Åpning av panser uten strøm

Åpning av panser uten strøm

Denne prosedyren er ment for Model S-biler produsert etter ca. april 2016. For biler som er produsert før ca. april 2016, kan du se «Åpning av panser uten strøm» i Gjør det selv-veiledningen).

Hvis Model S ikke har strøm, eller hvis du ikke kan åpne bagasjerommet foran med berøringsskjermen eller nøkkelen, må du åpne fremre bagasjerom manuelt.

Finn utløsingskabelen i innerskjermene til begge forhjulene (det finnes totalt to utløsingskabler). Følg disse instruksjonene for å åpne fremre bagasjerom manuelt:

  1. Løs ut dekselet i høyre hjulbrønn foran.
  2. Trekk i stroppen for å løse ut den primære sperren.
  3. Løs ut dekselet i venstre hjulbrønn foran.
  4. Trekk i stroppen for å løse ut den sekundære sperren.
  5. Løft panseret. Det kan hende at du må trykke panseret litt ned for å lette trykket på den sekundære sperren.

l

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Det er viktig å trekke i stroppene i riktig rekkefølge, ellers løsnes ikke den riktige sperren, og bagasjerommet foran kan ikke åpnes.

Når du åpner bagasjerommet foran med denne metoden, blir sperrene værende i åpen posisjon, og du kan ikke lukke det igjen uten strøm. Slik lukker du bagasjerom foran som er åpnet ved å trekke i de manuelle stroppene:

  1. Lad lavspenning-batteriet (ta kontakt med Tesla for å få instruksjoner).
  2. Trykk på knappen Bagasjerom foran på berøringsskjermen for å tilbakestille de primære og sekundære sperrene.