Oppnå maksimal rekkevidde

Faktorer som påvirker energiforbruk

Under kjøring:

 • Økt kjørehastighet
 • Omgivelsesforhold, som kaldt eller varmt vær og vind
 • Bruk av klimakontroller for å varme eller avkjøle kupeen
 • Kjøring i oppoverbakker: Kjøring i oppoverbakker krever mer energi og reduserer rekkevidden raskere. Kjøring i nedoverbakker lar imidlertid bilen din få tilbake en del av den brukte energien gjennom regenerativ bremsing (se Regenerativ bremsing).
 • Korte turer eller køtrafikk: Det krever energi å få kupeen og batteriet til en spesifisert temperatur når bilen startes. Det kan være at du ser høyere gjennomsnittlig energiforbruk når bilen brukes til svært korte turer eller i tung trafikk.
 • Tung last
 • Vinduer rullet ned
 • Felger og dekk ikke vedlikeholdt
 • Tilpassede innstillinger eller tilbehør fra tredjeparter (takgrinder eller bagasjeromsstativer, tredjeparts hjul)

Mens bilen er parkert og ikke plugget inn i en lader:

 • Forvarming/avkjøling av kupeen eller bruk av klimakontroller
 • Summon.
 • Infotainment- og klimakontrollsystemet i bilen
 • Sentry-modus
 • Forespørsler fra Tesla- eller tredjeparts mobilapp

Tips for å maksimere rekkevidden

Du kan maksimere kjørerekkevidden ved hjelp av de samme kjørevanene du bruker til å spare drivstoff i bensindrevne biler. Slik oppnår du maksimal rekkevidde:

 • Reduser farten og unngå hyppige og raske akselerasjoner. Vurder å bruke Chill-modus (berør Kontroller > Pedaler og styring > Akselerasjon) og Hastighetsassistent (se Hastighetsassistent) for å hjelpe deg med å kontrollere hastigheten og akselerasjonen.
 • Hvis det er trygt: Moduler gasspedalen i stedet for å bruke bremsepedalen når du reduserer hastigheten gradvis. Når Model S er i bevegelse og du ikke trår på gasspedalen, reduserer regenerativ bremsing farten til bilen og sender overskuddsenergi tilbake til batteriet (se Regenerativ bremsing).
 • Begrens bruken av ressurser som varme og klimaanlegg. Det er mer effektivt å bruke sete- og ratt-varmerne (hvis utstyrt) til å holde varmen enn å bruke klimaanlegget til å varme kupeen.
 • Med bilen plugget inn bruker du mobilappen til å forvarme/avkjøle bilen din for å sikre at kupeen har en behagelig temperatur og at vinduene blir tint (om nødvendig) før du kjører, ved å berøre Klima > og tilpasse preferansene dine (se Mobilapp).
 • Berør Planlegg, som er tilgjengelig på skjermene for både lading og klimakontroll, for å angi et tidspunkt når du vil at bilen skal være klar til kjøring (se Planlagt lading og Planlagt avreise).
 • Angi Stoppmodus til Hold for å dra fordel av regenerativ bremsing ved lave kjørehastigheter.
 • Påse at hjulene er innrettet etter spesifikasjonen, dekkene har anbefalt trykk (se Stell og vedlikehold av dekk) og roteres når det er nødvendig (se Serviceintervaller for vedlikehold).
 • Gjør bilen lettere ved å fjerne unødvendig last.
 • Hev alle vinduene helt.
 • Slå på Rekkeviddemodus, hvis utstyrt (se Rekkeviddemodus).
 • Funksjoner som Sentry Mode og Kupéopphetelsesvern kan påvirke rekkevidden. Deaktiver funksjoner når de ikke brukes.
 • Hold kjøretøyet plugget inn når den er inaktivt, for å forhindre høyt energiforbruk.

Det er normalt at estimert rekkevidde avtar noe de første månedene før det utjevner seg. Over tid kan du se en gradvis, men naturlig, reduksjon i rekkevidde ved full lading – dette avhenger av faktorer som kjørelengde og alder på batteriet. Model S vil informere deg i det usannsynlige tilfellet at et maskinvareproblem forårsaker overdreven forringelse av batteri eller rekkevidde.

Strømmåleren på instrumentpanelet gir tilbakemelding om energibruk.

Rekkeviddesikring

Kjørerekkevidden som vises i Model S, er et estimat av gjenværende batteristrøm, baseres den på EPA-beregnet forbruk. Den tar kanskje ikke hensyn til de personlige kjøremønstrene dine eller eksterne forhold. Rekkevidden som vises på instrumentpanelet, kan reduseres raskere enn den faktiske avstanden som kjøres. Åpne energiappen for å vise grafen som viser beregnet rekkevidde basert på nylig energiforbruk.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Beregnet kjørelengde er basert på EPA-klassifisert forbruk i USA, som avviker fra tester som annonseres og utføres i andre jurisdiksjoner.

Bilen din overvåker kontinuerlig energinivået og avstanden til kjente ladesteder.

ikon med et lyn
Berør Ladere i navigasjonens søkefelt for å veksle mellom typer ladere, inkludert superladere og destinasjonsladesteder.

Dersom det er en sjanse for at du kjører utenfor rekkevidden til kjente ladestasjoner, vil en melding i berøringsskjermen vise en melding om at du kan få opp en liste over ladestasjoner innen rekkevidde. Når du har valgt en ladestasjon fra listen, vil Model S tilby navigasjonsinstruksjoner, og de detaljerte kjøreanvisningene viser mengden strøm det antas vil være igjen når du kommer frem til ladestasjonen.

Ruteplanleggeren (hvis tilgjengelig i din markedsregion) legger turen gjennom superladerstasjoner for å minimere mengden tid du bruker på å lade og kjøre. For å aktivere berører du Kontroller > Navigasjon > Ruteplanlegger.

Energiapp

Energiappen gir en visuell fremstilling av bilens energiforbruk i sanntid og beregnet energibruk. Gå til Programstarter > Energi på berøringsskjermen for å bruke energiappen. Velg blant to typer diagrammer:

 • Forbruk: viser hvor mye energi Model S har brukt i løpet av de siste 10, 25 eller 50 km.

  Berør Momentan rekkevidde eller Gjennomsnittlig rekkevidde for å justere beregnet rekkevidde. Momentan rekkevidde bruker bare de siste datapunktene for å estimere beregnet rekkevidde, mens Gjennomsnittlig rekkevidde bruker de siste 10, 25 eller 50 km med energiforbruk for å gi en mer nøyaktig beregnet rekkevidde.

 • Tur: Du kan overvåke hvor mye energi som brukes når du navigerer til en destinasjon. Du kan spore faktisk bruk mot den første antagelsen. Den grønne linjen representerer faktisk bruk, mens den grå linjen representerer antatt bruk. For å endre zoomnivået berører du zoomikonet øverst i høyre hjørne av diagrammet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Kjørediagrammet viser kun energibruk hvis du for øyeblikket navigerer til en destinasjon.

Rekkeviddemodus

Rekkeviddemodus (hvis utstyrt) sparer energi ved å begrense strømforbruket til klimakontrollen og slå av signaturlys. Slå på Rekkeviddemodus ved å berøre Kontroller > Kjøring > Rekkeviddemodus. Når Rekkeviddemodus er slått på i en bil med firehjulstrekk, optimaliseres også momentfordeling mellom motorene for å maksimere rekkevidden.

Spare energi

Model S har en energisparingsfunksjon som reduserer energiforbruket når Model S ikke er i bruk. På nyere kjøretøy er denne funksjonen automatisert for å gi optimal energisparing. På eldre kjøretøy derimot kan du trykke på Kontroller > Skjerm > Energisparing og velge blant følgende alternativer:

 • AVModel S skifter automatisk til energisparingsmodus bare om natten (22.00 til 05.00). Energiforbruket ved inaktivitet kan øke.
 • – det forbruker betydelig mindre energi når Model S ikke er i bruk. Oppstartstiden for instrumentpanelet og Bluetooth kan være saktere.
 • Alltid tilkoblet – opprettholder mobildekning når energisparing er aktiv. Dette gjør at mobilappen kan koble til Model S raskere, og Internett-tilgang er umiddelbart tilgjengelig når du setter deg i bilen. Det forbrukes litt mer energi.