Aktivt panser

Slik fungerer Aktivt panser

(hvis utstyrt) Model S (avhengig av markedsområde og fabrikasjonsdato) er utstyrt med et fotgjengerbeskyttelsessystem med aktivt panser som er designet for å redusere hodeskader på fotgjengere og syklister i tilfelle frontkollisjon. Flere sensorer foran på bilen er utviklet for å registrere sammenstøt med en fotgjenger når Model S beveger seg med en hastighet på mellom 19 og 52 km/t, og heve bakdelen av panseret ca. 80 mm automatisk. Dette øker avstanden mellom panseret og komponentene under det. Dette reduserer skaderisikoen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Systemet for fotgjengerbeskyttelse fungerer ved hjelp av en rekke sensorer og algoritmer, designet og kalibrert for å bestemme når Aktivt panser skal aktiveres. Derfor fører ikke alle kollisjoner med fotgjengere til aktivering. På lignende vis kan Aktivt panser aktiveres hvis Model S kolliderer med et dyr, kjøretøy eller et annet objekt.
bil som kolliderer med en fotgjengerdukke, med piler som viser at panseret heves

Hvis Aktivt panser er aktivert, viser instrumentpanelet en varselmelding, og det høres en varsellyd. Model S må straks tas til nærmeste Tesla-servicesenter eller Tesla-godkjente verksted. Aktivt panser-sensorer og -aktivatorer må gjennomgå service, i alle tilfeller der Aktivt panser har blitt utløst.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Utløsning av Aktivt panser kan medføre at det løftede panseret dekker førerens utsyn, som øker kollisjonsrisikoen. Model S kan kjøre til nærmeste Tesla-servicesenter eller Tesla-godkjente verksted hvis det er trygt å gjøre det. Hvis det ikke er trygt å kjøre (du kan ikke se over hevet panser, panserlåsen er skadet e.l.), må du få bilen transportert.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis instrumentpanelet viser en varselmelding som indikerer at Aktivt panser er utløst når dette ikke har forekommet, må Model S straks tas til nærmeste Tesla-servicesenter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis det forekommer skade på støtfangeren foran, kontakter du et lokalt Tesla-godkjent verksted for å kontrollere sensorene for skader.