Serviceintervaller for vedlikehold

Serviceintervaller

Tesla anbefaler følgende vedlikeholdsartikler og -intervaller for bilen etter behov, for å sikre kontinuerlig pålitelighet og effektivitet for Model S.

Se Feilsøking av varsler for mer informasjon om bilvarsler.

 • Bremsevæskens tilstand sjekkes hvert 4. år (skift ut etter behov)*.
 • Tørkemiddelposen for klimaanlegg skiftes ut hvert 2. år.
 • Kupéluftfilteret skiftes ut annethvert år.
 • HEPA-filtre og utskifting tredjehvert år.
 • Rengjør og smør bremsekaliperne årlig eller etter 20 000 km (12 500 miles) i områder der veiene saltes om vinteren.
 • Roter dekkene etter 10 000 km eller hvis forskjellen på slitebanedybden er 1,5 mm eller større (det som kommer først).

*Kraftig bremsing på grunn av tauing, kjøring ned fra fjell eller kjøring med høy belastning – spesielt i varme og fuktige omgivelser – kan gjøre det nødvendig å kontrollere og skifte bremsevæske hyppigere.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Skader som skyldes åpning av beholderen for batterikjølevæske, dekkes ikke av garantien.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Intervallene ovenfor er baserte på typisk(e) kjøreatferd og -scenarioer. Avhengig av ulike omstendigheter som kjøreatferd, bruk, omgivelsesforhold osv., kan de ovennevnte vedlikeholdselementene utføres oftere eller sjeldnere enn i de spesifiserte intervallene. I tillegg skal listen ovenfor ikke anses som altomfattende, og inkluderer ikke forbruksdeler som vindusviskere, bremseklosser, lavspent batteri, osv.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Skader eller feil som skyldes vedlikehold eller reparasjoner utført av teknikere som ikke er sertifisert av Tesla, dekkes ikke av garantien.

For mer informasjon og flere vedlikeholdsprosedyrer du kan utføre selv, kan du se https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides.

Avtale service

Det er enkelt å avtale service via mobilappen. Når du har berørt Service, velger du typen av service du trenger og følger veiledningen i mobilappen. Oppgi så mye informasjon som mulig slik at det blir enklere for serviceteamet å finne årsaken til problemet – for eksempel følgende:

 • bilder, lydopptak eller videoer
 • dato(er), klokkeslett og tidssonen da problemet oppstod
 • bruksland og plassering
 • omtrentlig hastighet bilen kjørte i (hvis aktuelt)
 • omgivelsesforhold (regn, snø, kulde osv.)
 • veinavn og type vei (hvis aktuelt)
 • kvalitet på filmerking (hvis aktuelt)
 • relevante bilinnstillinger
 • identifiserbare symptomer

Gå til https://www.tesla.com/support/service-visits for mer informasjon om å avtale service.

Daglige kontroller

 • Kontroller ladenivået til batteriet, som vises på instrumentpanelet eller i mobilappen.
 • Kontroller tilstanden og trykket til hvert dekk (se Stell og vedlikehold av dekk).
 • Kontroller at alle utvendige lys, horn, blinklys, vindusviskere og spylere fungerer.
 • Se etter uventede indikatorlamper eller kjøretøyvarsler på berøringsskjermen eller instrumentpanelet.
 • Kontroller funksjonen til bremsene, inkludert parkeringsbremsen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Siden Model S bruker regenerativ bremsing (se Regenerativ bremsing), brukes bremseklossene vanligvis sjeldnere enn de i tradisjonelle bremsesystemer. For å unngå oppsamling av rust og korrosjon anbefaler Tesla å trykke på bremsepedalen regelmessig for å bruke de mekaniske bremsene, som tørker bremseklossene og rotorene.
 • Kontroller sikkerhetsbeltene (se Sikkerhetsbelter).
 • Se etter unormale væskeansamlinger under Model S som kan indikere lekkasje. Det er normalt at det dannes en liten vanndam (fra avfuktingsprosessen til klimaanlegget).
 • Se rundt utsiden av Model S, og fjern korroderende stoffer (f.eks. fugleskitt, kvae, tjæreflekker, døde insekter, industripartikler i luften osv.) for å hindre skade på utsiden (se Rengjøring).

Månedlige kontroller

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
I tillegg til å redusere temperaturen i kupeen, har klimaanleggets kompressor også en avkjølende effekt på batteriet. Når det er varmt ute, kan det derfor hende at klimaanleggets kompressor slår seg på selv om du har slått det av. Dette er normalt. Systemet kjøler ned batteriet for å sikre at det holder optimal temperatur, slik at det kan vare lenger og yte best mulig. I tillegg, selv når den ikke er i bruk, kan du høre en hvinende lyd fra Model S eller lyden av sirkulerende vann. Disse lydene er normale og kommer når det interne kjølesystemet slås på for å støtte forskjellige bilfunksjoner, f.eks. vedlikehold av lavspenning-batteri og balansering av temperaturen i høyspenningsbatteriet.

Intervaller for skifting av væsker

Nivået av batterikjølevæske og bremsevæske skal bare sjekkes av Tesla eller et bilverksted med kvalifiserte mekanikere. Spesifikk serviceinformasjon er tilgjengelig i servicehåndboken.

 • Batterikjølevæske: Batterikjølevæsken trenger i de fleste tilfeller ikke å byttes ut i løpet av bilens levetid.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Skader som skyldes åpning av beholderen for batterikjølevæske, dekkes ikke av garantien.
 • Bremsevæske: Ikke fyll på bremsevæske.

Programvare

Du må installere programvareoppdateringer så snart du har anledning. Se Programvareoppdateringer.

Tesla kan oppdatere bilens programvare eller installere den på nytt som en del av den normale prosessen for diagnose, reparasjon og vedlikehold innen service.

Høyspenningssikkerhet

Model S er designet og bygd med sikkerhet som prioritet. Ta imidlertid hensyn til disse forholdsreglene, for å beskytte deg selv mot risikoen for skader som kan forekomme i forbindelse med høyspenningssystemer:

 • Les og følg alle instruksjonene på merkene som er festet på Model S. Disse merkene er der for din sikkerhet.
 • Høyspenningssystemet har ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Ikke demonter, fjern eller skift komponenter, kabler eller kontakter med høy spenning. Høyspenningskabler er oransje slik at de lett kan identifiseres.
 • Dersom det oppstår en kollisjon, må du ikke ta på ledninger, kontakter eller komponenter som er koblet til ledningsnettet.
 • Hvis det mot all formodning skulle oppstå brann, må du umiddelbart ringe 112.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Koble alltid fra ladekabelen før du arbeider på undersiden av Model S, selv om det ikke pågår lading.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hold hender og klær unna kjølevifter. Noen vifter går selv om Model S er slått av.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Noen væsker (batterisyre, batterikjølevæske, bremsevæske, tilsetningsstoffer i vindusspylervæske osv.) som brukes i biler, er giftige og skal ikke innåndes, svelges eller komme i kontakt med åpne sår. For din egen sikkerhet må du alltid lese og følge instruksjonene som er trykket på væskebeholdere.