Kameraer

Model S omfatter de følgende komponentene som aktivt overvåker omgivelsene:

beskrivelser av hvor Autopilot-komponenter befinner seg på bilen
  1. Det er montert et kamera over nummerskiltet bak.
  2. Ultralydsensorer (hvis utstyrt) befinner seg i fremre og bakre støtfanger.
  3. Det er montert et kamera i hver dørstolpe.
  4. Det er montert tre kameraer på frontruten over bakspeilet.
  5. Det er montert et kamera på hver frontskjerm.
  6. Radaren (hvis utstyrt) er montert bak støtfangeren foran.

Model S har også elektroniske bremsesystemer og styringssystemer med høy presisjon.

Kjør for å kalibrere kameraer

Model S må manøvrere med presisjon når Autopilot-funksjoner brukes. Derfor må kameraene gjennomføre en selvkalibreringsprosess før enkelte funksjoner kan brukes for første gang eller etter bestemte typer servicereparasjoner. For enkelhets skyld viser instrumentpanelet en fremdriftsindikator.

Når kalibreringen er fullført, er Autopilot-funksjonene tilgjengelige for bruk. Kalibrering fullføres vanligvis etter å ha kjørt 32–40 km, men avstanden varierer avhengig av vei- og miljøforhold. Kalibreringen fullføres for eksempel raskere når du kjører på en rett vei med flere filer (som en adgangsbegrenset motorvei) og tydelige veimarkeringer (både i filen du kjører i og filene ved siden av). Ta kontakt med Tesla bare hvis Model S ikke har fullført kalibreringsprosessen etter å ha kjørt 160 km under forholdene som er beskrevet.

Hvis et kamera er flyttet fra sin kalibrerte posisjon (for eksempel kameraet eller frontruten ble byttet ut), må du fjerne kalibreringen. Dette gjør du ved å berøre Kontroller > Service > Kamerakalibrering > Fjern kalibrering. Når kalibreringen er fjernet, gjentar Model S kalibreringsprosessen. Dette bidrar i mange tilfeller til å kalibrere kameraene på nytt, men Fjern kalibrering løser kanskje ikke alle kamera- og sensorproblemer.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Prosessen for selvkalibrering gjennom kjøring gjelder bare for Model S-biler bygget etter cirka den 12. oktober 2016.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Kameraene må ha tydelige veimarkeringer både i filen du kjører i og filene ved siden av (minst to filer på hver side av kjøretøyet) for å kalibreres. For de beste resultatene bør du kjøre i midtfilen på en motorvei med flere filer (helst med minst fem filer) som har tydelige veimarkeringer og minimalt med trafikk.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du prøver å bruke en funksjon som ikke er tilgjengelig før kalibreringsprosessen er fullført, deaktiveres funksjonen, og en melding vises på instrumentpanelet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model S må gjenta kalibreringsprosessen hvis service på kameraene utføres av Tesla, og i noen tilfeller etter en programvareoppdatering.

Holde kameraer fri for hindringer

Sørg for at alle kameraer er rene og fri for hindringer før hver kjøretur, og før du bruker Autopilot-funksjonene (se Rengjøring av et kamera). Skitne kameraer og sensorer (hvis utstyrt) samt omgivelsesforhold som regn og utydelig filmerking, kan påvirke Autopilot-ytelsen. Hvis et kamera er tildekket eller ikke har fri sikt, vil Model S vise en melding på instrumentpanel, og Autopilot-funksjonene vil kanskje ikke være tilgjengelige. Se Feilsøking av varsler for mer informasjon om spesifikke varsler.

Kondens kan dannes inni kameradekslene – spesielt hvis du parkerer bilen utendørs i kalde eller våte forhold. Instrumentpanelet kan vise et varsel om at et kamera er blokkert, og at noen eller alle Autopilot-funksjoner kan være midlertidig begrensede frem til kameraet har fri sikt igjen. Kondensen kan tørkes proaktivt ved å forvarme kupeen til en høy temperatur, slå på aviseren for frontruten samt rette luftventilene foran mot dørstolpene (se Mobilapp).