Nøkler og dører

Nøkkelfri låsing og opplåsing

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke la den parede telefonen ligge igjen i bilen (for eksempel hvis du går tur eller er på stranda). Hvis du må la telefonen ligge igjen i bilen, deaktiverer du Bluetooth og/eller slår av telefonen.

Det er enkelt å låse og låse opp Model S. Selv om du må ha med deg en gyldig nøkkelfjernkontroll, trenger du ikke bruke den. Model S har sensorer rundt førerdøren som kan registrere at en nøkkelfjernkontroll er innenfor et område på ca. én meter. Dermed kan du ha nøkkelfjernkontrollen i lommen eller vesken, og Model S vil registrere den når du er i nærheten.

Når du går mot Model S med nøkkelfjernkontrollen på deg, låses dørene opp automatisk hvis passiv inngang er aktivert (Kontroller > Trygghet > Passiv inngang). Dersom et dørhåndtak er felt inn, trykker du på det for å felle det ut. Hvis innstillingen Automatisk utfellbare håndtak er slått på (se Bruke utvendige dørhåndtak), trenger du ikke berøre dørhåndtaket. I stedet felles dørhåndtakene ut automatisk når du nærmer deg Model S. Velg Utelat hjem for å deaktivere utfelling av dørhåndtak hjemme (angi hjemmeadressen din ved å berøre Naviger > Lagre). For å åpne bagasjerommet bak trykker du på bryteren under det utvendige håndtaket på den elektriske bakluken.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model S må registrere nøkkelfjernkontrollen i nærheten av førerdøren før dørene eller den elektriske bakluken låses opp.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis passiv inngang er deaktivert, må du bruke nøkkelfjernkontrollen til å låse opp Model S. Se Bruk av nøkkelfjernkontrollen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan velge om du vil at alle dører, eller bare førerdøren, skal låses opp når du nærmer deg Model S med nøkkelfjernkontrollen på deg (se Lås bare opp førerdør).

Når du har nøkkelfjernkontroll på deg, kan du også åpne bagasjerommet bak uten å bruke den. Trykk helt enkelt på bryteren under det utvendige håndtaket på den elektriske bakluken. Opplåsingsmodus for førerdør (se Lås bare opp førerdør) må være av, og kjøretøyet må registrere at nøkkelfjernkontrollen er i nærheten av førerdøren før bagasjerommet bak kan åpnes.

Model S låses også automatisk. Hvis du aktiverer Walk Away-dørlås, låses Model S når du går bort fra den med nøkkelfjernkontrollen på deg (se Walk-Away-dørlås).

Når du sitter i Model S, kan du også låse og låse opp bilen ved å berøre ikonet på berøringsskjermens statuslinje.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av produksjonsdatoen og alternativene som er valgt på kjøpstidspunktet, er noen Model S-biler ikke utstyrt med den automatiske låse- og opplåsingsfunksjonen.

Bruk av nøkkelfjernkontrollen

For å bli raskt kjent med nøkkelfjernkontrollen kan du se på den som en miniatyrversjon av Model S, der Tesla-emblemet symboliserer fronten. Nøkkelfjernkontrollen har tre knapper som føles som mykere områder på overflaten.

Tesla-nøkkelfjernkontroll med tre beskrivelser
 1. Bagasjerom
  • Trykk to ganger for å åpne bagasjerommet bak.
  • Hvis bilen er utstyrt med en elektrisk bakluke, lukker du bagasjerommet bak ved å trykke to ganger. Du kan også trykke én enkelt gang for å stoppe den elektriske bakluken mens den er i bevegelse.
  • Hold knappen nede i ett til to sekunder for å åpne ladeportluken.
 2. Låse / låse opp alle
  • Trykk én gang for å låse dørene og bagasjerommene (alle dører og bagasjerom må være lukket). Nødblinklysene blinker én gang og dørhåndtakene felles inn. Hvis en dør eller det elektriske bagasjerommet er åpent, blinker nødblinklysene tre ganger, og dørene låses ikke.
  • Dobbeltklikk for å låse opp. Nødblinklysene blinker to ganger og dørhåndtaket felles ut. Hvis en dør eller bakre bagasjerom er åpent, blinker nødblinklysene tre ganger, og dørene låses ikke.
 3. Bagasjerom foran
  • Trykk to ganger for å åpne bagasjerommet foran.

Du trenger ikke rette nøkkelfjernkontrollen mot Model S, men du må være innenfor rekkevidde (som varierer avhengig av batterinivået til nøkkelfjernkontrollen).

Hvis Model S ikke registrerer nøkkelfjernkontrollen, viser berøringsskjermen en melding som indikerer at det ikke er en nøkkelfjernkontroll i bilen. Plasser nøkkelfjernkontrollen der det er enklest for Model S å registrere den, dvs. under lavspenning-uttaket (se Key fob ikke inni).

Radioutstyr på lignende frekvens kan påvirke nøkkelfjernkontrollen. Hvis dette skjer, flytter du nøkkelfjernkontrollen minst 30 cm vekk fra andre elektroniske enheter (telefon, bærbar PC osv.). Dersom nøkkelfjernkontrollen ikke virker, kan det hende du må skifte batteri. Dersom batteriet i nøkkelfjernkontrollen er utladet, kan du åpne Model S ved å følge prosedyren for opplåsing (se Opplåsing når nøkkelfjernkontrollen ikke fungerer).

Nøkkelfjernkontrollen kan trenge periodiske oppdateringer for å forbedre sikkerheten. For å oppdatere nøkkelfjernkontrollen går du til Kontroller > Service > Oppdater nøkkelfjernkonkontroll og følger instruksjonene på skjermen. Kjøretøyet må være i Park for å oppdatere nøkkelfjernkontrollen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Husk å ha med deg nøkkelfjernkontrollen når du kjører. Selv om du kan kjøre Model S når nøkkelfjernkontrollen ikke er i nærheten, kan du ikke starte den igjen etter at den har stoppet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Beskytt nøkkelfjernkontrollen mot støt, høye temperaturer og skader fra væsker. Unngå kontakt med løsemidler, voks og slipende rengjøringsmidler.

Skifte batteri i nøkkelfjernkontrollen

Batteriet i nøkkelfjernkontrollen varer i omtrent ett år ved normal bruk. Når batterinivået er lavt, vises en melding på instrumentpanelet. Følg disse trinnene for å skifte batteriet:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tesla anbefaler å skifte batteriet i alle nøkkelfjernkontrollene samtidig.
Tesla-nøkkel
 1. Plasser nøkkelfjernkontrollen med knappesiden ned på en myk overflate, og bruk et verktøy med et lite blad eller en fingernegl til å løsne bunndekselet.
 2. Ta ut batteriet ved å løfte det bort fra klipsene foran.
 3. Sett inn det nye batteriet (type CR2032) med +-siden vendt opp.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Tesla anbefaler å bruke Panasonic CR2032-batterier. Disse kan kjøpes på nettbutikker, lokale supermarkeder og apoteker.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Tørk av batteriet før du setter det i, og unngå å berøre de flate overflatene på batteriet. Fingermerker på de flate overflatene på batteriet kan redusere batteriets levetid.
 4. Hold dekselet på skrå, rett inn klaffene på den bredeste siden av dekselet etter de tilsvarende sporene på nøkkelfjernkontrollen, og trykk deretter dekselet fast på nøkkelfjernkontrollen til det klikker på plass.
 5. Test at nøkkelfjernkontrollen fungerer ved å låse opp og låse bilen.

Anskaffelse av flere nøkkelfjernkontroller

Kontakt Tesla hvis du mister en nøkkelfjernkontroll eller ønsker en ekstra nøkkelfjernkontroll. Model S kan gjenkjenne inntil tre nøkkelfjernkontroller.

Når du bestiller en ny nøkkelfjernkontroll til Model S, må du ta alle tilgjengelige nøkkelfjernkontroller med deg for omprogrammering.

Bruke utvendige dørhåndtak

Du feller ut et dørhåndtak ved å trykke lett på det, forutsatt at Model S registrerer en gyldig nøkkelfjernkontroll i nærheten og passiv inngang er aktivert (Kontroller > Trygghet > Passiv inngang).

Du kan stille inn dørhåndtakene slik at de felles ut automatisk når du nærmer deg førersiden med nøkkelfjernkontrollen på deg. På berøringsskjermen berører du Kontroller > Kjøretøy > Automatisk utfellbare håndtak.

Skyv håndtakene inn eller ut.

Før hånden inn i håndtaket, og dra i det for å åpne døren.

Dørhåndtakene felles inn hvis du ikke bruker dem innen ett minutt etter at de ble felt ut. Trykk på et håndtak for å felle det ut igjen. Dørhåndtak felles også inn igjen ett minutt etter at den siste døren lukkes, når Model S begynner å kjøre, og når du låser Model S.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For å forlenge batteriets levetid er Model S utformet for midlertidig å deaktivere funksjonen Automatisk utfellbare håndtak i følgende tilfeller:
 • Nøkkelfjernkontrollen har vært utenfor rekkevidde i mer enn 48 timer.
 • Nøkkelfjernkontrollen fremdeles er innen rekkevidde i fem minutter etter at alle dørene er lukket.

I disse tilfellene kan du felle ut dørhåndtakene ved å berøre ett av dem eller trykke på opplåsingsknappen på nøkkelfjernkontrollen. Du trenger ikke å tilbakestille innstillingen. Neste gang du nærmer deg Model S, felles dørhåndtakene automatisk ut, så fremt ingen av tilfellene ovenfor er gjeldende.

en rød bil med åpne dører
Når en dør er åpen, vises indikatoren for åpen dør på instrumentpanelet. På bildet av Model S på berøringsskjermens Kontroller-vinduer får du også en visuell fremstilling av en åpen dør eller et åpent bagasjerom.

Åpne dører fra kupéen

Når du skal åpne en dør, trekker du det innvendige dørhåndtaket mot deg.

en pil som viser hvordan døren åpnes
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For å forhindre at barn åpner bakdørene med de innvendige håndtakene, kan du slå på barnesikringslåsene via berøringsskjermen. Berør Kontroller > Kjøretøy > Barnesikringslås (se Barnesikringslås).

Låse og låse opp fra innsiden

Fra innsiden av Model S kan du bruke berøringsskjermen til å låse eller låse opp dører og bagasjerom, forutsatt at det er en gyldig nøkkel inne i bilen. Berør låseikonet på statuslinjen på berøringsskjermen.

Når du stopper Model S og kobler inn Park, kan du velge om du vil at dørene skal låses opp eller fortsatt være låst. Det gjør du ved å berøre Kontroller > Kjøretøy > Lås opp v/park. Når de er aktiverte, blir dørene automatisk låst opp når du kobler inn Park.

Du kan også låse opp dørene og felle ut håndtakene ved å trykke på Park-knappen på enden av kjørehendelsen enda en gang (for eksempel trykke på den én gang for å koble inn Park).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis en dør eller bagasjerommet fortsatt er åpent når du låser Model S, blir de låst når de lukkes.

Lås bare opp førerdør

Du kan velge å låse opp bare førerdøren når du nærmer deg kjøretøyet når du har nøkkelfjernkontrollen på deg. Gjør dette ved å berøre Kontroller > Kjøretøy > Opplåsingsmodus for førerdør. Når du skal låse opp de gjenværende dørene, bruker du berøringsskjermen eller trykker på nøkkelfjernkontrollen en gang til.

Barnesikringslås

Model S har barnesikringslåser på bakdørene og bakluken for å forhindre at de åpnes med de innvendige dørhåndtakene. Bruk berøringsskjermen for å slå barnesikringslåsene på eller av. Berør Kontroller > Kjøretøy > Barnesikringslås.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Det anbefales at du slår på barnesikringslåsene når det er barn i baksetet.

Drive Away Locking

Model S låser automatisk alle dørene (inkludert bagasjerom) når du kjører i hastigheter over 8 km/t.

Walk-Away-dørlås

Dører og bagasjerom låses automatisk når du går bort og har med deg nøkkelfjernkontrollen, eller hvis nøkkelfjernkontrollen ellers ikke registreres av kjøretøyet (ikke til stede, flatt batteri osv.).

Du slår denne funksjonen på eller av ved å berøre Kontroller > Kjøretøy > Walk-Away-dørlås.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Berør Leketøy > Boombox > Låselyd for å tilpasse låselyden når bilen låses fra utsiden (system for fotgjengervarsling kreves).

Merk av i Utelat hjem-boksen for å forhindre dører fra å låse seg når du går vekk med nøkkelfjernkontrollen, når Model S er parkert på det stedet du har angitt som Hjem. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir et sted som Hjem, kan du se Hjem, arbeid og favorittdestinasjoner.

Hvis du låser opp Model S med mobilappen, låses den automatisk etter kort tid hvis alle dørene forblir lukket. Hvis du har parkert i et område uten mobildekning (f.eks. et innendørs parkeringshus), må du sikre at du har en fungerende nøkkelfjernkontroll tilgjengelig for å låse opp Model S.

Hvis Model S oppdager en godkjent nøkkelfjernkontroll i de fem minuttene etter at du har gått ut av bilen og lukket alle dørene, deaktiveres Walk-Away-dørlåsen, og dørene låses ikke når du forlater med nøkkelfjernkontrollen. Du må låse Model S manuelt frem til neste gang du kjører bilen.

I tillegg, hvis alle dørene er lukket og du bruker nøkkelfjernkontrollen til å låse opp Model S, deaktiveres låsing når du forlater bilen, midlertidig i ett minutt. Hvis du åpner en dør i løpet av dette minuttet, låses den ikke igjen før alle dørene er lukket og du har gått bort fra bilen med nøkkelfjernkontrollen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Det er til syvende og sist ditt ansvar å sikre at bilen er låst, selv når Walk-Away-dørlås er aktivert.

Opplåsing når nøkkelfjernkontrollen ikke fungerer

Hvis Model S ikke låses opp når du går mot den, eller når du trykker to ganger på opplåsingsknappen øverst på nøkkelfjernkontrollen, kan det være at batteriet i nøkkelfjernkontrollen er utladet. Selv om dette er tilfellet, kan du fortsatt bruke nøkkelfjernkontrollen til å låse opp og kjøre Model S.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Selv om du fortsatt kan bruke nøkkelfjernkontrollen, bør du vurdere å bruke mobilappen til å fjernopplåse og starte bilen. Deretter erstatter du nøkkelfjernkontrollens batteri så snart det passer.

For å låse opp Model S (og deaktivere sikkerhetsalarmen) med nøkkelfjernkontrollen plasserer du først nøkkelfjernkontrollen nær festet på vindusviskeren på passasjersiden. Trykk deretter på dørhåndtaket foran på høyre side av bilen. Hvis Model S ikke låses opp, prøver du å justere posisjonen til nøkkelfjernkontrollen og forsøker på nytt. Nøkkelfjernkontrollen må være i riktig posisjon for at bilen skal låses opp.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Den følgende illustrasjonen forutsetter at bilen har venstreratt. På biler med høyreratt er plasseringene speilet.
sensoren for nøkkelfjernkontrollen på frontruten

For å kjøre Model S etter du har fått tilgang til kupeen, plasserer du bunnen av nøkkelfjernkontrollen mot midtkonsollen, rett under lavspenning-strømuttaket, og trykker på og holder inne bremsepedalen for å starte Model S.

Plasser nøkkelfjernkontrollen i midtkonsollen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når Model S låses opp ved hjelp av denne metoden, deaktiveres låsing når du forlater bilen. Når du har skiftet batteri i nøkkelfjernkontrollen, må du aktivere låsing når du forlater bilen igjen manuelt.