriet har en optimal temperatur och är klart för laddning när du kommer till laddningsplatsen. Det minskar laddningstiden. Se ( Reseplanerare).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Tesla rekommenderar att Reseplaneraren används för att navigera till en laddningsplats under minst 30–45 minuter före ankomst för att säkerställa optimal batteritemperatur och optimala laddningsförhållanden. Du bör förkonditionera batteriet före körningen om det tar mindre än 30–45 minuter att åka till laddningsplatsen (se Innan du kör).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Värmesystemet kan producera ånga under vissa förhållanden om fordonet är utrustat med en värmepump (för att avgöra om fordonet har en värmepump trycker du på Reglage > Programvara > Ytterligare fordonsinformation). Luktfri ånga kan till exempel komma från fordonets framdel när du laddar vid en Supercharger i kalla temperaturer. Detta är normalt och inget att oroa sig för.

Fönster

Gå till Klimat i mobilappen och välj Avfrosta bilen som bidrar till att smälta snö, is och frost på vindrutan, fönstren och speglarna.

I kallt väder justerar Model S automatiskt fönstrens position något för att göra det enklare att öppna dörrar.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att undvika att krossa en ruta, anslut alltid till en extern låg spänning-strömkälla innan en dörr öppnas när fordonet inte har någon strömförsörjning.

Schemalägg service i mobilappen så att Tesla kan anbringa en vattenavvisande beläggning på sidofönstren och bakrutan (inte framrutan) mot en nominell avgift.

Speglar

Om du väntar dig isbildning när du parkerar ska du stänga av Automatisk infällning av backspeglar. Tryck på Reglage > Automatisk fällning. Is kan förhindra att sidospeglarna fälls in eller ut.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Sidospeglar värms automatiskt upp efter behov under förkonditionering eller när den bakre defrostern är aktiverad.

Torkare

Om du väntar dig snö eller isbildning när du parkerar ska du trycka på Reglage > Service > Serviceläge för vindrutetorkare. Då förs torkarna upp mot vindrutan så att de kan avfrostas när vindrutan avfrostas (se Torkare och spolare). Du kan också aktivera torkarnas defroster (i förekommande fall). Se Använda klimatreglagen.

Däck och snökedjor

Använd vinterdäck för att ge bättre grepp under snöiga och isiga vägförhållanden. Du kan köpa vinterdäck i Tesla-butiken (se Däcktyp för säsong).

Snökedjor ger ytterligare grepp när du kör under snöiga eller isiga förhållanden. Kontrollera lokala bestämmelser för att se om snökedjor rekommenderas eller krävs under vintermånaderna. Se Använda snökedjor för mer information.

Fordonets däcktryck sjunker i kalla temperaturer. Pumpa däcken innan du kör om indikatorlampan för TPMS tänds. Däcktrycket sjunker med en PSI för varje 10  F (6 °C) som utomhustemperaturen sjunker (se Skötsel och underhåll av däck). Rätt däcktryck bidrar till att skydda däcken från gropar och räckvidden förbättras när de hålls korrekt pumpade.

Under körning

Kallt väder kan öka energiförbrukningen därför att mer ström krävs för att köra samt för uppvärmning av kupén och batteriet. Följ dessa förslag för att minska energiförbrukningen:

 • Använd sätesvärmarna för att hålla dig varm. Sätesvärmarna förbrukar mindre energi än kupévärmaren. Att sänka temperaturen i kupén och använda sätesvärmarna minskar energiförbrukningen (se Använda klimatreglagen).
 • Köra saktare och undvika upprepade, snabba accelerationer.
 • Du kan förbättra effektiviteten på uppvärmningen av kupén genom att minska valt accelerationsläge (se Accelerationslägen). Det här gör att värmepumpssystemet tar tillvara på mer av batterivärmen för att värma kupén effektivare, istället för att upprätthålla batteriets förmåga att leverera topprestanda vid accelerationer. Detta är till hjälp för att maximera effektiviteten vid körning i kallt väder. Observera att när accelerationsläge ökas tar det tid för batteriet att värmas upp innan det högre accelerationsläget blir tillgängligt.

Regenerativ bromsning

Regenerativ bromsning kan vara begränsad om batteriet är för kallt. Vartefter du fortsätter köra värms batteriet upp och den regenerativa kraften ökar (se Regenerativ bromsning).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Begränsad regenerativ bromsning kan undvikas om du ger fordonet tillräckligt med tid för förkonditionering eller använder Schemalägg för att förkonditionera Model S före avresetiden (se Schemalagd laddning och schemalagd avresa).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du bytt till vinterdäck kan den regenerativa bromskraften tillfälligt minska men efter en kort tids körning kalibrerar Model S om för att korrigera det. Tryck på Service > Hjul och däck > Däck för att välja vinterdäck och påskynda den här processen.

Kallt batteri

Ikon med en blå snöflinga.
En blå snöflingeikon visas på instrumentpanelen när en del av batteriets lagrade energi inte är tillgänglig på grund av kallt batteri. Andelen tillgänglig energi visas i blått på batterimätaren. Regenerativ bromsning, acceleration och laddningstakt kan vara begränsade. Snöflingeikonen släcks när batteriet är tillräckligt varmt.

Efter körning

Lämna Model S ansluten när den inte används. Det gör att laddningssystemet snarare än själva batteriet används för att hålla batteriet varmt (se Information om högspänningsbatteri).

Schemalagd avresa

Anslut Model S när den är parkerad och använd inställningarna för Schemalägg som finns både på laddnings- och klimatanläggningsskärmen för att ange en tidpunkt när du vill förkonditionera Model S (se Schemalagd laddning och schemalagd avresa). Du kan även använda Schemalägg för att förhindra att laddningsuttagets spärr fryser fast. Fordonet avgör lämplig tid att börja ladda så att den är klar under låglastperioden och kupén och batteriet är varma vid din inställda avresetid.

Förvaring

Om du lämnar Model S parkerad under en längre tidsperiod ska du koppla fordonet till en laddare för att förhindra förlust av normal räckvidd och hålla en optimal batteritemperatur. Fordonet tål att vara anslutet hur länge som helst.

När den inte används går Model S in i viloläge för att bevara energi. Begränsa antalet gånger du kontrollerar fordonets status i mobilappen, då detta automatiskt väcker fordonet och sätter igång normal energiförbrukning.