Använda ägarhandboken

Skriv in nyckelorden i sökfältet längst upp på skärmen för att hitta det du letar efter (när du har valt det behöver du eventuellt bläddra nedåt för att hitta innehållet). Du kan också hitta till innehållet genom att trycka på navigeringsikonerna på sidomenyn (längst ner på en mobil enhet).

ÄGARHANDBOKEN

Om du vill få den senaste och bästa informationen som är anpassad för ditt fordon kan du läsa ägarhandboken på fordonets pekskärm genom att trycka på appstartaren och sedan välja appen Ägarhandbok. Informationen gäller specifikt ditt fordon beroende på vilka funktioner du har köpt, fordonskonfiguration, region och programvaruversion. Ägarhandboksinformation som tillhandahålls av Tesla på andra ställen uppdateras efter behov och kanske inte innehåller information som är unik för just ditt fordon.

VERSIONSINFORMATION

Information om nya funktioner visas på pekskärmen efter programvaruuppdateringar. Du kan även visa den när som helst genom att välja fliken Versionsinformation i appen Ägarhandbok eller genom att trycka på Reglage > Programvara > Versionsinformation. Om innehållet i ägarhandboken om hur fordonet används skiljer sig från innehållet i versionsinformationen, så gäller versionsinformationen.

ILLUSTRATIONER OCH PRODUKTSPECIFIKATIONER

Illustrationerna i detta dokument tillhandahålls endast i demonstrationssyfte. Beroende på bilens tillval, programvaruversion och marknadsområde kan informationen som visas på pekskärmen i ditt fordon vara något annorlunda.

Alla specifikationer och beskrivningar som finns i detta dokument är kontrollerade och korrekta vid tryckningstillfället. Eftersom kontinuerliga förbättringar är en målsättning för Tesla, förbehåller vi oss rätten att när som helst göra produktmodifieringar. Om du vill påtala eventuella felaktigheter eller utelämnanden i detta dokument kan du skicka e-post till: ownersmanualfeedback@tesla.com.

SÄKERHETSINFORMATION

Du hittar säkerhetsinformation i ägarhandboken till Model S på pekskärmen.

Du får detaljerad information om din Model S genom att gå till Teslas webbplats för din region och logga in på ditt Tesla-konto eller registrera ett konto.

Kontakta Tesla på 1-877-79TESLA (1-877-798-3752) om du har frågor eller problem med Model S.

© 2012-2024 TESLA, INC.

All information i det här dokumentet och all fordonsprogramvara lyder under upphovsrättsliga lagar och andra bestämmelser gällande immateriell egendom och ägs av Tesla, Inc. och dess licensgivare. Detta material får inte ändras, reproduceras eller kopieras, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd från Tesla, Inc. och dess licensgivare. Ytterligare information kan fås på begäran. De varumärken eller registrerade varumärken som visas här tillhör Tesla, Inc. i USA och andra länder:

Varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Tesla, Inc.