Parkeringshjelp

Model S er utviklet for å registrere gjenstander. Når du kjører sakte (for eksempel når du skal parkere), vil bilen varsle deg hvis det oppdages en gjenstand nær Model S. Bilen varsler deg når det oppdages gjenstander foran Model S når den står i Drive, og bak Model S når den står i Reverse.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Det kan være at du ikke blir varslet hvis Model S ruller fritt i motsatt retning (for eksempel vil ikke Parkeringshjelp vise et varsel hvis Model S ruller bakover ned en bakke mens den er i Drive).
foran og bak på bilen med sensorer uthevet
bilen sett ovenfra med sensorer
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Du må aldri stole helt på at parkeringshjelpen varsler om gjenstander og/eller personer i området du nærmer deg. Det er flere ytre faktorer som kan redusere parkeringshjelpens effektivitet og forårsake manglende lesninger eller feillesninger (se Begrensninger og falske varsler). Derfor kan det å stole blindt på at parkeringshjelpen varsler deg når Model S nærmer seg et hinder, forårsake skader på bilen og/eller andre objekter, og det kan potensielt forårsake alvorlige skader. Undersøk alltid området med egne øyne. Se deg over skulderen og bruk alle speilene når du rygger. Parkeringshjelpen oppdager ikke barn, fotgjengere, syklister, dyr, gjenstander i bevegelse eller fremstikkende gjenstander, som er for høyt over eller under kameraene, eller for nær eller langt unna kameraene. Parkeringshjelpen er kun ment som et hjelpemiddel og kan ikke erstatte en direkte visuell sjekk du selv gjør. Den fritar deg ikke for oppmerksom kjøring.

Visuell og akustisk tilbakemelding

Når du setter bilen i Reverse, vises parkeringshjelpvisningen på venstre side av instrumentpanelet. Den viser gjenstander som er i nærheten av fronten og bakparten av Model S. Denne visningen lukkes når du setter bilen i Drive, med mindre det oppdages en gjenstand i nærheten av fronten av Model S. Da vil ikke parkeringshjelpvisningen lukkes automatisk før du kjører raskere enn farten parkeringshjelpen bruker. Under rygging vises visuell tilbakemelding også på berøringsskjermen (se Forovervendte kameraer). Du kan lukke parkeringshjelpvisningen manuelt på berøringsskjermen ved å berøre X-en.

Når du kjører i lav hastighet med kameraappen åpen på berøringsskjermen, kan du bytte til parkeringshjelp ved å berøre knappen oppe i venstre hjørne av skjermbildet for kameraappen. Dette er nyttig hvis du trenger hjelp med lukeparkering.

Hvis lyd er slått på (se Kontrollere akustisk tilbakemelding), hører du også et pip hvis du nærmer deg en gjenstand. Du kan dempe lydsignalet midlertidig ved å berøre høyttalerikonet nederst i hjørnet av Parkeringshjelp-visningen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Parkeringshjelp ikke kan gi tilbakemelding, viser instrumentpanelet en varselmelding.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hold kameraene fri for gjørme, smuss, snø og is. Unngå bruk av høytrykksspyler på kameraene, og ikke rengjør et kamera med skarpe eller slipende gjenstander som kan ripe eller skade overflaten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke monter tilbehør eller fest klistremerker på eller i nærheten av kameraene.

Kontrollere akustisk tilbakemelding

Du kan bruke parkeringshjelpen med eller uten akustisk tilbakemelding. Du slår lyden av og på ved å trykke på Kontroller > Trygghet > Lydsignal ved parkering.

Lydsignalene kan dempes midlertidig ved å berøre høyttalerikonet nederst i hjørnet av Parkeringshjelp-visningen. Lydsignalene dempes til du skifter gir eller øker farten til over den som parkeringshjelpen bruker.

Begrensninger og falske varsler

Parkeringshjelp fungerer muligens ikke som de skal i følgende situasjoner:

 • Én eller flere av sensorene (hvis utstyrt) eller kameraene er skadet, skitne eller blokkert (for eksempel av gjørme, is eller snø eller av bildekker, for mye lakk eller klebeprodukter, som omslag, klistremerker, gummibelegg osv.).
 • Gjenstanden er lavere enn ca. 20 cm (f.eks. en fortauskant eller et lavt hinder).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Mindre gjenstander som registreres (for eksempel fortauskanter eller lave hindringer), kan bevege seg inn i en blindsone. Model S kan ikke varsle deg om en gjenstand når den er i en blindsone.
 • Værforhold (kraftig regn, snø eller tåke).
 • Gjenstanden er smal (f.eks. en stolpe).
 • Parkeringshjelps driftsrekkevidde har blitt oversteget.
 • Gjenstanden er lydabsorberende eller myk (f.eks. puddersnø).
 • Gjenstanden har helning (f.eks. hellende veiskulder).
 • Model S har stått parkert i eller blitt kjørt i ekstremt varme eller kalde temperaturer.
 • Gjenstanden er plassert for nær støtfangeren.
 • Støtfangeren henger skjevt eller er skadd.
 • En gjenstand som er montert på Model S, påvirker og/eller forstyrrer Parkeringshjelp (for eksempel et sykkelstativ eller et klistremerke på støtfangeren).
 • Model S ruller fritt i motsatt retning av giret du valgte (for eksempel vil ikke Parkeringshjelp vise et varsel hvis Model S ruller bakover ned en bakke mens den er i Drive).

Andre parkeringshjelpemidler

I tillegg til parkeringshjelpen viser ryggekameraet hva som er bak Model S når den er i Reverse (se Forovervendte kameraer).