Pekskärm

Förutom instrumentpanelen är Model S utrustad med en främre och en bakre pekskärm.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I den här ägarhandboken kallas den främre pekskärmen för ”pekskärm” medan den bakre pekskärmen kallas ”bakre pekskärm”.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Ha alltid god uppsikt över vägen och trafiken när du kör. För att inte störa föraren och upprätthålla säkerheten för alla som färdas i bilen samt andra trafikanter, bör pekskärmen inte användas till att justera inställningar medan bilen är i rörelse.

Använd pekskärmen för att styra många funktioner som i traditionella bilar styrs med fysiska knappar (till exempel justera uppvärmning av kupén och luftkonditionering, strålkastare osv.). Du kan även använda pekskärmen för att styra mediefunktioner, navigera, använda underhållningsfunktioner och anpassa Model S enligt dina önskemål. Använd röstkommandon för handsfree-åtkomst till vanliga reglage på pekskärmen (se Röstkommandon).

Om pekskärmen inte reagerar eller uppvisar ovanligt beteende kan du starta om den (se Omstart av pekskärmen).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Använd inte ett skärmskydd på pekskärmen. Det kan leda till oavsiktliga inmatningar på pekskärmen (felaktigt registrerade tryck), fördröjd svarstid eller försämrat svar vid tryck, elektrostatisk urladdning som kan skada pekskärmen osv. Skador som orsakats av användningen av ett skärmskydd omfattas inte av garantin.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Illustrationerna tillhandahålls endast för att ge en bättre förståelse. Informationen som visas på skärmen varierar beroende på fordonsalternativ, programvaruversion, marknadsregion och inställningar för region och språk.
Pekskärm med ikoner och förklaringar
 1. Navigering: Ändra kartans orientering, hitta eller navigera till en destination och ändra navigeringsinställningar (se Kartor och navigering).
 2. Statusfält: Reglage och status för bilen finns i det övre fältet (se Ikoner i det övre statusfältet).
 3. Körlägesväljare: Används för att aktivera körläge för parkering, bakåt, neutral eller framåt. Körlägesväljaren visas alltid på pekskärmen när du trycker på Reglage. (Se Växling.)
 4. Reglage: Styr olika funktioner och anpassa Model S utifrån dina önskemål. Skärmen Reglage visas ovanför kartan. Tryck på ett alternativ på skärmen Reglage för att visa de olika inställningar och önskemål som är kopplade till det valda alternativet.

  För att söka efter en specifik inställning trycker du på Sök längst upp i Reglage-fönstret. Du kan göra ändringar direkt från sökresultaten eller trycka på länken för att hoppa till det alternativet i Reglage.

  Informationsikon
  När en informationsikon visas bredvid en inställning kan du trycka på denna ikon för att visa ett popup-fönster med praktisk information om den aktuella inställningen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan även få åtkomst till Reglage genom att trycka var som helst längs sidan av pekskärmen närmast föraren och svepa.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Många fordonsreglage, inställningar och önskemål (exempelvis klimat, media och navigering) kan justeras handsfree med röstkommandon (se Röstkommandon).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan skicka återkoppling om pekskärmen till Tesla genom att trycka länge på den här ikonen.
 5. Klimatreglage (förare): Använd de vänstra och högra pilarna för att sänka/höja kupétemperaturen. Tryck på Dela i popup-fönstret för att visa separata reglage för föraren och passageraren. Tryck på temperaturikonen för att anpassa klimatanläggningens inställningar (se Använda klimatreglagen). Klimatreglaget för passagerare visas när Dela har aktiverats för temperaturreglaget så att temperaturen kan ställas in separat för förare och passagerare.
 6. Mina appar: Här kan du välja vad som visas för åtkomst till appar och reglage som ofta används med en knapptryckning. Se Anpassa Mina appar.
 7. Appstartare: Tryck på appstartaren för att öppna appfältet. Tryck sedan på en app för att öppna den. Appen som du väljer visas längst upp på kartan. Stäng en app genom att dra den nedåt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan inte stänga mediaspelaren helt. När du drar mediaspelaren nedåt visas minispelaren och du kan se det som spelas, pausa/spela upp och hoppa till föregående/nästa.
 8. Senaste app(ar): Visar senast använda app(ar). Antalet senaste appar som visas här beror på hur många appar som har lagts till i Mina appar. Om du har lagt till maximalt antal appar i Mina appar visas endast de senaste apparna.
 9. Klimatreglage (passagerare): Visas när Dela har aktiverats för temperaturreglaget så att temperaturen kan ställas in separat för förare och passagerare.
 10. Volymkontroll: Styr volymen för mediaspelaren och telefonsamtal (se Volymkontroll). Volymen för navigeringsanvisningar styrs separat (se Kartor och navigering).
 11. Mediaspelare: Se Media.

Anpassa Mina appar

Du kan anpassa vad som visas i området Mina appar på pekskärmens nedre fält för åtkomst till appar och reglage som används ofta med en knapptryckning:

 1. Ange anpassningsläge genom att trycka länge på valfri app eller reglage i området Mina appar. Tryck på appstartaren om området är tomt.
 2. Dra valfri app eller reglage från appfältet till området Mina appar i det nedre fältet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Sätesvärmare som valts från appfältet visas bredvid temperaturen istället för i området Mina appar.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När du lägger till en app när maximalt antal appar eller reglage nåtts i Mina appar, tas automatiskt appen längst till höger bort.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Ta bort en app eller ett reglage från området Mina appar genom att trycka länge på appen eller reglaget och sedan trycka på dess respektive X.

Ikoner i det övre statusfältet

ett olåst lås
Tryck för att låsa/låsa upp alla dörrar och bagageutrymmen.
16.20
Fordonet uppdaterar tiden automatiskt. Kontrollera att fordonet har internet- och GPS-anslutning med den senaste programvaran om tiden inte stämmer.
ett hus med en pil inuti
Visas endast på pekskärmens statusfält när Model S upptäcker en programmerad HomeLink inom räckvidd och pekskärmen inte redan visar HomeLink- eller popup-fönstret. Se Smart garage.
en halvcirkel med en mindre cirkel ovanför
Visas endast på pekskärmens statusfält när Model S är parkerad. Lägg till, konfigurera (inklusive Parkeringsvärdsläge och Använd instigningshjälp) eller ändra snabbt förarprofiler. Du kan även komma åt förarprofiler längst upp på alla reglageskärmar. Se Förarprofiler.
En cirkel i en cirkel
Tillgängligt när Model S är parkerat. Tryck för att aktivera eller avaktivera vaktläget manuellt för den aktuella körningscykeln. Aktivera inställningen från Reglage > Säkerhet > Vaktläge för att automatiskt aktivera (eller avaktivera) vaktläget varje gång du lämnar fordonet. Se Vaktläge för mer information.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du aktiverar eller avaktiverar vaktläget från Reglage > Vaktläge fungerar genvägarna på fordonets pekskärm och mobilapparna endast under den aktuella körningscykeln.
en cirkel med uppåtriktade utgående strålar
Visas när Model S är anslutet till ett Wifi-nätverk.
linjer vars höjd ökar från vänster till höger
Visas när Model S är ansluten till ett mobilt nätverk. Tryck på den här ikonen för att snabbt komma åt Wifi-inställningarna.
linjer vars höjd ökar från vänster till höger, med en linje genom den
Visas när Model S-mobilanslutningen saknas. Tryck på den här ikonen för att snabbt komma åt Wifi-inställningarna.
en gul person och krockkudde med texten ”PASSAGERARKROCKKUDDE AV”
Status för krockkudden vid det främre passagerarsätet (se GUID-0943510B-B8A7-4E0E-8998-62ACB9BD4D12.htmlKrockkuddar).
mobiltelefon med en GPS-ikon på

Visas när Tesla-mobilappen har aktiv åtkomst till fordonets GPS-position via ägaren , en tillagd förare eller om du använder en tredjepartsapp. Avaktivera genom att gå till Säkerhet > Tillåt mobilåtkomst på pekskärmen.

Popup-meddelanden och fordonsvarningar

Popup-meddelanden visas längst ned på pekskärmen. Till exempel visas påminnelser om säkerhetsbälte när ett säkerhetsbälte för en person i ett säte inte är fäst, en varning visas vid ett inkommande samtal, textmeddelanden visas (i förekommande fall) och röstigenkänningskommandon visas när de används. I tillämpliga fall kan du trycka på alternativ för dessa popup-meddelanden (t.ex. svara/avvisa ett telefonsamtal, välja ett alternativ på strålkastarmenyn, etc.). För att stänga ett popup-meddelande sveper du det nedåt.

Om en varning visas på fordonets pekskärm trycker du på Mer information för att få mer om varningen och hur den kan åtgärdas. Du kan visa en lista över fordonsvarningar och meddelanden genom att trycka på klockikonen längst upp på Reglage

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Det finns ännu inte ytterligare information om alla varningar.

Omstart av pekskärmen

Du kan starta om pekskärmen om den inte svarar eller uppvisar ovanligt beteende.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Upprätthåll säkerheten för alla passagerare samt andra trafikanter genom att starta om pekskärmen bara när fordonet står parkerat.
 1. Lägg i parkeringsläget.
 2. Håll ned båda rullningsknapparna på fyrkantig ratt (eller ratt) tills pekskärmen blir svart. Ett tryck på bromspedalen medan rullningsknapparna är intryckta har ingen inverkan och behövs inte.
  Rektangulärratt med zoomruta med uppåtpilar som pekar mot vänster och höger rullningsknappar.
 3. Efter några sekunder visas Tesla-logotypen. Vänta cirka 30 sekunder tills pekskärmen startar om. Om pekskärmen fortfarande inte svarar eller uppvisar ovanligt beteende efter några minuter kan du försöka slå av och på fordonets ström (om möjligt). Se Slå av och på fordonets ström.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vid omstart av pekskärmen aktiveras även körlägesväljaren på mittkonsolen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Ett tryck på rullningsknapparna startar endast om pekskärmen. Det startar inte om någon annan fordonskomponent och innebär inte att Model S stängs av och slås på.

Tilt the Touchscreen (if equipped)

För att luta pekskärmen bakåt trycker du på Reglage och väljer önskad position genom att trycka på skärmikonen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Minska risken för skador genom att kontrollera att det inte finns några objekt (exempelvis fingrar eller smycken) mellan skärmen och instrumentpanelen när mittskärmen ställs in.

Bakre pekskärm

Med den bakre pekskärmen får passagerarna i baksätet åtkomst till:

Pekskärm med ikoner och förklaringar
 1. Temperatur: Tryck på pilarna för att minska/öka temperaturen i kupén.
 2. Ström: Tryck för att aktivera eller avaktivera den bakre klimatanläggningen.
 3. Bakre fläkt: Tryck för att aktivera eller inaktivera den bakre fläkten, justera fläkthastigheten och styra luftflödet från de bakre ventilerna (se Justera de främre och bakre ventilationsöppningarna).
 4. Säten: Styr sätesvärmarna för baksätet och flytta det främre passagerarsätet framåt/bakåt med hjälp av pilarna.
 5. Media: Spela, pausa, hoppa över och spola bakåt i låten som spelas (se Media).
 6. Video: Få åtkomst till strömmande videotjänster.
 7. Inställningar: Tryck för att parkoppla upp till två Bluetooth-hörlurar, rengöra eller ändra ljusstyrkan på displayen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Anslut hörlurar för att lyssna på ljud från den bakre pekskärmen. Fordonet har stöd för upp till två Bluetooth-enheter åt gången (t.ex. en telefon och ett headset).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Vissa fordon som tillverkats ungefär före september 2021 kan behöva ytterligare hårdvara för att vara kompatibla med trådlösa hörlurar. Om det här meddelandet visas på pekskärmen ska du boka service i mobilappen.
 8. Auto: Om Auto är aktiverat och en passagerare identifieras upprätthålls den inställda temperaturen för den bakre kupén.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Aktivera Synk på den bakre fliken på den främre pekskärmens klimatreglage för att ställa in temperaturen för både den främre och bakre kupén.
 9. Volym: Tryck för att justera volymen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan även använda den främre pekskärmen för att justera klimatinställningarna i den bakre kupén (se Justera inställningar för klimatreglering).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Justering innebär att media- och volymreglagen även justerar den främre kupéns inställningar.

Styra den bakre skärmen från framsätena

Öppna appen för fjärrstyrning av den bakre skärmen på det nedre fältet om du vill styra den bakre pekskärmen från den främre pekskärmen. Utöver ljud-, video- och klimatreglage kan du låsa den bakre skärmen i appen eller genom att trycka på Reglage > Skärm > Lås bakre skärm.

Anpassa skärm och ljudinställningar

Tryck på Reglage > Skärm för att justera skärminställningarna utifrån dina önskemål:

 • Utseende: Anpassa skärmen så att den är Mörk eller Ljus. Med inställningen Auto växlar ljusstyrkan automatiskt beroende på omgivningens ljusförhållanden.
 • Minska blått ljus: När funktionen är aktiverad justerar skärmen automatiskt till varmare färger när det är mörkt ute.
 • Ljusstyrka: Dra i skjutreglaget för att ställa in ljusstyrkan manuellt. Om Visningsläge är inställt på Auto justeras pekskärmen ytterligare beroende på både omgivningens ljusförhållanden och din preferens gällande ljusstyrka. Model S kommer ihåg din valda ljusstyrkepreferens och justerar pekskärmen enligt detta.
 • Skärmrengöringsläge: I aktiverat läge blir pekskärmen mörkare och stängs av tillfälligt för att underlätta rengöringen. Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta Skärmrengöringsläge.
 • Språk för pekskärm: Välj det språk som ska visas på pekskärmen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Model S måste vara i parkeringsläge för att du ska kunna ändra språket. När du ändrar språket kan du uppleva en kort fördröjning medan Model S stänger av och startar om pekskärmen.
 • Språk för röstigenkänning: Välj vilket språk som ska användas för röstkommandon.
 • Språk för röstnavigering: Välj det språk som navigeringssystemet ska använda för talade instruktioner.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  För språk som kräver hämtning väljer du språket i listrutan så att hämtningen påbörjas (Wi-Fi-anslutning krävs).
 • Lås bakre skärm: Lås åtkomsten till den bakre pekskärmen.
 • Tid: Välj för att visa tiden i antingen 12- eller 24-timmarsformat.
 • Energivisning: Välj för att visa återstående energi- och laddningsenheter antingen som återstående procentuell andel av batteriets laddning eller som en beräkning av hur lång sträcka du kan köra.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  När du uppskattar när du behöver ladda ska energiuppskattningarna endast användas som allmänna riktlinjer. Många faktorer påverkar energiförbrukningen. Se Faktorer som påverkar energiförbrukningen.
 • Avstånd: Välj om du vill visa mått i metriska (kilometer, centimeter osv.) eller brittiska ( miles, tum osv.) enheter.
 • Temperatur: Välj för att visa temperaturen i Fahrenheit eller Celsius.
 • Däcktryck: Välj för att visa däcktrycket i BAR eller PSI.

Utöver anpassning av displayen kan du aktivera Joe Mode om du vill sänka volymen för de ljudsignaler för fordonet som inte är relaterade till kritiska riskfrågor. Tryck på Reglage > Säkerhet > Joe Mode för att aktivera.

Ge fordonet ett namn

Du kan göra ditt fordon mer personligt genom att ge det ett namn. Tryck på Reglage > Programvara > Namnge din bil på höger sida av pekskärmen under bilden av Model S. Om fordonet redan har ett namn trycker du på det befintliga namnet för att ändra. Ange det nya namnet i popup-fönstret och tryck på Spara. Namnet på din Model S visas också i Tesla-mobilappen.

Rensa personliga data

Du kan ta bort alla personliga data (sparade adresser, musikfavoriter, HomeLink-programmering osv.) och återställa de anpassade inställningarna till fabriksstandard. Det är särskilt användbart när Model S byter ägare. Tryck på Reglage > Service > Fabriksåterställning. Innan du tar bort data måste du ange användarnamnet och lösenordet som är kopplat till Tesla-kontot för att verifieras av Model S.