Översikt över pekskärmen

Förutom instrumentpanelen är Model S utrustad med en främre och en bakre pekskärm.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I den här ägarhandboken kallas den främre pekskärmen för ”pekskärm” medan den bakre pekskärmen kallas ”bakre pekskärm”.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Ha alltid god uppsikt över vägen och trafiken när du kör. För att inte störa föraren och upprätthålla säkerheten för alla som färdas i bilen samt andra trafikanter, bör pekskärmen inte användas till att justera inställningar medan bilen är i rörelse.

Använd pekskärmen för att styra många funktioner som i traditionella bilar styrs med fysiska knappar (till exempel justera uppvärmning av kupén och luftkonditionering, strålkastare osv.). Du kan även använda pekskärmen för att styra mediefunktioner, navigera, använda underhållningsfunktioner och anpassa Model S enligt dina önskemål. Använd röstkommandon för handsfree-åtkomst till vanliga reglage på pekskärmen (se Röstkommandon). Pekskärmens huvuddel är kartområdet. Andra huvuddelar går att se här:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Illustrationerna tillhandahålls endast för att ge en bättre förståelse. Informationen som visas på skärmen varierar beroende på fordonsalternativ, programvaruversion, marknadsregion och inställningar för region och språk.
Pekskärm med ikoner och förklaringar
 1. Navigering: Ändra kartans orientering, hitta eller navigera till en destination och ändra navigeringsinställningar (se Kartor och navigering).
 2. Körlägesväljare: Används för att aktivera körläge för parkering, bakåt, neutral eller framåt. Körlägesväljaren visas alltid på pekskärmen när du trycker på Reglage (se Växling).
 3. Reglage: Styr olika funktioner och justera inställningar för att anpassa din Model S (se Reglage).
 4. Klimatreglage (förare): Använd de vänstra och högra pilarna för att sänka/höja kupétemperaturen. Tryck på Dela i popup-fönstret för att visa separata reglage för föraren och passageraren. Tryck på temperaturikonen för att anpassa klimatanläggningens inställningar (se Klimatreglage). Klimatreglaget för passagerare visas när Dela har aktiverats för temperaturreglaget så att temperaturen kan ställas in separat för förare och passagerare.
 5. Mina appar: Här kan du välja vad som visas för åtkomst till appar och reglage som ofta används med en knapptryckning. Se Anpassa Mina appar.
 6. Appstartare: Tryck på appstartaren för att öppna appfältet. Tryck sedan på en app för att öppna den. Appen som du väljer visas längst upp på kartan. Stäng en app genom att dra den nedåt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan inte stänga mediaspelaren helt. När du drar mediaspelaren nedåt visas minispelaren och du kan se det som spelas, pausa/spela upp och hoppa till föregående/nästa.
 7. Senaste app(ar): Visar senast använda app(ar). Antalet senaste appar som visas här beror på hur många appar som har lagts till i Mina appar. Om du har lagt till maximalt antal appar i Mina appar visas endast de senaste apparna.
 8. Volymkontroll: Styr volymen för mediaspelaren och telefonsamtal (se Volymkontroll). Volymen för navigeringsanvisningar styrs separat (se Kartor och navigering).
 9. Mediaspelare: Se Media.

Popup-meddelanden visas längst ned på pekskärmen. Till exempel visas påminnelser om säkerhetsbälte när ett säkerhetsbälte för en person i ett säte inte är fäst, en varning visas vid ett inkommande samtal, textmeddelanden visas (i förekommande fall) och röstigenkänningskommandon visas när de används. I tillämpliga fall kan du trycka på alternativ för dessa popup-meddelanden (t.ex. svara/avvisa ett telefonsamtal, välja ett alternativ på strålkastarmenyn, etc.). För att stänga ett popup-meddelande sveper du det nedåt.

Längst ned på pekskärmen kan även följande visas:

en gul person och krockkudde med texten "PASSAGERARKROCKKUDDE AV"
Visar status för krockkudden vid det främre passagerarsätet (se Krockkuddar).

Anpassa Mina appar

Du kan anpassa vad som visas i området Mina appar på pekskärmens nedre fält för åtkomst till appar och reglage som används ofta med en knapptryckning:

 1. Ange anpassningsläge genom att trycka länge på valfri app eller reglage i området Mina appar. Tryck på appstartaren om området är tomt.
 2. Dra valfri app eller reglage från appfältet till området Mina appar i det nedre fältet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Sätesvärmare som valts från appfältet visas bredvid temperaturen istället för i området Mina appar.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Reglage (till exempel defroster och sätesvärmare) visas bara i appfältet när du anger anpassningsläge genom att trycka länge på en app.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När du lägger till en app när maximalt antal appar eller reglage nåtts i Mina appar, tas automatiskt appen längst till höger bort.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Ta bort en app eller ett reglage från området Mina appar genom att trycka länge på appen eller reglaget och sedan trycka på dess respektive X.

Tilt the Touchscreen (if equipped)

För att luta pekskärmen bakåt trycker du på Reglage och väljer önskad position genom att trycka på skärmikonen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Minska risken för skador genom att kontrollera att det inte finns några objekt (exempelvis fingrar eller smycken) mellan skärmen och instrumentpanelen när mittskärmen ställs in.

Bakre pekskärm

Pekskärm med ikoner och förklaringar

Med den bakre pekskärmen får passagerarna i baksätet åtkomst till:

 1. Temperatur: Tryck på pilarna för att minska/öka temperaturen i kupén.
 2. Bakre fläkt: Tryck för att aktivera eller inaktivera den bakre fläkten, justera fläkthastigheten och styra luftflödet från de bakre ventilerna (se Justera de främre och bakre ventilationsöppningarna).
 3. Sätesvärmare: Styr de bakre sätesvärmarna.
 4. Media: Spela, pausa, hoppa över och spola bakåt i låten som spelas (se Media).
 5. Video: Få åtkomst till strömmande videotjänster.
 6. Volym: Tryck för att justera volymen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vid justering av temperaturen justerar media- och volymreglagen även inställningarna i kupéns främre del.

Du kan låsa den bakre pekskärmen genom att trycka på Reglage > Skärm > Lås bakre skärm. När den bakre pekskärmen låses stoppas uppspelningen på media- och videoappar och alla tryckningar ignoreras tills du använder den här inställningen för att låsa upp skärmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan även använda den främre pekskärmen för att justera klimatinställningarna i den bakre kupén (se Justera inställningar för klimatreglering).