Åpning av dører uten strøm

Åpning av en dør foran uten strøm

Hvis Model S ikke har strøm, åpnes fordørene som vanlig med de innvendige dørhåndtakene.

Åpning av en dør bak uten strøm

Åpne bakdørene hvis Model S mot formodning ikke har strøm, ved å brette tilbake kanten på teppet under baksetene for å vise den mekaniske utløserkabelen. Dra den mekaniske utløserkabelen mot midten av bilen.

mekanisk utløserkabel vist med pil som viser hvordan du trekker i den
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Manuelle dørutløsinger er konstruert for kun å brukes i situasjoner der Model S ikke har strøm. Når Model S har strøm, bruker du knappen som er plassert øverst på det indre dørhåndtaket.